Zdroj: www.sri-ammabhagavan.org

Máme nyní tu vzácnou příležitost účastnit se každý den 20timinutového Aalaya Daršanu, chrámového daršanu přenášeného z Indie. Daršan je podpořený duchovní přítomností Avatarů Sri Ammy Bhagavana https://www.sri-ammabhagavan.org/.

Součástí Aalaya Daršanu je individuální modlitba za zdraví sebe, svých bližních. Současně má každý Daršan své konkrétní téma, každý den jiné (finance, zdraví, posílení konkrétní čakry, zlepšení vztahů v partnerství apod.) Též je kolektivní modlitba, v poslední době „aby se pandemická situace dostala pod kontrolu,“ „za blaho každého, kdo se účastní daršanu, za blaho národa a všech lidí“ nebo někdy modlitba při závažné katastrofě ve světě. Aalaya Daršanu se účastní desítky tisíc lidí na světě najednou a modlitby jsou silné.

Aalaya Daršan je zdarma a často se koná v nejposvátnějších chrámech v Indii. Sri Bhagavan nedávno prozradil, že některé z těchto nejposvátnějších chrámů jsou postaveny na energetických místech, kde dříve byli svatyně civilizace před člověkem homo sapiens sapiens.

Avataři Sri Amma Bhagavan při Aalaya Daršanu ve vrcholném stavu vědomí ve svém všudypřítomném světelném těle se napojí na každého účastníka Daršanu, vyslyší naše individuální i kolektivní modlitby. Pracují na rozpuštění našich programů, aby se vyladil náš zdravotní stav, finanční aj. problémy. Milostí Sri Ammy Bhagavana se rozpouští individuální i rodové karmické zátěže, neboť zasahují i do záznamů v Kronice Akaša. Daršan je přenášený z chrámů z Indie od 7.20 do 7.40. Záměrem Avatarů Sri Ammy Bhagavana je intenzivně podpořit lidi všech náboženství v této dobrodružné době.

Avatar je vtělení Boha, Nejvyššího Soucitného Světla, Sri ParamJyothi do těla člověka. Byli Jimi např. Ježíš Kristus, Panna Marie, Šiva, Višnu, Krišna, Buddha, Zoroaster, Mohamed aj. Většina Avatarů žila a žije skrytě. V této době přechodu do Zlatého věku je na světě několik desítek Avatarů v těle.

K Aalaya Daršanu se můžete připojit každé ráno od 7.15 do 7.40 na aplikaci Zoom, ID: 649 347 4727, heslo: 298001.

Na tomto Zoom je zajištěn český překlad. Je doporučeno vnímat všechny zvuky zvonků, zpěv posvátných manter a pozorovat chrámový obřad.

Stačí si do počítače či mobilu stáhnout aplikaci ZOOM. Stažení ZOOM na https://www.zoom.us/download#client_4meeting

Jak stáhnout aplikaci ZOOM do počítače a jak ji lehce ovládat je na: https://www.youtube.com/watch?v=d6K1s6Dym5k

Přeji čtenářům https://www.cestyksobe.cz/ i Vašim rodinám zdraví a hojnost

Aleš Drobník


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě