Archanděl Michael prostřednictvím Barbary Bessen, říjen 2014

Milí přátelé channelingů, které k vám přicházejí každý měsíc! S jednou skupinou jsem právě teď pobyla dva týdny na hoře Mount Shasta v Severní Kalifornii. Byla to cesta, která nás všechny velmi hluboce zasáhla. Kdo se tímto posvátným místem trochu víc zabývá, ví, že tam proudí mimořádná energie, jež  inspiruje a mění k lepšímu všechny, kdo tam žijí nebo pobývají. Tuto zkušenost jsme mohli udělat i my. Poselství a energie, které se manifestovaly skrz mne i skrz celou skupinu a pomáhaly nám propouštět stará témata a zažívat hluboké poznání, byly vskutku bombastické. Také se nám opět potvrdilo, že se k nám mohl na dálku připojit kdokoli, aniž by tam musel být fyzicky přítomen. Už jsem obdržela několik mailů od návštěvníků mých seminářů, kteří tam tímto způsobem „byli s námi“. Stále víc se nám potvrzuje, že nejsme od sebe odděleni. A též vnímám, že můžeme navštěvovat vzdálená místa, aniž bychom tam přímo fyzicky pobývali. Tím se otevírají netušené možnosti cestování a zážitků. Naši duchovní přátelé stále hovoří o cestování prostřednictvím vědomí. V této souvislosti bych chtěla ještě zmínit, jak zajímavé jsou i cesty do duchovních oblasti, do jiných úrovní. Bylo by fajn, kdybyste tady a teď prožili tento channeling na dvou úrovních. Jednak prostřednictvím textu na papíru, který si vytisknete a na klidném místě přečtete, a pak tak, že si předem budete vizualizovat archanděla Michaela. Můžete si představit nějakou louku nebo jiné místo, kde byste se s ním chtěli setkat. Většina čtenářů už to zná z jiných poselství, která k nám přicházejí každý měsíc, nebo z mých knih a seminářů. Michael se pak manifestuje způsobem odpovídajícím vašemu přání. Pak je možné pokládat mu hned i otázky týkající se tohoto channelingu nebo jiných osobních záležitostí. Přeji vám při tom hodně radosti!
Barbara Bessen

Zdravím vás z vyšších světů lásky, jsem Michael.
Velké přívaly světla Stvořitele zasahují světy nižších úrovní. V této době není vůbec snadné udržet se na cestě vzestupu. Ze všech stran k vám přicházejí různé koncepty, nové domněnky o starých událostech, zlověstné zvěsti o pokračování Země a mnoho dalších informací, které způsobují, že začínáš pochybovat, zda jsi na správné cestě. Dokonce i v nejbližším okruhu tvé rodiny se dějí věci, které tě vedou k pochybnostem, zda je všechno tak, jak jsi o tom četl nebo slyšel nebo to dokonce i sám zažil na svých duchovních cestách a setkáních. Je to doba velké transformace, která ti přináší mnoho myšlenek, jež nepocházejí z tvé hlavy. Máme ve zvyku stále vám opakovat, že všichni ti, kdo se vědomě vydali po cestě poznání, přišli kvůli tomu, aby změnili společnost. Nemůžeme to dostatečně často opakovat: Jsi tady proto, abys změnil vše, co stojí v cestě vzestupu. Tím je míněno veškeré dění na Zemi, v ní i kolem ní, veškeré myšlenky, které kdysi vznikly a souvisejí se strachem a špatnými zkušenostmi, se vším, co se nestalo ve jménu Nejvyšší lásky. Máte tady toho hodně na práci, vy lidé i Země.

Všechna ohniska válečných konfliktů patří k procesu čištění Země. Může se za nimi skrývat i něco dalšího, co vnímáte jako manipulaci. Ano, mnohé je řízeno, ať už jde o to získat ropu nebo obecně ukázat moc a sílu. Možná jde i o místa, která vyzařují silné energie nebo dokonce o brány do nitra Země, které byly po dlouhou dobu střeženy starými národy. Mnohé z toho vám není přístupné vnějším zrakem ani znalostmi. Rozpoznat a pochopit to můžete jen cestou imaginace, duchovním cestováním a komunikací s vyššími duchovními světy. Skutečný zastánce míru nebojuje, nýbrž se pokouší pochopit, proč se kde co děje. Pozoruje to pohledem vyšší moudrosti. To mu pomáhá vidět všechno to, co je v pozadí a stejně tak i pochopit, že se určité věci musí dít a že vnější zásahy často nejsou řešením. Něco je třeba prostě vydržet, něco se řeší povstáním mas. Některá spiknutí nepřežijí, protože jejich přívrženci opustí mučednickou smrtí fyzický prostor a jejich následovníci už budou myslet a konat jinak. Možná i z toho důvodu, že už přijdou na pozemský svět s málo nebo vůbec žádnými karmickými otisky.

Stále se nás ptáte, co je možné dělat proti politice, jež se ocitla na scestí, kam ji nasměrovali pomýlení nebo zmanipulovaní potentáti. Naše odpověď zní: Zaměřte svůj zrak víc do dálky, mějte na paměti svůj vlastní vývoj i cestu transformace a dělejte to, o čem si myslíte, že je třeba udělat. Na chvíli se uvolni, opři se a ohlédni se deset i více let dozadu. Jaký byl tehdy tvůj život a život Země, alespoň té části Gaii, kterou sis tehdy dokázal uvědomovat? Co se od té doby s tebou a se Zemí stalo? Mnohé z toho, co se týká tebe samotného, můžeš pochopit teprve dnes z pohledu moudrosti, že? Některé věci se ti tehdy zdály neřešitelné nebo hodně komplikované. Dnes se asi nad svým tehdejším nechápáním jen usměješ. Co se událo za poslední léta v Evropě? Jaké byly určující postoje lidí, politiků tehdy a jaké jsou dnes? Tehdy bylo nepředstavitelné, že by tolik lidí přestalo kouřit. Dnes to patří k dobrému tónu. Přemýšlel tehdy někdo nad velkochovy zvířat? Dnes se o tom můžete hodně dočíst, hodně se o tom diskutuje a také se v tomto směru jedná. Někdo by teď mohl namítnout, že to jsou jen drobnosti, že o velkých a významných věcech se nemluví, ty se zatajují a tutlají. Avšak, co platí v malém, platí i ve velkém a naopak. Neexistuje nic, co by v této době transformace nevyšlo najevo, ať už to bude trvat jakkoli dlouho. Je to boží zákon. Můžeš se uvolněně opřít a v duchu si představovat, co bys chtěl prožívat, i to, jak by Evropa měla vypadat za deset nebo dvacet let, jak se v ní bude žít a co už nebude existovat. Buď si při tom vědom, že tyto duchovní „hrátky“, které jsou často označovány za fantazii, jsou látkou, z níž vzniká realita. To je vzrušující, že? Rozčilovat se, je sice legitimní, ale poslouží to něčemu? Pokud si myslíš, že by ses měl nějak angažovat pro nové záležitosti, udělej to, avšak drž své emoce na uzdě. Protože právě emoce jsou nástrojem, jímž se utváří tvé emocionální tělo. Jedním ze vzdálených cílů vzestupujících lidí všech dob bylo a je vyčistit emocionální a mentální těla tak, aby se mohla rozplynout. Pak se uvolní cesta z materiálního vesmíru do vyšších úrovní. Do oblastí, v nichž působí beztvarost, v nichž je snadnější kontakt – i k bohu slunce této soustavy. Tam se tvoří jiné světy, tam existuje úroveň, kde se mnohé poznává jako Jedno a také se tak prožívá. To je přece tvým cílem! Stále je tu otázka: Jak chceš žít? Co chceš prožívat? Co bys chtěl udělat pro veřejnost? Souvisí to s tím, že se budu angažovat pro druhé nebo sám pro sebe? To není jen filozofická otázka, ale i otázka vyšší mentální úrovně. Zpracuj si trochu tuto látku, tím už tvoříš to nové.

Válečné konflikty nejsou pro lidi ničím příjemným. Avšak nic a nikdo není náhodou právě na tom místě, kde se nachází. Nikdo náhodně neprožívá to, co prožívá. Je vždy ve správný čas na správném místě. I tehdy, když je takové místo místem hrůzy. Tohle není bezcitné konstatování, ale zákon duality. Nech si to chvíli projít hlavou. Jsi teď správně právě tam, kde máš být. Možná se to v příštích měsících nebo letech změní. Všechno má svůj smysl a vše přichází tehdy, kdy to má přijít. V dnešní době je uměním zaposlouchat se do svého nitra nebo s ním komunikovat o tom, kdy máš co udělat a kdy je dobré, i symbolicky, chránit si svůj klid na gauči a spočívat ve svém bytí. I tohle si nech projít hlavou. Angažuj se pro geneticky neupravená osiva, podepisuj petice, pohlaď sousedovo dítě, podrbej kočku svého bratrance a vhoď žebrákovi minci do klobouku.Protože tomu se říká soucítění, chápat toho druhého citem. Dobrý povahový rys, který bys měl uplatnit i sám na sobě tehdy, když zrovna sám tápeš. Jelikož jsou všichni lidé vzájemně spojeni, platí moudré přikázání: Čiň sám sobě to, co činíš druhým. Ano, trochu jsem to obrátil … Čiň sám sobě dobře z celého svého srdce, opouštěj staré vzorce, staré způsoby chování, zejména ty, na které se tak nerad díváš. Mnoho symptomů nemocí vzniká právě z těchto témat zamčených v zásuvce. Chtějí být osvobozeny. Čiň sám sobě dobře tím, že v sobě zažehneš světlo. A všechno to, co ještě setrvává ve stínu, se v tomto světle rozplyne. Víš, jak to myslím. Tak do toho, protáhni se a narovnej záda, jdi do sebe a podívej se, kde je třeba rozžehnout světlo, pak se s plným pochopením podívej na svůj život a osvoboď se od starých pocitů studu a strachu. Poté jasněji rozpoznáš, jakou cestou se máš vydat, ať duchovně nebo aktivně, neboť jak známo jedno vyplývá z druhého. A nezapomeň, že cestu můžeš každou vteřinu změnit, pokud si uvědomíš, že ses ocitnul ve vedlejší uličce. V tomto smyslu smekám svůj klobouk a tasím svůj meč jako výraz mé úcty. Srovnej si ještě trochu víc svou páteř, aby sis ujasnil, co je kdy třeba udělat nebo naopak, co nedělat. Přijmi mé láskyplné pohlazení po hlavě.
Jsem Michael

P.S. Chtěla bych ještě podotknout, že toto poselství lze vnímat i jako léčivé sezení. Vyvozuji to z posledního odstavce. Proto by možná bylo dobré chvíli si ještě pohovět na pohovce… Krásné uvolnění přeje Barbara

Poselství přijala Barbara Bessen v říjnu 2014.
Článek je k volnému nekomerčnímu využití, změny v textu nejsou povoleny.
Z německého originálu http://www.barbara-bessen.com/wp-content/uploads/2014/10/internet-channeling-oktober-20141.pdf pro www.novoucestou.cz přeložila Jana S.

.

 


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png