Aktuální potřeba skutečného uzemnění

datum 22. 10. 2019

To nejpodstatnější, co si naše duše v těchto transformačních dnech žádá, je, abychom sestoupili z éteru, ze vzdušných vizí, z rozbouřených vod emocí, hluboko, hluboko do Jádra Matky Země. Mnoho lidí se propojuje spíše s povrchem Země, kde se napojují na kolektivní mřížku historie lidstva. Zde sice nacházíme propojení s dechem planety, avšak nečeká zde na nás skutečné uzemnění - spíš naopak, načítáme si zde kolektivní bolesti historie lidstva a máme pak pocit, že i Gaia trpí.

Sestupme pozorností hlouběji do lůna Matky Země, až k samotnému zemskému žhnoucímu Jádru. Zde zjistíme, že Gaia jako taková není v bolesti. Je pevně zakotvená ve svém mírumilovném středu, kdykoli připravena poskytnout nám všeobjímající náruč plnou bezpečí. Jádro Matky Země omývá naše myšlenky a emoce od přebytečných vzruchů, rozpolcenosti a nejistoty. Vtahuje naše vědomí podporující gravitační silou do prostoru jistoty a důvěry v našem těla.

Ponořme se hlouběji do sebe. Buďme přítomni se svým dechem. Pocity v těle nám vždy napoví, jaký máme vztah k sobě, k lidem, k životě na Zemi. Je naše tělo těžké a napjaté? Pak je příliš zatížené materiálními povinnostmi a není mu dopřáván prostor na regeneraci. Je naše tělo naopak lehké, jako ve stavu bez tíže? Zakopáváme a neustále nám něco padá z rukou? Pak si příliš ulítáváme do myšlenek a nevěnujeme potřebnou péči ukotvení vizí do reality.

E, CO ŘEŠÍME V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ, VYPOVÍDÁ PŘEDEVŠÍM O NAŠEM VZTAHU K ZEMI A K LIDSTVÍ JAKO TAKOVÉMU. ZA SITUACE V NAŠEM ŽIVOTĚ NEMŮŽE PRIMÁRNĚ KARMA A DOHODY DUŠÍ, ALE SPÍŠE TO, JAK SE K TOMU VŠEMU VZTAHUJEME. ROZHODNEME-LI SE SPOJIT S JÁDREM ZEMĚ UVNITŘ SEBE, I SKRZE PLANETU, ZAČNE SE NÁM DAŘIT VE VŠECH OHLEDECH.

Naše vnitřní dítě má tendenci vylítávat z těla, prožije-li nepříjemné emoce. To, co však ve skutečnosti potřebuje, je spojení s tělem, s dechem, se zemí. Vytvořme si nový návyk a dopřejme si láskyplné léčení tím, že ustojíme být sami se sebou v těžkých chvílích. Buďme sami sobě tou největší oporou. Když tuto tíhu zaplníme milující gravitací Matky Země, pocítíme obrovskou úlevu, podporu a vitální sílu, která do našich vnitřních snů vnese oheň smysluplného jednání.

VZTAHY, MATERIÁLNÍ HOJNOST, POSLÁNÍ A PRÁCE V SOULADU S NAŠÍ VNITŘNÍ RADOSTÍ.. TO VŠE ZAČÍNÁ VZTAHEM K SOBĚ SAMÝM, K LIDEM A K ZEMI. VŠE JE PROPOJENÉ.

Ano, spojení se Zdrojem je nezbytnou součástí poznání své věčné podstaty, která vlédo naší duše mír a schopnost nadhledu. Avšak bez láskyplného vztahu ke svému lidství není možné prožít šťastný život a naplnit své poslání.

Jsme pak jako strom bez vláhy: naše duše ve spojení s éterem sice povyroste, ale když nezapustí kořeny hlouběji, nevyroste do své plné síly a nebude moct ukázat světu své plody poznání.

LIDÉ S ÉTERICKOU DUŠÍ MOHOU MÍT OBAVY, ŽE UZEMNĚNÍM SE ZESLABÍ JEJICH NAPOJENÍ NA ZDROJ A HVĚZDNOU RODINU. TO JE VŠAK ILUZE VYPLÝVAJÍCÍ Z PŘEDSTAVY, ŽE VESMÍR A ZEMĚ JSOU ODDĚLENÉ SVĚTY.

KDYŽ SI UVĚDOMÍME, ŽE ZEMĚ JE VE SKUTEČNOSTI MNOHONÁSOBNĚ ZHUŠTĚNOU ENERGIÍ VESMÍRU, PAK ZJISTÍME, ŽE JSME NAPOJENI NA ZDROJ NEUSTÁLE, POUZE V JINÉ PODOBĚ.

Země je vlastně vesmír zhuštěný do čtvrté dimenze (časoprostoru, gravitace, silné hustoty a velmi pomalých vibrací, které tvoří iluzi hmoty), a proto napojení na jádro Země může působit jako slabší: naše vize jsou totiž ukotvené. Oproti napojení na čistě jemnohmotné sféry, napojení na Zdroj Země nám poskytuje medicínu na všechny neduhy, které v životě řešíme.

Má-li člověk mnoho vizí a nápadů, ale není dostatečně uzemněný, může být jakkoli talentovaný a moudrý, ale nebude nikdy schopen naplnit své poslání. Bude se cítit převálcován množstvím nápadů a nerozpozná, jaké ideje je vhodné zrealizovat a jaké ne. Proto spojení s jádrem Země, ukotvení vyšších inspirací, velmi zásadně ovlivňuje hojnost v našem životě.

DALO BY SE ŘÍCI, ŽE MATERIÁLNÍ HOJNOST, POCIT BEZPEČÍ A DŮVĚRY, JE ESENCIÁLNÍ VIBRACÍ MATKY ZEMĚ. KDO JI MÍJÍ A NEPOCIŤUJE VE SVÉM ŽIVOTĚ, JE VEDEN STÁHNOUT SVOU POZORNOST Z JEMNOHMNOTNÝCH SFÉR (Z MYSLI, Z EMOCÍ) HLOUBĚJI DO TĚLA A DO JÁDRA ZEMĚ. ZDE LEŽÍ KLÍČ K JAKÉMUKOLI ÚSPĚCHU.

Existuje mnoho vrstev uzemnění. Jsme jako stromy, které mají mnoho kořenů. Některé jsou zapuštěny hluboko do Země, jiné teprve rostou, některé vysychají. Někteří jsou méně uzemněni v myšlenkách, někteří v emocích, a jiní v praktických záležitostech všedního dne. Vše se mění na základě našeho vnitřního růstu, ale také momentálního rozpoložení a situace. Je-li tělo oslabené, bude oslabené i emoční a mentální tělo, stejně tak jako schopnost napojení na intuici a na Zdroj. Proto je tak moc důležité vracet se neustále, zas a znovu, k absolutním základům.

VĚNUJME POZORNOST VÝŽIVĚ NAŠEHO STROMU ŽIVOTA. CO MŮŽEME TADY A TEĎ POSÍLIT? CO MŮŽEME REÁLNĚ VYKONAT? CO MŮŽEME ZMĚNIT, A CO PŘIJMOUT? CO JE VHODNÉ ODSUNOUT NA POZDĚJI, A CO ÚPLNĚ PŘEHODNOTIT A UZAVŘÍT?

Zakotvěme se do prostého bytí. Vdechujme zhluboka rubínově třpytivé světlo Matky Země do našeho těla. Můžeme pocítit potřebu odpočinout si na čas od krystalů, anebo se naopak spojit s těmi zemitými: se záhnědou, pyritem, turmalínem. teď je vhodný čas na to dopřát si čas na zakotvení do sebe: na horkou koupel s himalájskou solí, poklidný večer u čaje, uvolňující masáž, či spočinutí v přírodě.

Pozorujme naše vnitřní pohnutky, podvědomé vnitřní motivace, záměry. Jak se cítíme sami se sebou? Jak se cítíme v přítomnosti našich blízkých? A jak se cítíme v přítomnosti ,,cizích" lidí? Cítíme nervozitu a napětí, anebo se cítíme uvolněně a bezpečně? To vše a mnohem víc je odrazem našeho vztahu k Zemi, k sobě, k lidství jako takovému.

KAŽDÝ Z NÁS MÁ V SOBĚ MÍSTA, KTERÁ JSOU V ODPORU VŮČI ZEMI, AŤ UŽ JSME VÍCE ÉTERIČTÍ NEBO ZEMŠTÍ. JE TO PŘIROZENÉ, ZAŽILI JSME ZDE MNOHO KATASTROF A TRAUMAT A NAŠE PODVĚDOMÍ SI VYTVOŘILO URČITÉ NEGATIVNÍ NÁVYKY VE VZTAHU K LIDSTVÍ. A PRÁVĚ PROTO JE POTŘEBA MÉNĚ ANALYZOVAT, BÝT VÍCE VE SPOJENÍ SE SVÝMI POCITY V TĚLE, JÍT DO SEBE A NEODSOUVAT JIŽ VŠE POTŘEBNÉ NA JINDY.

Propojme se s jádrem Země a nechme na sebe působit jeho hluboce léčivé, uklidňující světlo. Jsme vedeni obrodit naše kořeny tam, kde dlouho nedostaly žádnou výživu. Vraťme se k sobě a začněme u svých lidských základů. Podle toho se rozhodujme, kam dál. Jedině láskyplný vztah se Zemí-s lidstvím nám umožní prožívat naplněný život, který je Darem, a nikoli výzvou plnou překážek.

Blahodárný čas v uzemnění všech potřebných částí sebe sama nám všem přeje

Margot Anthea Gabrielle

fb: Ve Světle Vědomí s Antheou
YouTube: Anthea * Ve Světle Vědomí
www.anthea.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico