Akášičtí mistři upozorňují na přicházející změny v současné situaci lidstva

datum 30. 10. 2020
Zdroj: Pixabay.com

Přijato 25.10.2020

Vezměme v potaz své dobré duchovní cítění a uvědomme si, že situace, která přichází, přináší naprosté dokonalé harmonické uvědomění si života jako takového. To, co cítíte, je všeprostupující sounáležitost se všemi živými bytostmi. Nastává pravá smysluplná spolupráce lidí, ve své podstatě neoprávněně zapomenuta.

Vše bude příznivě odpovězeno v následujících dnech. Dnes si žijete životy nenaplněné a duchem zcela odpojené. Dokud si vše neprožijete v reálné rovině, nelze pochopit vše, co bude následovat. Proto čiňte již nyní vše dobré pro Vás i Vaše blízké, konejte dobro v běžných denních situacích a nenechte se odradit nezájmem či odtažitostí okolních bytostí, žijících v souladu se smutkem či chaotickým nesouladem. Při sebemenší dobré rovině Vás všech se vše bude dít v dokonalé harmonii a lásce. Dílo Vaše bude dokonáno dobrem, které probudí právě Vaše harmonická stávající rovina těla i ducha.

Konání dobra se rovná též konání dobra ve svém rodném domě čili srdci, které Vám bude děkovat právě pochopením všech situací, které Vás navrátí do naprosto nových důležitých bytostných radostí života.

Důsledek toho všeho se odehraje v daném termínu, přestože vše se odehrává již nyní. Konec transdimenzionální roviny proběhne v novém datu, které bude následně odtajněno. Nyní se spokojte s cítěním života jako takového a věřte, že vše, co se děje, je oprávněně nová naděje pro lidstvo jako takové.

Kontaktní události přijdou v pravý čas a není nutno se jich předem obávat, proběhnou naprosto láskyplným způsobem, který je v souladu s vesmírným postojem ke kolektivnímu vědomí lidstva.

Dále se budou dít tyto události, které je nutno znát pro naprosté odtajnění následujících dní.

Do života lidí budou přicházet situace, které je pocitově odpojí od nastalých událostí, souvisejících se současnou situací v kolektivní realitě lidí .Vše se děje již nyní. Každodenní nepochopení ze strany konajících vedoucích politiků bude v lidech zažíhat nenávistné postoje, které povedou k dobrým pocitovým uvědoměním, že vše, co se děje, je pouze hra, která nemá v lidské důstojnosti místo. Namísto toho se lidé začnou zaměřovat na svá vnitřní přesvědčení, která jsou v souladu s nimi samými. Dostanou naprostou kooperativní lavinu zájmu, změnit nastalou situaci a doženou kýžené politické vůdce ke stagnaci v těchto nesprávných rozhodnutích jejich vlády. V brzké době přijde katarze v podobě náhlých protiprávních jednání určitých jedinců, nelze jim v tom bránit, pouze se odpovědně vyhýbejte hrubému násilí a konkrétním činům zla. Proběhne-li tato situace v poklidné míře, vše se zajisté vyřeší v laskavějším duchu než s násilnými projevy.

Pokud vše proběhne v souladu s harmonickým řešením, nelze se obávat restrikcí výše uvedených politických skupin. V opačném případě si lze těžko představit následky těchto činů.

Dokud je vše prostoupeno laskavou vůlí, není nutno se obávat zásadních situačních konfliktů.

Lenka Divácká

Kontakt: [email protected]

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico