AKTUÁLNĚ

datum 12. 10. 2015
Informácie – 7.10.2015 /Zhrnutie v bodoch

1./
Čoraz intenzívnejšie si budeme uvedomovať dôležitosť vety: “ SOM tu preto, že SOM LÁSKA.

2./
Čoraz citelnejšie budeme vnímať vyžarovanie energií ľudí, ktorí dosiahli potrebnú vibračnú úroveň. Sú ako strom obsypaný sviežou zelenou energiou lístia a kvetmi voňajúcimi tak, ako len láska vie voňať.

3./
Emóciami rozihrané vlnky hladiny, na ktorú sa pozeráme a súčasne sa v tejto hlboko emočnej hladine nachádzame. Sú to zvuky hudobného nástroja, ktorým sa prebúdzame a týmto nástrojom je naše srdce.

4./
„Jurský park“ – objavovanie nových živočíšnych druhov v čoraz väčšej miere.

5./
Čím intenzívnejšia pripútanosť k myšlienkam, ktorými sme tvorili svet starý /staré programy/, tým menej lásky bude v našom /našich/ živote. Pochopiteľne sa to týka nielen slova láska, ale všetkého, čo množina lásky obsahuje.

6./
Vnáraním sa do čoraz citeľnejšieho svetla /nových energií/ sa materiálny svet rozpúšťa. Mizne nám pred očami v tom zmysle, že zmenou myslenia stráca na význame /dôležitosti/.

7./
Položme si otázku, akú sumu potrebujeme, aby sme si kúpili lásku. Každý, kto mal pomýlený rebríček životných hodnôt, bude prichádzať na jednoduchú pravdu, že peniaze mu nepomôžu.

8./
Vracanie sa do ŽIVOTA skokmi v čase /časom/.

9./
Expandujúca a nami sa prejavujúca sila jednotlivca i národa je „produktom“ vznikajúcim pod tlakom. Ako letíme časom, opadáva z nás i zo Zeme „suché lístie“ /obrazne povedané/. To znamená čokoľvek, čo nám na energii nepridá, pretože je to neživá energia, ktorá nám v ničom nepomôže. A to opäť v zmysle individuálnom i globálnom. A táto skutočnosť súvisí logicky i so starým programom.

10./
Zázrak stvorenia – čoraz výraznejšie si budeme uvedomovať dôležitosť indícií, ktoré nám pomáhajú ako značky na cestách nájsť cestu pravú.

11./
Akcent kladený na sebadôveru, pretože viera v seba je najmocnejším nástrojom pri búraní múrov nevedomosti a tvorení nových projektov. Takže vystrieť chrbát a hlavu hore.

12./
Asimilácia s novými energiami živého svetla, aké na Zemi zatiaľ nebolo. Je to nelineárne svetlo /nelineárne zvukové vlnenie/, ktoré mení rozmerovosť vnímania /dimenzie/. Týka sa to i rýchlosti, akou letíme časom /splývanie lineárneho a nelineárneho vnímania…myšlienok/. Otvárame znovu oči /tí, ktorí ich doposiaľ neotvorili/. Mení sa i dýchanie.

13./
Zamysleli ste sa niekedy nad príslovím „Nikto učený z neba nespadol “ ? Je tomu skutočne tak. Nikto nie je natoľko múdry, aby nemohol byť ešte múdrejší. Nie je tu nikto, kto všetko vie, pretože každá bytosť sa neustále učí. Tvrdenie, že opak je pravdou je vpodstate zavádzanie ľudí, ktorí sa v energetických zmenách a v rozširujúcom sa vedomí zatiaľ nevedia dostatočne orientovať. A to je taktiež zmena, ktorá nastane – všetko, čo nie je čisté, úprimné, vlnenie spláchne.

14./
Emočné „peklo“, čiže sebaspytovanie, týkajúce sa predovšetkým tých, ktorí z programu ubližovania duševného a tým i fyzického nevystúpili /galaktický morálny kódex/.

15./
Nachádzame sa v nesmierne intenzívnom svetle, aké zatiaľ na Zemi nebolo. Tvoríme nový vesmír a získavame absolútne nové skúsenosti. Čo doposiaľ nikto týmto spôsobom nezažil. Momentálne sú veľké rozdiely v myslení ľudí a tomu zodpovedajú i stavy, pocity. Niektorí ľudia cítia kľud – iní chaos, ktorý menej, či viac zvládajú.

16./
Stavy, ktoré u seba vnímame sú rôznym spôsobom preciťované. Dôvodom týchto stavov je hlboká očista vnútra /najviac utajované emócie/ čo je poriadna emočná búrka. Povedala by som – vnútorný prerod súvisiaci s energiou duchovnou.

17./
Šanca premodelovať svoje životy novými vibráciami myšlienok, ku prospechu jednotlivca i celku.

18./
Zanikanie protipólovosti.

19./
Zmeny na úrovni fyzickej, zmeny energetického poľa, liečenie nádhernou zelenou /smaragdová/

 

Ilona Féwa

 

http://ilona-palusova.blogspot.sk

 

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico