Aktuální kontaktní Akášické sdělení pro souvislosti s napojením

datum 1. 11. 2020
Zdroj: Pixabay.com

Přijato 30.10.20

Postavení deziluze je nyní vysoké, proto si uvědomte součást tohoto plánu, jako důvodné odpojování stávajících lidských bytostí s posláním světla.

Kontakty probíhají naprosto zmatečně a situace se vyhrocuje právě v těchto dnech. Dokud se vše neustálí v rovnovážné poloze Božího plánu, je vše v rukou této negativní roviny, která situaci komplikuje právě pro informační dezorientaci vnímanou všemi, kteří mají své napojení v systémové rovině negace.

Do této roviny ducha se lidé napojují se stále větší komplikací, proto si uvědomte, že je to hra druhé negativní úrovně. Dostanete-li kontakt, který není v souladu s vyšším duchovním principem, je vždy dobré pochopit, že se vše, co přichází, neshoduje s dobrými úmysly a toto napojení se pohybuje v zastrašování či negaci všeho, co již probíhá. Kontrast těchto channelingů je vysoce silný, proto pochopte tuto situaci, jako poznání výše uvedeného.

Stačí se vždy postavit do roviny naprostého soustředění se na duchovní stránku a systematicky vidět světlo uvnitř sebe, které proudí skrze Vás jako kontaktní stálá energie, vyvstávají z láskyplného napojení se na dobré stálé propojení s láskou a pokorou.

Pro současnou situaci je dobré procítit především dějinné události, přicházející zvenčí. Dostávají se do dalších kontroverzí a získávají ve své podstatné odpojenosti silné emoce mezi lidmi. Vše se ještě násobí působením vnitřních konfliktů, které lidé svádějí v úrovni duchovního růstu, který přichází právě nyní ve velké intenzitě a konání této duchovní roviny v lidech vyvolává nejen větší soucit s druhými, ale především soucit se sebou samým. Proto je dobré si uvědomit, že vše se mění již nyní a vrchol tohoto růstu přijde právě se Slunečním paprskem, vyvstalým v den slunovratu 21.12.2020.

Tento datum zažehne v lidech naprosté kontaktní napojování, které přejde napříč celým lidským bytím a vše se rázem promění v lásce napojenosti na vyšší duchovní úrovni. Kontrast tohoto lidé pocítí právě laskavým přístupem k sobě samým a zářivým odpovědným přístupem k lidem blízkým.

Tento channeling byl sepsán právě pro vyšší pochopení všech dějinných událostí, proto ho vysoce prociťujete jako dar kontaktní roviny Akáši z Galaktické rady.

Lenka Divácká

[email protected]

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico