AA Michael – „Ovládání svého života“

datum 15. 7. 2014

AA  Michael prostřednictvím Ronny Herman, červenec 2014

Milovaní mistři, máme pokračovat v opakování některých z našich nejdůležitějších minulých učení? Je velmi důležité, abyste měli hlavní cíle procesu vzestupu pevně zakořeněné ve vaší paměti.V současné době jste v procesu začleňování, vstřebávání další příslušné úrovně Světla Stvořitele, s pomocí inteligence vaší NadDuše. Spojování se s mnoha stránkami svého Já páté dimenze a jejich vstřebání, začlenění, nakonec vyústí do nového biologického plánu  (s)tvoření.Vaše Andělské Rodné právo zahrnuje všechny dary, talenty, prvky, znaky a ctnosti Stvoření.

Jsou zadarmo – vaše, abyste je mohli vzít a použít. Nicméně musíte si je zasloužit svým vlastním úsilím, a pak se o vstřebanou moudrost podělit s těmi, kdo kráčejí po cestě za vámi. Ti moudří/mistři Země a učedníci na Cestě strávili nesčíslně mnoho času a úsilí, aby odkryli své talenty a získali moudrost, o kterou se dělí s každým, kdo moudrost hledá. Jejich posláním je zjednodušit cestu nebo úkol získání mistrovství Sebe, a zaslouží si za své úsilí odměnu.
Musí zde být vzájemná výměna hojnosti. Vy musíte vložit čas a úsilí sami – nebo musíte dát kompenzaci těm, kteří vám prošlapali cestu tím, že vám poskytli pokročilou moudrost  učení vyšších říší. Musíte povýšit své nápady a cíle do nejvyšších možných vibrací, a tím z nich udělat pročištěné nápady, ze kterých bude mít prospěch celé lidstvo.Proces probuzení s sebou nese pohyb mnoha úrovněmi astrálních (emocionálních) plání. Vaším cílem je umístit svůj střed na mentální pláň – pláň vědomí.

V určitou dobu se učedník na Cestě pomalu přesune za povinnosti a odpovědnost fyzické rodiny, tak jak stoupá jeho/její vědomí, moudrost a Světlo. Postupně se zvětšuje vliv uchazeče, a stejně tak jeho/její potenciál stát se Služebníkem Světa. Je třeba neustálého a záměrného úsilí, aby člověk zkrotil své ego a získal potřebné vědění a zkušenosti k tomu, aby se stal Služebníkem Světa. Musíte být výjimečně příkladní, a také mít schopnost nadchnout a stimulovat touhu po duchovní moudrosti, abyste lidstvu sloužili jako Světlo, které ho vede. Osvícený  učitel nabízí pravdu, tak, jak mu/jí byla odhalena, ataké dává svým studentům možnost přijmout nebo odmítnout jeho/její  učení.Tolik z vás má těžkosti s odhalením svého poslání nebo své touhy, a tak procházíte svými dny netečně. Pokračujete v tom, že neděláte nic, žádný pokus způsobit ve svém životě pozitivní změny. Ne každý je určen k tomu, aby učil masy nebo se stal světoznámou osobou. To vy, kteří tiše plníte své každodenní povinnosti, jak děláte stálé malé pokroky v sobě, a přitom vyzařujete Lásku/Světlo Stvořitele dolů do Země a ven do světa, vy máte nejdramatičtější vliv na negativní prostředí Země. Hledáme Služebníky Světa na úrovni kořenů trávy. Jeden každý z vás je potřeba k tomu, aby se pozvedlo a vyčistilo kolektivní vědomí mas.

Když procházíte zkouškami, testy a výzvami transformace, přejeme si povzbudit ty z vás, kteří se cítí bez pomoci a bojí se, že není cesty z dilematu, ve kterém se ocitli. Nechcete otevřít svou mysl možnosti, že existuje a je tady pomoc z vyšších říší Boží existence a že existuje nový způsob myšlení a pročištěný způsob života a vy ho máte k dispozici?

Často se v zoufalství modlíte a prosíte o pomoc; nicméně, pokud nepřichází způsobem, který je vám pohodlný, popřete ji nebo ji odmítnete. Modlitby jsou vždy zodpovězeny. Modlitby žádající o nejvyšší dobro se uskutečňují jako velké a malé zázraky, a otevírají cestu lehkému a ladnému životu. Modlitby egoistického těla touhy jsou zodpovězeny tak, aby vám dovolily nalézt vaše vlastní řešení, ztělesněním vašich mylných představ, nepochopení a nepřiměřených akcí. Životní lekce se naučíte tím, že zažijete, co jste stvořili. Ego přitahuje nesoulad a nespokojenost, a to způsobuje, že se hledající obrací ven, aby nalezl řešení a uspokojení. Musíte se naučit modlit se s čistým srdcem a se záměrem nejvyššího pořádku, řádu. Když povýšíte kvocient svého Světla, zvýšíte magnetickou přitažlivost srdce. Musíte se naučit přijmout hojnost kolem vás, se srdcem plným díků a vděčnosti.

Proč nezačít formulování poslání tím, že uděláte seznam negativních věcí ve vašem životě, které chcete změnit? Začněte několika malými změnami ve svém životě a pamatujte, že musíte začít u sebe. Ujišťujeme vás, že pokud vyvinete soustředěné úsilí a použijete nástroje, které jsme vám dali, uvidíte ve svém životě dramatické změny. Žádáme vás, abyste nás otestovali. S otevřenou myslí nastudujte některé ze základních konceptů, které jsme vám poskytli, a pomalu ale věrně začleňte do svého každodenního života ty, které s vámi rezonují nejsilněji. Dejte nám svolení vás vést a inspirovat, a když tak učiníte, budete mít za sebou síly Ráje. Prohrát můžete pouze pokud se vzdáte, milovaní.

Čas má charakter esence, proto je velmi zřejmé, že strach a vztek mas, moc síly přírody a změny/čistění Země každým dnem nabírají na intenzitě. Mezi různými frakcemi probíhá intenzivní polarizace, nejen na osamocených místech světa, ale v každé zemi, a zahrnuje přidružení, připojení  rasové, kulturní, náboženské a politické. Říkali jsme vám, že propast mezi Světlem a zemí stínu se rozšiřuje, a je velmi zřejmá z obou stran, povznesené i pozemské. Jasně vidíme oblasti, které se koupou v Živoucím Světle, díky vám, věrným Světelným Vozům. Také vidíme zuřící vířivé větry negativity a chaosu, vznikající v mnoha zemích, provinciích, městech, sousedstvích a dokonce mezi rodinami po světe.

Pokud jste chyceni řečnictvím světového zpravodajství médií, nemůžete pomoct, ale uvědomte si,  že je v nich porce (nášup, kterým nás krmí) šílenství negativity, které je chrleno do éteru a do vědomí těch, kteří jsou vnímaví k neharmonickým senzačním a separačním zprávám. Strach z deprivace, vztek na vládce, leadery a na vládu, a rozhořčený pocit práva, nároku na věci a služby, bez osobní zodpovědnosti, jsou symptomy intenzivního strachu ze změny, která probíhá v každém koutě světa a uvnitř lidského vědomí.

Je čas, aby začal další krok v procesu vzestupu a mnozí pokročilí uchazeči na Cestě se již do tohoto procesu pohroužili a stávají se v něm profesionály. V této době není pochyb, že ti, kdo jsou nějakým způsobem pokročilí ve svém duchovním vědomí zrychlují svůj proces rozvoje probuzení jako nikdy předtím v historii světa, aby mohli fungovat jako vysílače a interpretátoři Vesmírných zákonů a Kosmické Pravdy.

Vy, uchazeči na cestě, se stáváte profesionály v budování a používání mnohačetných Pyramid Světla / Síly v páté dimenzi tak, jak se pomalu, ale jistě stáváte aklimatizovanými na prostředí nižší páté dimenze. Otevřeli jste cesty do Měst Světla, abyste mohli postupně vstřebat vyšší a čistší, jemnější, frekvence Světla. Také se připravujete na pravidelné interakce s mnoha stránkami svého Vyššího Já a s úžasnými Bytostmi Světla.

Pro mnoho z vás začíná volání po znovusjednocení, kdy vyšší frekvence vaší Písně Duše dosahuje k různým členům vašeho Božího Já. Tak jak čistíte a zjemňujete své vibrační vzorce a váš Energetický podpis dosahuje určité úrovně harmonie, vaše Píseň Duše se začne rozléhat zevnitř ven do čtvrté dimenze a skrz ni, do páté a pro některé z vás možná dokonce do šesté dimenze, a velmi postupně do aurických polí některých Zlomků Duše vašeho Vyššího Já. Pomalu tyto osvícené stránky vašeho Já, tak jak se stávají vědomými si sebe sama, započnou proces, ve kterém se s vámi sladí. Ti, jejichž rezonance je nižší než vaše, spadnou na linii pod vás, a ti, kteří jsou na Cestě před vámi, se pomalu přesunou do sloupu Světla nad vámi. Vy se také budete posunovat stranou a výš do pročištěných a zjemnělých říší, jak všechny zlomky vaší Přítomnosti JÁ JSEM postupně začnou procházet procesem přesunu blíže a blíže k vašemu centrálnímu sloupu Andělského Světla.

Pro některé z vás budou tyto informace mátoucí; nicméně, mnozí z vás zažívají různé stupně tohoto procesu během svých nočních pobytů nebo při meditací. Proto si přejeme, abychom vám předalizákladní porozumění o tom, co probíhá na různých úrovních procesu vzestupu.

Když studujete tajemství Vesmírné Pravdy a ponoříte se do nich, vybudujete si zásobárnu znalostí, které můžete použít, když to bude potřeba. Také, když získáte přístup ke své Svaté Mysli, bude to vypadat, jako byste poklepali na Vesmírný zdroj informací; ale zpočátku to bude vaše vlastní, rozsáhlá minulost, která vám v tu chvíli bude zpřístupněna. Stanete se velmi citlivými k myšlenkám, konceptům a úplným informacím, a získáte schopnost vstoupit do tohoto bohatého úložiště informací a vůle.

Nabádáme vás, abyste studovali každý z následujících důležitých bodů, dokud neporozumíte jeho všeobecnému významu, abyste se mohli rozhodnout, jestli pro vás tento koncept bude platit. Pak můžete udělat inteligentní rozhodnutí, jestli si přejete vstřebat toto vědění, začlenit ho do svého systému, a pak ho vyhlásit jako součást jádra své pravdy nebo ne. Když nahrazujete své staré prošlé, omezující víry novou vyšší frekvenci a rozšířeným a uvědomělým vědomím, je nanejvýš důležitá soudnost a kritičnost. To je cesta mistrovství Sebe.

  • Pozornost lidstva se pozvedá ze ztuhlého bahna pozemské existence ke vzdálenému horizontu budoucnosti. Touha po materiálním bohatství je nahrazována touhou po vědomí Duše.
  • K úspěšnému vstupu do mnoha pod-plání páté dimenze je nezbytná zaměřená inteligence, abyste mohli vstoupit do rozsáhlého úložiště moudrosti a pokročilých schopností, které jsou tam uvnitř k dispozici.
  • Služebníci Světa budou spojeni silným poutem Duše – upamatování se na slavnostní přísahu sloužit lidstvu, se společným cílem vzestupu vědomí.
  • Úpěnlivé a vděčné modlitby, procítěné srdcem, za nejvyšší dobro všech, zároveň s meditací zaměřenou na Duši se musejí stát přijímanou formou rozmlouvání s naším Bohem Otcem/Matkou a s úžasnými Bytostmi Světla.
  • Rozsáhlé množství Duší, které stále fungují v rámci iluze prostředí třetí a čtvrté dimenze, se postupně probouzí k nutkání své Duše – Já, jak se tyto duše posunují za vliv struktur víry masového vědomí.
  • Je nanejvýš důležité, abyste získali kontrolu nad osobností Ega a podvědomou myslí, aby Nad-Suše/Vyšší Já mohla začít vyzařovat svou moudrost k vašemu já- Duši.
  • Bylo předurčeno, aby se stránky/Jiskry andělského království a ostatních úžasných Bytostí Světla inkarnovaly na Zemi a následovaly cestu lidí.
  • Brány zasvěcení byly otevřeny a zůstaly otevřeny po celé věky. Nicméně, v minulosti prošlo Otevřenými Dveřmi a získalo mistrovství Sebe pouze několik odvážných Duší.

Jak se vyvíjíte a stáváte se šikovnými ve sdílení moudrosti s ostatními, stáváte se daleko více citlivými na jemné zprávy, koncepty a myšlenky svých průvodců, učitelů a andělských pomocníků a Osvícených mistrů z vyšších říší. Když přeměníte informace, které jste nasbírali na moudrost a stanete se živoucím příkladem každé nové, pokročilé úrovně vědomí, budete kvalifikovaní k tomu, abyste učili tyto koncepty ostatní. Musíte zažít to, co učíte a stát se zářivým příkladem, což je nejefektivnější způsob, jak získat pozornost ostatních.

Pamatujte, mí odvážní, v každém období a v každém hlavním cyklu jsou Vesmírná Moudrost a Andělská Pravda přístupné těm, kteří mají otevřenou mysl a milující srdce. Podřízení se Vůli našeho Boha Otce/Matky znamená dodržování Vesmírných Zákonů, tak jak vám byly odhaleny. Mistrovství Sebe se vždy snaží udělat nejvyšší volbu, má planoucí touhu sloužit ostatním, a je vždy zodpovědné za své vlastní akce. Zavolejte nás a dovolte nám Osvětlit vám cestu, když cestujete vpřed do budoucnosti. Jste velmi významně milováni.

JÁ JSEM ARCHANDĚL MICHAEL

www.ronnastar.com

Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico