Kolegové druidé a příznivci krajiny, Prahy i české země, rádi bychom vás pozvali na setkání při společné prohlídce energetických bodů pražské Spirály a aktivaci Novoměstského energetického kříže.

Letošní jarní rovnodennost se v Praze nese v duchu velkého geomanta a druida, císaře a krále Karla IV.

Setkáním na Karlově, u kostela a kláštera jím založeným, vzdáme hold jeho energetickým plánům pro budoucnost Prahy a zemí koruny české. Karel IV. se vždy řídil energetickými, astrologickými i numerologickými zákonitostmi doslova při všem zásadním, co během svého života dělal, jak je dobře známo a uznávají to i historici. Také jeden pro něj z nejvýznamnějších magických předmětů – Longinovo kopí neboli Kopí osudu – dal na české území přivézt právě 21. 3. 1350.

Na Karlově před kostelem P. Marie a Karla Velikého se letos scházíme už před jarní rovnodenností v neděli 18. března ve 14 hodin. Naše setkání využijeme i k seznámení s blízkými body energetické Spirály, zdaleka přivádějící energii k oživení města pražského a na Karlově končící. Spirála má jen na území Prahy 56 energetických bodů.

Více informací k aktivaci

Děkujeme za vaši pomoc.

KRUH21

www.druidi.cz


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png