Akášičtí mistři - souhrn všech konkrétních situací po odpojení energetických zdrojů

views 3 736 datum 3. 11. 2020
Zdroj: Pixabay.com

Konání dalších situací bude následovné. Komunikace nastalého života přijde v dokonalé harmonii s láskou a duchaplným vědomím života.

Centrum všeho dění se uskuteční v následném konceptu. S láskou se dějí vědomá odpojení lidí od energií, včetně komunikačních signálů, které vzejdou k zániku právě přispěním záření, které se rozvine ve sluneční aktivitě vzešlé z rozpoznaného galaktického probuzení lidstva jako takového. To, co se bude dít, bude pouze situační děj, který bude nadevše mírumilovný a dějící se pouze pro dobré objevení duchovní roviny lidstva, které je následně uvědomělejší, než je momentálně možné. Cyklus těchto situací bude kolísavý, vše se odpojí pouze na pár okamžiků, následovně přijde konečné odpojení právě v prosinci 21., kdy přijde kolaps všech generátorů a energetických serverů. Situace bude následovně usilovně řešena a kladen důraz právě na láskyplné vnímání lidí, kteří se budou celistvě usilovně zdokonalovat v duchovní rovině.

Soběstačnost lidstva poroste právě, kromě jiného, příchodem technologií, které vzejdou z dokonalejší komunikace s vesmírnými bytostmi, které přijdou na pomoc právě ve chvíli nejtěžší. S tímto ohleduplným dozorem vyšších vesmírných bytostí se lidé pomohou dokonale obeznámit s technologiemi, které jim vzejdou k pomocné spolupráci na vlastních hodnotných záměrech, získaných cítěním ducha. To, co se bude dít, se usilovně projeví právě v rovině kontaktních bytostí, které přinesou řadu důkazů ve formě galaktických komunikačních technologií. S těmito technologiemi bude lidstvo schopné se postarat o vše, co je nutné k přežití a dalšímu lidskému růstu v oblasti právě probuzených technologických procesů. Kolektivní vědomí bude sílit a lidé s ním získají řadu nových prosperujících rovin, jaké dosud nepoznali a budou žít mnohem vědoměji, skromněji a s láskou k planetě Gaie celistvěji k její ochraně.

Kontaktní rovina bude duchovně sílit přílivem světla, které přinese právě Gama záření Slunce, nesoucí velice opojné duchovní cítění, jaké lidstvo nepoznalo. S tímto žijícím Sluncem se promění též fauna a flóra planety Gai. Vzniknou nová lesní společenství, která se promění právě z pramenů starých stávajících pralesů a lesů. Získá se tímto mnohem vyšší kyslíková hmota, která dokáže Zemi dokonale obalit do atmosférického obalu, láskyplnějšího a hmatatelně energetičtějšího než bylo dosud. Konání lidských bytostí získá laskavé vhledy, které se budou ve spoustě situací proměňovat právě získaným dokonalým kyslíkovým dýcháním.

Zcela se promění vše v souběžné rovině komunikačních kanálů. Budou sílit informace právě získaným cítěním lidí a transformuje se lidská schopnost telekomunikace bez pomocí jakýchkoli technologií. Půjde o transformační telepatickou schopnost navázat kontakt bez pomoci jakékoliv technologie. Průlom tohoto systémového uvědomění dostane naprostý procítěný pohled do života všech bytostí. Sžijí se naprosto dokonale s harmonií přírody, včetně sebe navzájem, získají řadu poznatků z duší žijících zvířat, která jim s láskou pomohou pochopit vše, co cítí a zažívají. S dokonalou uvědomělou rovinou zvířat též poznají mnohé situace jako nesprávné a člověk jako takový, spjatý s přírodní duchovní rovinou, prozře v mnohem citlivější bytost, než jakou dosud byl.

Pohledem citlivých životních osudů zůstane v lidech naprostá dokonalá souhra a spousta starostí, živících rozumem se ztratí jak pára nad hrncem.

Lenka Divácká

lena.divacka@seznam.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
logo Cesty k sobě 2021