AKTUÁLNÍ INFORMACE OHLEDNĚ ZVEŘEJNĚNÉ ZPRÁVY O VÝSKYTU UFO/UAP

datum 28. 6. 2021
Zdroj: Pixabay.com

JE TO OFICIÁLNÍ, AMERICKÁ VLÁDA PŘIZNALA EXISTENCI FENOMÉNU UFO/UAP.

Výsledky šetření speciální pracovní skupiny amerického Pentagonu zaměřené na výskyt fenoménu UFO/UAP jsou v českém mainstreemu sice uveřejněny viz zprávy z toho uplynulého víkendu nicméně je toto téma zlehčeno slovy že není dostatek důkazů a mohla by to být technologie Ruska nebo Číny. My se však na celé téma podíváme poněkud hlouběji.

V úvodu lze říci, že z našich zdrojů máme informaci o tom, že v rámci projednávání výsledků šetření pracovní skupiny Pentagonu byly řešeny dvě verze zprávy (veřejná a tajná), s veřejnou částí byly pak prostřednictvím agentur seznámeny i světová media. Nicméně v neveřejné zprávě se mluví i o výskytu pozemských těles z budoucnosti a paralelních realit a také mimozemské aktivitě (nebo spíše o tělesech nepocházejících z této planety), která je např. schopna nekontrolovaně zapínat a vypínat jaderný arzenál.

Oficiálně dokument zkoumal 144 zpráv amerického námořnictva a letectva zaměřené na přímé setkání s fenoménem UFO nově označovaný termínem UAP (unidentified atmospheric phenomenon - neidentifikovaný atmosférický fenomén) a definitivně tak potrzuje reálnost těchto objektů. Touto zprávou se tak postoj americké vlády a armády radikálně změnil a vše co bylo v minulosti vysvětlováno jako meteorologické balóny, letadla, halucinace, umělé družice, dětské fantazie nebo snad planeta Venuše nyní bylo přiznáno a věnuje se tomu vážná pozornost. Protože jak veřejná zpráva uvádí mohly by to být technické špionážní prostředky typu hypersonický dron ze strany Ruska a Číny což by bylo vážnou hrozbou pro americkou bezpečnost.

Oficiální zpráva také zmiňuje: Momentálně nemáme dostatečné důkazy na definitivní objasnění mnoha z těchto reálných zachycených objektů, z obrazového materiálu je patrné, že pokud by byla použita konvenční technologie tak gravitační přetížení by muselo tyto pohybující objekty roztrhat na kusy.

Tato zpráva která byla zveřejněna není konečnou, pracovní skupina má za úkol shromáždit  mnohem více dat a tak zjistit co se tam venku děje viz tato reportáž NBS News.

Známý profesor Harvardské university zmiňuje mimo jiné že objekt, který byl v letech 2017 a 2018 pozorován známý pod označením Oumuamua mohl být také mimozemským objektem a svá zjištění dokládá v tomto článku ODKAZ.

Zdroj: Extraterrestrial Avi Loeb amazon.com

Podrobněji se této tématice věnuje i v jeho nové knize Extraterrestrial.

Zvláštností je, že tato zpráva byla zveřejněna ředitelem národní zpravodajské služby v pátek odpoledne téměř na den přesně 74 let po pozorování poblíž Mt. Rainier, které zahájilo moderní éru UFO.

Pro zájemce o podrobné přečtení veřejné zprávy zde uvádíme i její oficiální odkaz
https://www.dni.gov/files/ODNI/documents/assessments/Prelimary-Assessment-UAP-20210625.pdf 
„Existuje pravděpodobně několik typů UAP vyžadujících různá vysvětlení na základě rozsahu vzhledu a chování popsaného v dostupných zprávách ... UAP jasně představuje problém bezpečnosti letu a může představovat výzvu pro národní bezpečnost USA,“ uvádí shrnutí.

Pokud jde o videa námořnictva (známá pod zkratkami zařízení jako Flir, Gofast a Gimbal), která byla v médiích zveřejněna milionkrát je evidentní, že ukazují nějaký druh plavidla pohybujícího se vysokou rychlostí a dokonce se zdá, že provádějí manévry vzdorující zákonům fyziky.

Dále tedy bude tento fenomén studován a budou vyčleněny prostředky na lepší senzory pro sledování těchto objektů, které ohrožují integritu amerického vzdušného prostoru. A zároveň bude do budoucna na základě této zprávy již zamezeno stigmatizaci lidí (především vojenského personálu) při hlášení těchto objektů.

Tato zpráva je tedy počáteční krok a další jistě v blízké budoucnosti bude následovat, protože zájem veřejnosti, médií a amerického kongresu je nyní o tuto problematiku obrovský. A je to významným činem v novodobé historii zkoumání tohoto fenoménu.

Zdroj: internet a www.dni.gov

 

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico