Adventní čas a symbolika vánočního věnce

datum 22. 12. 2021
Zdroj: Pixabay.com

Věnec prstencového, kruhovitého tvaru je mimo jiné také symbolem rotace, oběhu planet kolem Slunce, je symbolem kola roku, jednoty a božské věčnosti bez začátku a konce. Symbolika magického, rituálního nebo svátečního věnce, která je známa dávno před příchodem křesťanství, je skryta ve tvaru toroidu či prstence. Stejně tak symbolika světla svící odkazuje k dávným pohanským časům. Například oheň v zeleném kruhu, zapalovaný uprostřed zimního času, je prastarým pohanským zvykem.

Oheň nebo hořící svíce je symbolem magického prostoupení ducha a hmoty, světlo ducha představuje tvořivou sílu kosmické energie

Plamínek svíčky v období zimního slunovratu, kdy jsou krátké dny a dlouhé noci, představuje posvátné světlo Slunce, symbolizuje „kouzlo kruhu“ a věčný plamen Lásky. S příchodem křesťanství plamen svíce symbolizuje světlo Krista. Adventní věnec má určitá křesťanská pravidla, která ale nemusíme dodržovat. Důležité je to, v co věříme my sami, mystická a spirituální vnímavost má mnoho podob.

  • Adventní věnec se čtyřmi symetricky nebo i nesymetricky rozmístěnými svícemi slouží k odpočítávání čtyř týdnů do vánočních svátků.
  • Pátá svíčka v bílé barvě uprostřed věnce připomíná návrat Slunce a světlo světa. Velká bílá svíčka je symbolem Vánoc, a především duchovní čistoty. Zapaluje se s ostatními svícemi na štědrý den po západu Slunce.
  • Bílá ústřední svíce představuje také symboliku Panny Marie, v pohanských časech se jedná o bohyni Isis, která je pohanským symbolem mocné vládkyně vesmíru, Bohyně Matky a léčitelky, ochránkyně dětí.

Vánoční věnec zdobíme větvičkami zimostrázu, sušenými jablky, ořechy, perníčky, různými přírodninami a další vánoční dekorací. Světlo Slunce symbolizují také zlaté stuhy. Větvičky jehličnanů nebo zimostrázu představují naději, jsou symbolem života jako takového, jsou symbolem nesmrtelnosti duše a odkazují k pokračování života po smrti. Používají se také k uctívání dobrých duchů jemnohmotného světa, k uctívání přírodních sil a ducha přírody.

Každou adventní neděli zapalujeme jednu svíčku zeleného věnce, vyrobeného například z jedlových nebo smrkových větví. Čtyři svíčky odkazují ke čtyřem světovým stranám. Svíce zapalujeme proti směru hodinových ručiček, zapálení každé svíce představuje požehnání jedné ze světových stran. První svíčka představuje sever (element země), druhá západ (element vody), třetí jih (element ohně), čtvrtá východ (element vzduchu). Východ v podobě poslední svíčky představuje návrat probouzejícího se Slunce – slunečního boha Ra. (Tato obrácená symbolika je ohlédnutím se zpět, podobně jako je tomu u vánoční meditace dvanácti slunečních znamení, viz níže)

Pátá ústřední svíce uprostřed kruhu představuje pátý nejjemnější živel a tím je čistý Duch neboli Monáda. Duch je jsoucí příčinou vzniku všech ostatních živlů a nevyčerpatelným zdrojem energie.

Plamen svíce vytváří spirálu energie spojenou s energií barev použitých svící. Spirála energie stoupá přímo vzhůru, rozšiřuje se a rezonuje s vesmírnou energií – s Vesmírnou Myslí. Tento (rituální) proces můžeme nazvat tvůrčím a vysoce účinným. Takže už pouhé pozorování plamene svíčky zvolené v té správné barvě, a případné vyslovování přání nebo požehnání, je tvořivým rituálem.

Meditace dvanácti slunečních znamení

O vánočních svátcích můžeme provést osobní očistu a poklidit si v podvědomí, odstranit vše staré a usazené z minulosti. Vlastní vědomí očistíme, pokud se budeme věnovat rozjímání nad významem dvanácti znamení zvěrokruhu. Začínáme po štědrém dnu, na druhý svátek vánoční, v noci z 25. na 26. prosince a končíme 6. ledna. Každý den věnujeme pozornost jednomu z dvanácti znamení v tomto pořadí: Ryby, Vodnář, Kozoroh, Střelec, Štír, Váhy, Panna, Lev, Rak, Blíženci, Býk, Beran. Ryby jsou symbolem křesťanství. Nyní probíhá přechod z kosmického vědomí Ryb do vědomí Vodnáře. Tato meditace je symbolem ohlédnutí se „zpět“, proto jednotlivá znamení pokračují v opačném sledu, než jak se díváme na hvězdné pozadí v astrologii během roku.)

První adventní neděle: myšlenky věnujeme předkům, rozjímáme o významu slov rod, rodina, rodná zem, národ. Ústředním tématem je domov, (duchovní) čistota domova. V tomto čase (do 13. 12.) nezapomeneme na třešňové větvičky – barborky. K ozdobení domova můžeme použít také větvičky zlatého deště, které do svátků rozkvetou. Vždy máme naději, že v ten správný čas rozkvetou, tak jako láska v lidských srdcích. Radost a radostné očekávání věcí příštích a naděje je symbolické označení pro první svíčku.

Druhá adventní neděle: myšlenky věnujeme sami sobě, přemýšlíme o osobních hodnotách, o vnitřní duchovní čistotě. Uvědomujeme si, připouštíme a prožíváme královskou, božskou moc v sobě. Božskou moc v každém člověku. Uvědomujeme si, že každá duše je ve své podstatě „projevem Slunce ve hmotě“, je projevem tvůrčí síly, je manifestací božské jedinečnosti. Víra je symbolické označení pro druhou svíčku. Víra v usmíření se sebou sama, víra v jednotu a usmíření s vnějším světem.

Třetí adventní neděle: můžeme se zamyslet nad vztahy, které ovlivnily náš život v minulosti, nebo ovlivňují v současnosti. Můžeme rozjímat nad tím, co v otázce mezilidských vztahů udělat pro budoucnost. Vzpomínáme na všechny „spřízněné duše“. Kdo je pro nás oporou, nebo pro nás byl oporou v minulosti, tomu v duchu s láskou poděkujeme. Sounáležitost a přátelství je symbolické označení pro třetí svíčku.

Čtvrtá adventní neděle: rozjímáme nad tajemstvím života, tajemstvím vesmíru a vesmírných sil. Vnímáme v mnohosti projevenou, a přesto jednotnou Božskou Sílu skrytou v každém člověku. Láska je symbolické označení pro čtvrtou svíčku. Láska v lidském srdci.

Autor: Rebeka Sprinncová

Zdroj: www.psychologiechaosu.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico