Aktuální energie - polovina září

datum 15. 9. 2022
Zdroj: Pixabay.com

Od intenzivních aktivací Lví Brány na začátku srpna, došlo v globálních energetických systémech ke znatelnému posunu. Cítím to v terénu, jako kolísání pozadí, kdy zažíváme přechod z jednoho operačního systému na druhý. Svět se vyvíjí směrem od dominantního systému hierarchie, k inkluzivnějšímu kruhovému způsobu fungování. Výbuch energie Lví Brány stále doznívá a vlní se planetárním polem.

Během těchto vibračních posunů mám tendenci narážet do věcí, ztrácet rovnováhu, pouštět předměty a být obecně nemotorná. To mě upozorňuje, abych přizpůsobila svoji energii přicházejícímu posunu a uzemnění v nových energiích. Zemitá Panna podporuje tento proces uzemnění, vyžadovaný po tak intenzivním naladění na nové úrovně, nové vrstvy vědomí vyšších dimenzí. Může nám pomoci trávit čas spojením s přírodou, včetně provádění naší uzemňovací praxe v každodenních a jednoduchých rituálech lásky.

Když se posouváme do další úrovně ztělesnění naší duše, dochází k obnově rovnováhy. Nadcházející Podzimní Rovnodennost ve Vahách 22./23. září (v závislosti na časovém pásmu), poskytuje esenci vyvážených vah, jako ekvalizér vířících energií. Když opustíme starou historii patriarchátu, osvobodíme se, a můžeme tedy žít, milovat a tvořit v posvátném spojení a rovnováze energie Yin a Yang. Stáváme se vyváženou nádobou životní síly duše.

V globálním měřítku dochází k masivním změnám, které vytvářejí otvor, trhlinu v magnetickém poli, kterou lze využít pro probuzení a osvícení kvantového vědomí. Globální posun v operačních systémech zahajuje novou renesanci, kde vystupujeme z padlých věků.

Esence a podstata ženství vede tuto duchovní renesanci. Jsou to kvality posvátného ženství, které poskytují látku potřebnou k tomu, abychom se osvobodili z uzamčení patriarchální kontroly.

Nenahrazujeme však patriarchát matriarchátem. Nenahrazujeme jednu řídicí hierarchii za předchozí hierarchii. Energie ženství umožňují zcela novou možnost.

Když se dokážeme odevzdat do plynulého toku ženství a změkčit okraje, roztavit strnulou kontrolu, otevřít smysly, cítit tep života...vstoupíme do kvantového pole vědomí. Energie posvátného ženství nám poskytuje tuto cestu.

Lovingly, Meg Benedicte

https://newearthcentral.com/

ZDROJ: https://quantumaccess.newearthcentral.com/

Copyright (c) 2022 Meg Benedicte

Sdíleno v odkládání starých vrstev, narovnávání pokřivení v záznamech a přivedení rovnováhy tam, kde tak dlouho chyběla,

Mikai. https://www.facebook.com/hrejivaabezpecnanarucvesmiru

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico