<div class=”clanek_bg”>
<div class=”clanek_format”>
Země v době změny šeptá
ARCHANDĚL MICHAEL prostřednictvím CELII FEN

Milovaná Světelná rodino, Toto je opravdu čas velké Změny a Transformace. Jak jsme vám říkali v únoru tohoto roku, budou změny ve vaší společnosti v tomto roce 2014 dalekosáhlé. A my víme, že vy ty změny vidíte, zmatek a „hluk“ může občas být ohlušující. Jak se staré způsoby začínají rozpadat, není to poklidný proces a velmi mnoho z vás možná neslyší jemné šeptání Země, jak svolává ty, kteří budou tvořit první Diamantová Pozemská Společenství.

Ti, kteří jsou schopni slyšet a poslouchat, zjistí, že jsou taženi ke snu jiné Země, k Diamantové Zemi Čistoty, Lásky a Soucitu. Nové Zemi, kde Příroda a Lidé jsou důležitější než peníze a moc. Je to šeptání, které vstoupí do vašich snů a meditací, bude vás zvát, abyste byli součástí něčeho nového a krásného.A když toto volání Země slyšíte, a ve svém srdci jí odpovíte, budete vedeni k místům a lidem, kteří také budou součástí Diamantového Společenství Země.

Milovaná Světelná Rodino, budete cítit odpověď vycházející z hloubi vaší duše a řeknete „ano“, když se začnete vracet do Křišťálové Zahrady Krásy a Lásky. Možná se ptáte: „co je to Křišťálová Zahrada?“, ale my bychom odpověděli, že je to jednoduše energie nebo frekvence Vyššího Vědomí, kde Diamantové Světlo prozařuje všechny živé bytosti a vytváří vyjádření Andělské Radosti na Zemi. To je to, co si pamatujete od začátku, z Mu a Lemurie, když bylo Andělské Světlo na Zemi zářivé. A tak to bude znovu, protože Božské Světlo je ukotveno v srdcích a duších těch, kteří pracují na Vyšší Formě Společenství na Zemi.

Tak, Milovaní, žádáme, abyste v těchto dobách zmatku a hluku vznikajícího, když odpadává staré, nebyli rozptýlení nebo byli bez odvahy, ale jednoduše naslouchejte svému srdci a dovolte si slyšet šeptání Země, jak volá ty, kteří s ní budou spolupracovat na vytvoření Křišťálových Zahrad Lásky a Míru na Zemi.

Otevřete se Diamantovému Světlu a Vyšší Frekvenci

Diamantové Světlo je jedna z Nejvyšších frekvencí, která je na Zemi dnes k dispozici, společně se Zlatým Světlem Kristova vědomí  a Platinovým paprskem. Diamantové Světlo nese Galaktické frekvence a Světelné kódy, které Země potřebuje, aby se sladila s Božím účelem, tak jak je vyjádřen prostřednictvím Božské Tvořivé Inteligence. Vlastně můžeme říci, že Diamantové Světlo je Božská Tvořivá Inteligence v akci, a proto je pro vás tak výhodné naladit se na toto přicházející světlo vyšší frekvence. To vám pomůže v tvořivém a zhmotňujícím procesu, a také, když pracujete na tom, abyste se účastnili tvoření nové společnosti podle plánu v Diamantovém Světle.

Diamantové Světlo je přijímáno Vyššími Čakrami (Galaktickou, Solární a Duševní Hvězdou) a přenášeno do Korunní Čakry. Odtud je vyzařováno do Světelného Těla a do Šišinky. Má na Šišinku silný vliv, a to stimuluje nervový a buněčný systém přímo až do DNA. To umožňuje celé vaší bytosti sladit se s přicházející Diamantovou energií.

Pak je přenášeno, vysíláno do Srdeční čakry, a pak jste schopni vysílat toto světlo k ostatním prostřednictvím vírů Vyšší Srdeční a Krční Čakry, které byly nedávno znovu aktivovány a přestukturalizovány. Je také směrováno dolů, přes Základní Čakru do Čakry Zemské Hvězdy, a pak do středu Země, aby vás spojilo s Holografickým Plánem Země uchovávaném v Diamantovém Krystalu ve Středu Země.

Tato mocná energie může ovlivnit vaši fyzickou bytost a mnozí z vás si jsou vědomi této energie proudící vaším tělem v posledních několika týdnech velmi intenzivně. Milovaní, vězte, že tento přenos Diamantového Světla pomáhá zvyšování vaší osobní frekvence a vašeho vědomí, abyste mohli pomáhat zvyšování frekvence a vědomí Zemského Kolektivu a tak začít tvořit různá Společenství Diamantové Země.

Vězte, že v procesu přijímání a vstřebávání Diamantového Světla vám pomáhá přicházející vlna nádherných a zářivých Diamantových Duší, které budeme nazývat „Diamantovými Dětmi“.

Diamantové děti a různá Společenství Diamantové Země

Diamantové děti jsou ty, které přicházejí po Křišťálových dětech. Jsou Mistry Času a Prostoru, a přicházejí na Zem s novým úhlem pohledu na život a tvoření. Narodily se s plně aktivovaným  Diamantovým Světlem a Diamantovými kódy tvoření ve svých Světelných tělech.

Začali na planetu přicházet počátkem roku 2013, ale „vlna“ se jich inkarnuje právě teď. Tak jako přišly ve vlnách Indigové a Křišťálové děti, aby vyjádřily svou zvláštní energii a přispěly procesu transformace, přeměny, tak také Diamantové děti nyní přicházejí „v první vlně“, aby pomáhaly v ukotvení Diamantových Společenství Země.

Diamantové děti, jak jsme řekli, Milovaní, jsou Mistry Času a Prostoru. Vědí, že Čas a Prostor jsou iluzí nebo výtvory, a nebojí se vzít svou moc a tvořit ten druh Země, který si přejí vidět. Jsou optickými hranoly a vědí jak zaměřit Diamantové Světlo na čisté tvoření Světla a pomáhají v tomto procesu.

Také vězte, Milovaní, že právě tak jako Indigové a Křišťálové děti vám pomáhaly zvýšit vaše frekvence v sedmdesátých letech a dál, tak Diamantové Děti pomáhají každému zvýšit jeho frekvenci, aby se tito také mohli stát Mistry Času a Prostoru a tvůrci Nové Reality.

Tak mnozí z vás, kteří v této době rodí děti, budou cítit sílu této přicházející energie, jak tato nová generace mocných bytostí „přistává“ na Zemi a začíná aktivovat tyto energie. Brzy můžete na Zemi očekávat hlavní změny úhlu pohledu a porozumění. Moc této energie poskytne zvláštní „tlak“ pro hlavní změny na všech úrovních společnosti. Ti, kteří slyší šeptání Země svolávající k práci pro Diamantovou Zem, také budou cítit mocné „pozdvižení“ (nahoru) dětí Diamantového Světla, neboť začínají způsobovat, že jejich přítomnost na Zemi je cítit.

Jak s těmito dětmi budete pracovat a jak porostou, zjistíte, že jsou naprosto jasné a čisté.Nebudou tolerovat manipulaci a lži, a budou je vidět takové, jaké jsou. Budou přímé a otevřené a čestné, a budou od ostatních očekávat, že budou také takoví. Pokud ostatní lžou a manipulují, okamžitě si toho budou vědomi a zablokují toto úsilí jednoduše tím, že se odmítnou účastnit čehokoli, co nemá jasné a vysoké frekvence. A takovými se stanete i vy. Budete cítit ve svém srdci a své duši, co je pravda a co ne, a odmítnete se účastnit čehokoli, co vám nepomáhá žít vaši pravdu jasným a otevřeným způsobem.

Společenství Diamantové Země

Jak stoupá energie na planetě a věci jsou více a více zmatečné, je důležité, abyste se zaměřili na Diamantové Srdce a spojili se s Božím Plamenem, který žije uvnitř. To vám dá sílu, odvahu a trpělivost. Budete vědět, že všechno je v Božím Pořádku a že existuje bod, kdy každý začne vidět vynořování Nové Země a Nové Společnosti.

Nazýváme to „Společenstvím Diamantové Země“. Jak se Země posunuje do frekvence Diamantového Světla, tak začne planeta zhmotňovat společenství lidí, kteří ve svých životech toto Světlo vyjadřují. Budou žít svou pravdu a kráčet v této pravdě, budou vyzařovat Diamantové Světlo ze svých srdcí a budou hledat život v harmonii s budoucností, kterou Země zhmotňuje. To bude zahrnovat žití v harmonii se Zemí a se všemi navzájem, respektování přírody a hledání způsobů, jak být v Míru se všemi žijícími bytostmi jako prodloužení Míru v jejich Srdcích a Duších.

Budou se snažit žít mimo „ekonomické mříže“, které řídí život penězi a mocí, ale najdou způsoby jak harmonizovat své životy pomocí starých cest moudrosti učených na Zemi Staršími a Šamany, a budou hledat způsoby, jak toto dnes učinit významnou a odpovídající součástí svých životů na Zemi. Tímto způsobem budou fungovat jako ukotvující body pro Galaktické Světlo a vyjadřovat toto Světlo jako Galaktičtí Diamantoví Lidé ve fyzické formě.

Začnou tvořit společenství na základě resonance a síly přitažlivosti. Intenzita Diamantového Světla přivede Lidi Vášně a Závazku na Zemi k nové cestě, a tato vášeň přitáhne jiné. Pomalu začnete nacházet a přitahovat svou Diamantovou Pozemskou Rodinu, ty, kteří také pracují na zhmotňování Křišťálové Zahrady ve svých osobních životech a na Zemi.

Frekvence posunu v září

První hlavní posun bude cítit 9.9. Toto je klíčový moment, kdy ti na Zemi mohou udělat krok dopředu na další úrověň Moudrosti a Světla. Bude to bod, ve kterém můžete vstřebat všechny vlny Světelných Kódů, které omývali Planetu v měsících do Planetárního Nového Roku v červenci (viz předchozí poselství – pozn. překl.). Může to být také pro mnohé „bod zlomu“, kdy vztahy a partnerství, které již neodrážejí to, kde ve svém životě jste, možná budou uvolněny. V globálním měřítku to bude platit také, a můžete v týdnu kolem 9.9. očekávat vážné Globální napětí. Naléháme na vás, Milovaní, abyste zůstali v jádru své moci a sladěni se svým Diamantovým Srdcem, a jen se snažili  ve svém Srdci a na Zemi ukotvit Mír a Harmonii.

Den podzimní rovnodennosti bude v záři připadat na 22/23. září. To bude Jarní rovnodennost na jihu a Podzimní rovnodennost na severu. Období mezi 9.9. a rovnodenností může být také velmi náročné a zmatečné, ale je nezbytné udržovat v Diamantovém Srdci onu rovnováhu. Rovnodennost nakonec bude dobrým okamžikem ke spojení se s energií Rovnováhy a Harmonie uvnitř sebe i v globálním smyslu. Nový měsíc ve Vahách připadne na 24. 9., tak to bude dobrá doba k zasetí semen harmonie a rovnováhy pro příští cyklus, jak se posunujete k říjnovému zatmění (měsíce), která ukotví nové energie, které budou kulminovat 11.11. a při Slunovratu v prosinci (22.12. v 00:03 hod. SEČ).

Přejeme vám dobrodružství Diamantového Světla v příštím měsíci!
* * * * *
© Celia Fenn,   http://www.starchildglobal.com.

Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem a to za podmínky, že u reprodukovaného celku bude připojeno celé znění této “Poznámky” včetně aktivního odkazu na výše uvedené webové stránky. Děkujeme za pochopení a respektování této podmínky.
&nbsp;

</div>
</div>


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png