Většina z nás ví, že nejlépe prosperujícím odvětvím současnosti je farmaceutický průmysl. Záměrem léčení klasickou medicínou totiž je, aby bylo co nejvíce lidí nemocných a ti jedli pokud možno dlouhodobě léky. Protože jen tak bude farmaceutický průmysl i nadále vzkvétat. V poslední době často narážím při přednáškách a v poradně na otázky, jak léčit tu či onu nemoc. Dotazy však směřují na řešení následku a nikoliv příčiny nemocí.

Lidé se ptají, zda dopadne operace dobře, a věřím, že si to z hloubi duše přejí, avšak zodpovědnost tak přenechávají na operujících lékařích. Úspěch operace a následné rekonvalescence je ale souběhem několika faktorů. Kdo se s nemocí setkal, ví, že je to na „nějakou“ dobu znemožnění běžného života. Každá nemoc je jako zastavení: „Člověče, obrať se do svého středu a nalezni nerovnováhu ve svém konání v minulosti.“

Příčina všech nemocí je způsobena neláskyplným konáním v každodennosti. Kdo pronáší slova jedné z nejsilnějších modliteb: „Otče náš, …ochraň nás od všeho zlého…,“ tak si mnohdy neuvědomuje, že právě prosí o včasné upozornění na chyby ve svém myšlení a konání. Potom je rozčarován, že přichází nemoc, která není trestem, ale požehnáním. Jde o včasné upozornění, že něco v našem myšlení a konání není v souladu s láskou. Pokud by nepřišla, pak by naše duše rovnou opustila tělo.

Ne-moc konat to, co je zvyklý v každodennosti… Myšlenka je energie. Pokud je myšlenka negativní a spojena s pocity viny, nedocenění sebe sama, nelásky vůči sobě, pak se tato negativní energie kumuluje v energetickém systému jemnohmotných těl. S čím myšlenky souvisí, tak v té části fyzického těla dojde k narušení naší ochrany – aury, a ke ztrátě energie. V konečné fázi onemocní fyzické tělo.

Tento proces trvá od začátku do projevení nemoci od několika měsíců až do pěti let – podle závažnosti nemoci. Například při bolestech rukou netvoříme s radostí. Nohy nás nesou do budoucnosti, pokud je problém s kotníky, tak nepřijímáme změny, které jsou nutné k posunu ke vstřícnosti a radosti z toho, co k nám přichází.

Troufnu si říct, tedy vlastně napsat, že nemoci jsou způsobeny psychosomaticky z 95 procent. Dědičnost nemocí souvisí s tím, že každá duše si vybírá nejvhodnější rodinu pro svůj duchovní rozvoj. Neznamená to však, že se máme smířit s nemocemi v naší rodině, že s nimi nejde nic udělat, a že nejdou uzdravit. V každé rodině jsou narušeny vzorce chování.

Pro ženy je nutné a samy jsme si to poslání vybraly naší inkarnací právě do té rodiny, v níž jsme vyrůstaly, vyléčit neláskyplné vzorce chování po naší ženské linii. To samé platí i pro muže po jejich mužské linii. Pokud se žena narodí do rodiny, kde je například onemocnění onkologické – rakovina prsu, tak jestliže změní vzorec, nemusí z tohoto světa odejít stejně jako babička či maminka. V psychosomatice to znamená, že žena, jež má takové onemocnění, rozdává výživu všem kolem, ale na sebe nemyslí. Ne nadarmo je v Bibli psáno: „Miluj bližního svého, jako sebe samého.“ Potkávám mnoho žen, které si myslí, že pácháním lásky milují svoje rodiny.

Není nevyléčitelné nemoci. Měla jsem před časem klientku, která přišla řešit svoje postoje ke svému chlapečkovi, jenž měl něco přes rok a půl. Řešila si laktační psychózu. V té době podstoupila vzhledem k závažnosti průběhu dopadu nemoci na její psychiku za dohledu doktorů různá léčení. V poslední fázi navštívila i mne. V té době si nahmatala jako 34letá bulku na prsu. Ušla již kus cesty v nápravě svého myšlení. Neviděla jsem totiž energetické narušení její aury, což znamenalo, že byla učiněna náprava vzorce myšlení, který vyvolal tento nález. Avšak doběh setrvačnosti – energetická porucha jemnohmotných těl, se už projevila na fyzickém těle. Podstoupila tedy ozařovaní a léčbu chemoterapií. Po třetím ozařování bulka zmizela. Mohu se jen domnívat, že pokud by s léčbou vyčkala ještě šest měsíců, chemoterapii a ozařování nemusela podstoupit.

Protože tak, jak dochází až naposledy k onemocnění fyzického těla, trvá nejdéle ve hmotném světě léčení fyzického těla. Pokud ovšem nejde o třetí fázi nemoci – funkční poruchu, kdy už se musí zakročit chirurgicky či jinak z postupů klasické medicíny.

Každá nemoc se dá vyléčit. Je jen otázkou, kolik energie jsme vydali neláskyplným jednáním. Čím je to více, tím větší množství láskyplné energie musíme věnovat na uzdravení a vyléčení nemoci. Život, každá vteřina v něm, je Vaším rozhodnutím. Stejně tak rozhodnutí pro život a víru v uzdravení je základní nositel ozdravné energie. V neposlední řadě a snad nejdůležitější je ale odpuštění situacím a lidem, kteří v nás probudili mnohdy potlačené negativní pocity, kdy jsme v minulosti prožili podobnou situaci, ale neuzavřeli ji láskyplným přijetím, bez zraňujících emocí.

A proto, přátelé, podle znění Čtyř dohod: nehřešte slovem, neberte si věci osobně, nevytvářejte domněnky a dělejte věci, jak nejlépe umíte. To je prevence, jak nebýt nemocný, ale zdravý. Přeji Vám prožití příštích dnů v pochopení informací, co Vám přinášejí, splnění spousty i těch nejtajnějších přání, které Vás učiní skutečně šťastnými. Ať prožíváte naplno každé „tady a teď“ v přítomné radosti a lásce.

Ája Bednářová, léčitelka, psychoterapeutka a kartářka
Publikováno v časopisu Ve hvězdách & Lidový léčitel

Zdroj: www.astrolife.cz

 


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png