Afirmace jednotlivých čaker

datum 21. 10. 2020
Zdroj: Pixabay.com

Odhalte afirmace, které vám pomohou dostat se do rovnováhy. Moc afirmací je silná. Jak je můžeme využívat ve svůj prospěch každý den? Třeba podle čaker a témat souvisejících s těmito energetickými centry.

Doba čtení 3,5 min.

Cesty k sobě


Každým okamžikem dne se o něčem ujišťujeme a v duchu každý z nás používá slovní spojení, kterými sám sebe, svůj vzhled, náladu a své činy hodnotí. Postavíte se ráno před zrcadlo a říkáte si „dneska vypadám hrozně… to zase bude den… nemám vůbec energii… stejně se mi to nepodaří a podobně. Bohužel afirmace většina z nás využívá proti sobě!

Proč z nich raději neučinit pozitivní tvrzení, vyvolávající pozitivní myšlenky, pomáhající vám soustředit se na svou sílu a na schopnost tvořit si a mít to, co si přejete. Moc afirmací je silná ať už si to uvědomujeme či ne. Afirmace jsou jako semínka zasazená do země. Trvá nějaký čas, než vyrostou do celé své krásy.

Seznam pozitivních afirmací pro jednotlivé čakry:

1. KOŘENOVÁ ČAKRA
– Mé tělo se pro mne stává důležitým, neustále mu dodávám výživu
– Ujímám se zodpovědnosti za svůj život. Dokážu se vyrovnat s jakoukoli situací
– Uvědomuji si hojnost lásky, důvěry a péče, která mě obklopuje
– Má vnitřní matka je tu vždy pro mne. Chrání mě, živí a utěšuje
– Zasluhuji to nejlepší, co život může nabídnout. Mé potřeby jsou vždy uspokojeny
– Jsem spojen/a s Matkou Zemí a znám pocit bezpečí pramenící z života, jenž je zakotven v realitě a v přítomném okamžiku

2. SAKRÁLNÍ ČAKRA
– Blížím se k době, kdy budu naprosto šťastný/á a naplněný/á. Život mi nabízí vše, co pro tuto cestu potřebuji
– Zasluhuji si lásku a rozkoš
– Mám právo vyjádřit své touhy, před sebou i před druhými
– Jsem dost dobrý/á takový/á, jaký/á jsem
– Život se odvíjí tak, jak má
– Jsem připravená cítit své tělo a cítit se dobře ve vztahu ke své sexualitě

3. ČAKRA SOLÁRNÍHO PLEXU
– Akceptuji to, kým jsme a cením si své osobnosti
– Vím, že se stávám tím nejlepším člověkem, jakým mohu být
– Jsem odhodlán/a chovat se k sobě s úctou a respektem
– Má osobní moc každý den sílí
– Jsem samostatný člověk. Sám/sama se rozhoduji co si myslet a jak jednat
– Zasluhuji si veškerou lásku, ůctu, radost, štěstí, jichž se mi dostává.
– S otevřeností přijímám vše dobré, co život dává

4. SRDEČNÍ ČAKRA
– Posílám lásku každému, koho znám, všechna srdce jsou otevřena, aby přijala moji lásku
– Přijímám, že bolest je nutnou součástí mého růstu a vývoje
– Miluji sám/sama sebe takový/á, jaký/á jsem, i potenciál ve svém nitru
– Všechnu bolest minulosti předávám do rukou lásky
– Jsem vděčen/vděčna za všechnu lásku, kterou můj život zahrnuje
– Druzí lidé si zasluhují můj soucit
– Láska, kterou cítím k sobě i k druhým je bezvýhradná
– Láska mě osvobodí. Druzí milují tak, jak nejlépe dovedou.
– Pokud mě někdo nemiluje “dost”, je možné, že je schopen jen omezeného vyjádření lásky a zasluhuje můj soucit

5. KRČNÍ ČAKRA
– Začínám mluvit ze sebe
– To co chci říct, zaslouží si být vyslechnuto
– Těší mě vyádřit vlastní pocity a být tvůrčí
– Naslouchám potřebám a touhám druhých a uznávám je
– Vždy hovořím ze srdce
– Dříve než své myšlenky a svá slova vyřknu, přemýšlím o nich
– Můj hlas se stává silnějším a přesvědčivějším

6. ČAKRA TŘETÍHO OKA
– Uvědomuju si potřebu ticha a klidu pro svůj život
– Odpovědi na všechny mé otázky se nacházejí v mém nitru
– Důvěřuji svým pocitům
– Nemám co dokazovat, jsme sebezjevením božského plánu
– Jsem naplněn/a moudrostí
– Věřím, že moje představivost pro mne vytvoří svět štěstí a bezpečí
– Představivost je životadárnou krví mé tvořivosti
– Chci přijímat sebe i druhé právě takové, jací jsme
– Chybování mi umožňuje poučit se, růst a vyvíjet se

7. KORUNNÍ ČAKRA
– Slaďuji se a dosahuji jednoty se svojí Vyšší mocí
– Začínám s láskou a vděčností přijímat sebe samu takovou, jaká jsem (sám sebe, takový jaký jsem)
– Nehodlám se již intelektuálně ani v tvůrčí oblasti omezovat. Spojuji svého ducha s pramenem veškerého poznání
– Jsem jedinečnou, zářivou a milující bytostí
– Toužím svůj život založit na lásce a spokojenosti
– Chci změnit svůj život a osvobodit se
– Zbavuji se všech omezujících myšlenek a pozvedám se k vyšším úrovním vědomí
– Jsem kým jsem, a raduji se z toho

Zdroj: www.seberizeni.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico