Akášičtí Mistři spoluuzavírají komunikační informační channeling

views 4 706 datum 1. 12. 2020
Zdroj: Pixabay.com

 (21.11.2020)

Za zcela jasných okolností se vzedme vlna naprosto dobrého kontaktního napojení, které bude  vzápětí posílena tímto:

Přijde silně eruptivní energetické záření ze Slunce - nastane tak v 11hodin denního času daného dne 21.12.2020. Tato situace bude zcela nová, neboť nic z těchto Událostí lidstvo dosud nezažilo. Bude to Vesmírná Odysea Vašeho bytí, která pojme současný stav mysli všech, v nové uvědomění.

Přínos tohoto Zářivého dne přinese mnoho dobrého do Duší lidí. Poznají osud svůj v daném okamžiku a navýsost se pohrouží do svého vlastního sebepoznání, které bude přímo nezměrně bolestné. Nelze než pochopit, že růst Ducha je nutný k tomu, toto podstoupit. Čím více se Duše probudí v zmaru, tím více si vše rychleji uvědomí. Je to Boží plán, který lidstvo vznese do výšin Božské podstaty. To, co přinese toto uvědomění, není nic než láska všeprostupující vše živé. Do jisté míry se život nestane lepším pouze z tohoto důvodu, stane se lepším v pravém slova smyslu díky poselství Božské milosti, která vzedme v bytostech lidských to, co po staletí postrádali....a to Ducha, který vnese řád, Lásku a pospolitost do všeho, co člověk cítí, koná a prožívá.

Nic není podstatnější než právě dar milosti, který přinese díky tomuto, podstatnou komunikativní rovinu mezi lidmi.

Pochybnosti přinesou nesoulad do života těch, co je cítí... naopak laskavé přijetí se vznese s dary přicházejícími z nových Galaktických rovin.

To, čemu člověk říká pochopení, se stane v pravém slova smyslu konejšením, neboť nic již nezhmotní duchovní podstatu více, než tento posun v myšlení lidí.

Kontaktní události přinesou kýžené dary, které probudí nové radostné prožitky mezi lidmi. Dary budou nové technologie, které se lidé budou učit používat a získají z nich novou prosperitu života. Ten nabere naprostý obrat, v němž se zrcadlí komunikační technologie, které přijdou spolu s technologiemi navigačními a kooperujíce budou vnímat vše, jako nesmírně lukrativní. Kontakty též přinesou Galaktické prožitky jako takové. Cesty do Vesmírných dimenzí mimo tuto realitu posílí v novém životě lidstvo a vnese jim do života mnohá poznání mimo jejich dosavadní chápání

Konec kataklyzmatu přinese posun ještě dál a rovina Vesmírných Událostí se posune nad jakékoliv chápání současných lidských bytostí. Nesmírně se vznesou jejich dary v oblasti moudrých vědomých pohnutek (vědomostí) a oznámí odklon od darů komunikačních dovedností současných, jenž se vznesou v prosperitu komunikací telepatických radiových vln.

K tomu, co cítí lidstvo v současné době jako dary, pocítí v budoucím čase naprostý odpor, neboť jejich pochopení vystaví na odiv více laskavé roviny kolektivního vnímání a postaví se na odiv právě díky radosti ze života, k lásce a naprosté podpory své i druhých lidí. Klíčová Událost přijde spolu s novým životem...a to kolonizace dobrých Vesmírných objektů, které probudí lidstvo z apatie a přinesou do jejich života prosperitu nezměrného řádu, který bude v součinnosti s dobrým duchovním cítěním spolu s prosperujícími technologickými procesy, nesouvisejících s žádnými doposud známými situacemi a hlavně přísně podmíněné kooperující Události, které jim mimozemské civilizace přinesou. Jsou to vesměs Události duchovního růstu, spojené s novým chápáním života.

Komunikace dostane nový rozměr a vynese na piedestal souhru Ducha - Těla - Mysli. Vše se stane součástí Celku a vše se povznese do života, který nemá na planete Zemi obdoby.

Proto prosperujte nyní v lásce a prociťujte vše jako dobré. Nic se neděje bezdůvodně. Vše je velmi řízeno shůry a panika postrádá smysl. Proto vše, co nyní činíte, čiňte pouze pro dobro své a svých blízkých. Prosperujte v sounáležitosti a pociťujte důvěru v situace blízké a budoucí, neboť nic již není dáno jasněji, než to, co se nyní píše. Probuďte Duše své v souhře, která Vás povede do těchto dní právem s láskou a laskavostí.

Není cesty zpět, není nutno se obávat, pouze věřit ve Vyšší dobro a překonat vše v souvisejících dnech s Božím procítěním, neboť to je dar, který postrádáte. Přestože mnozí stále čekají a cítí, že již není vše, co je nyní, v pořádku a žijí již lepším životem a cítěním než druzí. Tito lidé budou naprosto vysoce podpořeni v lásce a zažijí to, co jiní ještě stále nechápou, mnohonásobně silněji a eruptivněji (energičtěji) než druzí.

S láskou a laskavým chápáním situace se loučí Akášičtí Mistři, kteří vědí víc než druzí. Toto je poslední channeling, který Vám vznášíme v této podobě. Další Události již budou připodobněny dalšími Mistry, tentokrát Nanebevzatými.

Lenka Divácká

lena.divacka@seznam.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico