Adventní věnec jako symbol

datum 3. 12. 2022
Zdroj: Pixabay.com

Věnec se už v antických dobách uplatňoval jako znak cti a slávy. Bývaly jím zdobeny hlavy vítězů. Adventní věnec je výrazem úcty a obdivu vůči přicházejícímu Ježíši. Vítězný věnec z antiky si zachoval ještě jeden význam. Je výrazem příslibu, že náš život, dosti často rozháraný a roztříštěný se může znovu scelit, sjednotit.

Ačkoli se nám v právě končícím roce tak úplně všechno nepovedlo, můžeme se prostřednictvím modlitby a tichého zamyšlení pokusit o změnu, vpravit všechny prožité události do života tak, abychom se s nimi smířili. Také svíčky na adventním věnci jsou toho symbolem. Adventní věnec má totiž čtyři svíce. Původně šlo jen o pouhý počet adventních nedělí. jsou čtyři. Každou neděli se rozsvěcuje další svíčka, takže pocit očekávání se s postupujícím počtem rozsvícených svíc stupňuje. Čtyřka je však také symbolické číslo. Čtyři jsou základní živly i světové strany. Čtyřka symbolizující znak čtverce v sobě zahrnuje také pojem celistvosti a dokonalosti. Když na kulatém věnci hoří všechny čtyři svíčky, stávají se společně jednotou všech protikladů: kruh a čtverec se sjednocují.

Už první svíčka na adventním věnci prosvětluje temnotu – a dává nám naději, že i noc v našem nitru může být osvětlena. Druhá rozsvícená svíčka pak odkazuje na napětí v našem životě, ale také ukazuje, že i protiklady v našem životě se mohou vyřešit. Třetí svíčka ohlašuje trojjedinost duše, těla i ducha. Čtvrtá se pak stává obrazem proměny pojící se s číslem 4. Čtyřka je pro C. G. Junga výrazem celistvosti: protiklady se navzájem střetávají i propojují.

Anselm Grün, Vánoční rozjímání

Zdroj: http://www.novoucestou.cz/

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico