Aktuální komentář k novele mysliveckého zákona

datum 10. 7. 2020
Zdroj: Pixabay.com

Jaké škody mohou být způsobeny v důsledku schválení této novely? Co odborná veřejnost, měla šanci se vyjádřit? Naše příroda a zacházení s ní by nám neměla být lhostejná, tak se podívejme, jak probíhají legislativní změny v oblasti myslivosti.

Doba čtení 2 min.

Cesty k sobě


Aktuální komentář k novele mysliveckého zákona: chybí odborná diskuse nad vyhláškami k plánování lovu zvěře

Tiskový komentář Hnutí DUHA

“Vláda ČR dnes (29.6.2020) schválila návrh novely zákona o myslivosti, který na popud Českomoravské myslivecké jednoty narychlo připravilo Ministerstvo zemědělství [1]. Usiluje zejména změnit ustanovení zákona schválená na podzim poslanci a poslankyněmi, která měla pomoci nastolit rovnováhu mezi početností spárkaté zvěře a stavem lesů.

Přijetí první verze ministerského návrhu představeného před vánočními svátky by paradoxně znamenalo ještě větší škody než dnes, kdy spárkatá zvěř poškozuje naprostou většinu listnáčů a jedlí [2]. Za to si resort zemědělství vysloužil silnou kritiku od odborných organizací i orgánů státní správy [3]. Ministerští úředníci však z požadavků odborníků zohlednili jen jedinou věc, nicméně tu nejzásadnější: upravili systém plánování lovu zvěře.

V tom je ale nadále řada nejasností i po dnešním projednání vládou. Kromě návrhu novely, který ještě vyžaduje úpravy, by ministerstvo mělo urychleně zveřejnit i úplné znění návrhů vyhlášek, na něž se upravený systém plánování lovu odvolává. Protože když budou napsané špatně, můžeme se s pestrými a odolnými lesy rozloučit.

Hnutí DUHA požaduje transparentní a odbornou debatu nad návrhem novely, která by měla vést k nastolení rovnováhy v lesích a rapidnímu snížení počtu zničených stromků spárkatou zvěří. Bez zveřejnění doslovného znění vyhlášek však tato diskuze možná není. Současně je nutné novelizací napravit několik dalších závažných problémů souvisejících s myslivostí. Především posílit práva vlastníků pozemků, na nichž myslivci vykonávají chov zvěře a její lov, zfunkčnit proces vymáhání škod způsobených spárkatou zvěří či vyškrtnout ze seznamu myslivci obhospodařované zvěře ohrožené druhy zvířat. V dalším kroku je nutné připravit zcela nový zákon o myslivosti. Ten současný i přes několik novelizací není schopen reagovat na aktuální problémy a potřeby našeho životního prostředí.”

Kontakty:
Jiří Beneš, pracovník programu Krajina Hnutí DUHA, 606 078 021, [email protected]
Aleš Miklík, tiskový mluvčí Hnutí DUHA, 604 131 131, [email protected]

Poznámky:
[1] tisková zpráva MZe:
http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2019_ministerstvo-zemedelstvi-se-s-myslivci.html

[2] Podle poslední Inventarizace škod zvěří na lesním hospodářství České republiky (2015) bylo celkové poškození mladých stromků 58,7 % – tj. o 15 % více než v roce 2010 – a odhaduje se, že od roku 2015 dochází k dalšímu nárůstu poškození mladých kultur. Meliorační a zpevňující dřeviny (MZD, tj. listnáče a jedle) jsou poškozované zvěři více než smrky – průměrně jich je poškozeno 64 %. Medián je 74,7 – tzn., že na polovině území ČR je poškozeno více než 75 % mladých listnáčů a jedlí. Percentil 75 je 97,1, tzn., že na čtvrtině území republiky jsou zvěří poškozené skoro všechny MZD – mladé listnáče a jedle (97,1 %).

[3] více na:
https://www.hnutiduha.cz/aktualne/ochranci-prirody-varuji-novela-mysliveckeho-zakona-poskodi-nasi-krajinu
https://www.hnutiduha.cz/aktualne/kraje-ministerstva-odborne-organizace-kritizuji-navrzenou-novelu-zakona-o-myslivosti

Hnutí DUHA - Friends of the Earth Czech Republic
sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico