AA Rafael a AA Metatron - Zákony tvoření v této době

datum 25. 7. 2014
Poselství Archanděla Rafaela a Archanděla Metatrona přijala Natalii Glasson - 02-07-14

S požehnáním a láskou k vám my, Archanděl Rafael a Archanděl Metatron přicházíme, abychom vás pozdravili v tomto vzrušujícím období evoluce na Zemi i na vnitřních rovinách. Je to čas evoluce fyzického těla, emocionálního těla a mentálního těla, obzvláště díky tomu, že tato tři těla jsou poháněna do spirály transformace a aktivace, aby se nacházela v hlubší jednotě s vaším duchovním tělem, duší a se Stvořitelem a tím se zaktivovalo vše, co je v jádru vašeho bytí božského a bylo plně přítomno ve všech aspektech vašeho bytí. Už není možné vyhnout se světlu a pravdě svého bytí, je čas plně se chopit nejvyšších vibrací a vědomí svého pravého já.

Možná jste zaznamenali hluboké nepřetržité čištění ve vašich tělech emocionálním, mentálním a fyzickém, které bylo ve skutečnosti aktivováno na základě vašeho přání a přijetím lásky Stvořitele. Nyní celé vaše bytí zrcadlí proces transformace a posuny, které probíhají v samém jádru Stvořitelova vesmíru. Mnohé odpadá, aby bylo nahrazeno čistším vědomím, existencí a úhlem pohledu, aby se vše mohlo zharmonizovat s hojnými a rozmanitými vibracemi lásky. To, čím jste nyní, se mění, nebojte se transformace a změn ve vašem bytí, je důležité čelit pravdě s otevřenýma očima a chápat, že každé ráno, když se probudíte ze spánku, jste jiní. S čištěním vašich emocionálních, mentálních a fyzických těl je to tak, že pokaždé, když upadnete do spánku, tato tři těla vstoupí do zrychleného transformačního a léčebného procesu, který se může jevit i jako regenerační proces. Po probuzení se tedy energetická vibrace změnila, některé pohledy se mohly posunout a tak můžete zažívat hlubší mír a propojení s jednotou lásky. Dovolte si každé ráno pocítit a vyjádřit vděčnost za transformaci, která proběhla během spánku, protože toto zesílí a zvětší váš prožitek i tisíckrát. Vaše emocionální, mentální i fyzická těla se slaďují s duchovním tělem na hlubší úrovni, aby mohla uvolnit programy a perspektivy minulé doby a uvolnit prostor k plnějšímu uchopení přítomnosti vaší duše a skupiny duší ve vašem bytí.
Možná byste si ráno chtěli říci:
"S láskou volám Archanděla Rafaela a Archanděla Metatrona, aby byli nyní se mnou. Nyní si uvědomuji a chci vyjádřit své hluboké uvědomění a vděčnost za proces transformace v celém svém bytí, když spím. Uvědomuji si a chci vyjádřit svou vděčnost za čištění mého emocionálního, mentálního a fyzického těla a také za jejich sjednocení s mým duchovním tělem, duší, skupinou duší a se Stvořitelem v božské dokonalosti. Já se regeneruji, já se transformuji, já se pročišťuji, já se zažívám a projevuji se jako láska Stvořitele. Prosím, podpořte teď mé léčení a proces vyladění. Děkuji."
Když vaše celé bytí vstupuje do stavu očišťování a navýšení a totéž probíhá v jádru Stvořitelova vesmíru, nejenže může dojít k obdobím zmatku, ale co je důležitější, může dojít k obdobím ohromného míru. Vnější vlivy a minulé výtvory vaší mysli a obecného vědomí lidstva začnou odpadat, jakoby Stvořitel na vás zaměřil reflektor a ptal se, co si přejete vytvořit a projevit skrze tělo, které momentálně obýváte. Stvořitel už ví, co si přejete projevit, protože myšlenka a energie se už ze Stvořitele zrodila, ale on vás žádá, abyste porozuměli a objevili, co si přejete vytvořit v každém okamžiku své reality a tím zaktivovat nekonečnou cestu k sebe (Stvořitele) poznání.
Jak na Zemi povstává Věk lásky, přicházejí všem k užívání nové zákony tvoření.
Za prvé je to poznání, že Stvořitel na vás více než kdy jindy dohlíží, abyste manifestovali to, co si přejete prožívat, co chcete a po čem toužíte. Žádá vás však, abyste se propojili se svou duší, božským bytím a srdcem se zdrojem potřebných informací, což rozpustí aspekty ega a sladí mentální, emocionální a fyzické tělo v božské harmonii.
Za druhé nás Stvořitel žádá, abychom si uvědomili, že Věk lásky, tato nová doba a éra, ve které žijeme, je novým začátkem, který znamená, že nastanou obrovské změny, na které si budeme potřebovat zvyknout. Změny se mohou projevit na mnoha úrovních vašeho bytí a reality, mohou být jemné nebo velmi výrazné, ale je třeba pochopit, že při změně jste schopni objevit ve svém bytí hlubší stav míru. Změny umožní, aby staré odpadlo a to, co je skutečně božské, aby nastoupilo na jeho místo. Je důležité naučit se jet na vlně změny, plynout s jejími vibracemi, kamkoli vás zavede. V tomto proudu porozumíme procesu nestrannosti a důvěry v přítomnost Stvořitele.
Za třetí je třeba si uvědomit a poznat, že v tomto věku vás už nic nezdržuje od tvoření a od projevování  Stvořitele a všeho, čím Stvořitel je ve vaší realitě. Vnější vlivy mají na vaši realitu menší vliv, přítomnost karmy ze vzdálené minulosti je nyní na Zemi tak malá, že téměř neexistuje a probíhá hluboký očistný proces a pročišťuje vaše energie; jako byste pak seli semínka tvoření do nové půdy. Vše je nyní pro vaše tvoření úrodné, protože právě to po vás Stvořitel žádá, abyste činili, abyste tvořili ve svém bytí a realitě Stvořitele, své božské já a svou pravdu; když tvoříte ze srdce a čistého prostoru pravdy ve vás, pak tvoříte Věk lásky na Zemi.
Za čtvrté je třeba si uvědomit  a ukotvit ve svém bytí a své perspektivě, že všechno je nyní možné, je-li to sladěno s boží vůlí Stvořitele. Žádáte-li o léčení, je nyní možné, čas a způsob záleží na vás. Žádáte-li o hojnost, je nyní možná, čas a způsob záleží na vás. Nic není mimo váš dosah, pokud vás to neodvádí ze stezky pravdy vaší duše, ale i tak můžete zjistit, že jste schopni to manifestovat a zjistit, že to vlastně není to, co si přejete a dokážete to nechat odejít, aniž byste se k tomu připoutali, bez stresu a chaosu. Toto je mocný úhel pohledu, který je třeba si v sobě osvojit, protože vám ukazuje, že ve vaší realitě nejsou žádná omezení. Až lidstvo opravdu začne přijímat to vědomí, že zde nejsou žádná omezení, pak se omezení světa, ve kterém žijete, jednoduše rozpustí a přestanou existovat.
Mohli bychom říci, že existuje jen jedno omezení, kterým je boží vůle Stvořitele. Boží vůle Stvořitele je jediná vibrace ve vaší realitě, která vám může bránit a zdržovat vás od dosažení a manifestace toho, po čem toužíte. Boží vůle Stvořitele vás ale naprosto a absolutně zná, přesně chápe, co si vaše duše přeje prožívat a co vám přinese ten nejhlubší pocit blaženosti. Proto, když se něco nezhmotňuje, protože to není boží vůle Stvořitele, stojí za to poznat, že by vám to vlastně nepřineslo štěstí. Je také třeba chápat, že je tu i božské načasování, což znamená, že něco se může zhmotňovat déle, než byste si přáli nebo očekávali, že to vstoupí do vaší fyzické reality, protože načasování není vhodné. Toto se obecně vykládá, že jisté energie, situace či lidé nejsou na správném místě, ale ve skutečnosti to znamená, že vy ještě nejste připraveni plně přijmout do svého bytí a reality to, na co se zaměřujete.
Páté uvědomění je, že v této době vzestupu a procesu tvoření, je přijímání/přijetí mocné slovo a zkušenost. Můžete dosáhnout všeho, co potřebujete, abyste zažili, co vytvoříte, ale pokud nejste ještě připraveni přijmout plně ve svém bytí a realitě to, co vytvoříte, pak se to nemusí projevit fyzicky.Nejste-li schopni přijímat, je to často tak, že se držíte něčeho jiného, co je nejprve třeba uvolnit. Například nejste-li zcela zdraví, pak se nejste připraveni přijmout jako zdravou bytost, místo toho se držíte jiné energie, jako je pocit, že nejste hodni toho být zdraví. Proto pocit nehodnosti je to, co manifestujete; když tuto energii necháte odejít a dovolíte si tvořit a věřit, že jste hodni, pak se zdraví, které si přejete manifestovat, zhmotní přirozeně, s lehkostí a dokonalostí.
Zeptejte se sebe sama: Jsem připraven přijmout to, co chci manifestovat? Pokud ne, čeho se tedy držím či co přijímám místo toho, co potřebuji rozpoznat a rozpustit?
Proces tvoření ve vás a energie přicházející vás podpořit jsou teď na Zemi mocnější než kdy jindy, je čas stát se tvořící bytostí, která vytváří Věk lásky na Zemi.
S andělským požehnáním
Archanděl Rafael a Archanděl Metatron
Zdroj: http://www.omna.org/Home.html

Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Hanka B. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico