AA MICHAEL - LÉČENÍ ZLOMENÉHO SRDCE

datum 18. 12. 2014
Poselství Archanděla Michaela přijala Natalie Glasson  14-11-14

 

      Já jsem Archanděl Michael a přináším konejšivý balzám světla, aby jemně a snadno vyléčil vaše srdce a všechny myšlenky, emoce a pocity spojené s vaší srdeční čakrou. Mou rolí je přivést vaši srdeční čakru do světla a láskyplných vibrací Království andělů, abyste pokračovali v rozpoznávání Stvořitele v láskyplných energiích svého srdce.
      Srdeční čakra se velmi rozpíná, její energie a možnosti jsou mimo jakoukoli představitelnou myšlenku. Vaše srdeční čakra je na fyzické úrovni klíč k odemčení a zakoušení energie a vědomí Stvořitelova srdce. Představte si, že jste srdeční čakrou Stvořitele; má kapacitu milovat na obrovské, bezmezné a extrémní úrovni. Nic není příliš malé či velké, příliš důležité či nedůležité, aby nemohlo být absorbováno láskyplným srdcem Stvořitele. Když se propojíte do své vlastní srdeční čakry, propojujete se do srdeční čakry Stvořitele, čerpáte, předáváte a prožíváte nejvyšší lásku Stvořitele - lásku, která nemá hranice ani omezení. Čím více se propojujete se svou srdeční čakrou a vidíte ji, vnímáte a uznáváte ji jako portál a neomezenou bránu ke Stvořiteli, tím více rozvinete svou kapacitu lásky pro všechny situace a zkušenosti. Láska je léčivá a pravdivá; když pozvednete svou kapacitu lásky, umožníte sami sobě stát se vědomím a energií projeveného Stvořitele.
Jsou vám přinášeny určité situace a zkušenosti, které přitahuje vaše duše, aby zvětšily vaši kapacitu lásky. Mohli byste říci, že brána vaší srdeční čakry je příliš malá pro intenzivní a nejvyšší lásku Stvořitele, která se potřebuje projevovat skrze vás. Proto, aby vibrace lásky na Zemi mohla být vyjádřena, je třeba prolomit určité iluze a staré zvyky, ukončit je, vymazat a rozpustit je, aby bylo lásce umožněno přinést nové vědomí, abyste je mohli přijmout. Zlomené srdce, které do srdeční čakry přináší zkušenost bolesti, se může zaktivovat za nesčetných okolností, jako jsou malá zklamání až po velké ztráty všech forem. I když vaše současné prožitky a situace mají svůj důvod, význam a schopnost vás něčemu naučit, hlavním účelem je růst, rozšíření a poskytnutí svobody vaší schopnosti milovat. Máte schopnost milovat za hranice všeho, co si vůbec dokážete představit a přesto můžete uvíznout v určité kapacitě možného sdílení lásky s ostatními i se sebou.
I když lidstvo začíná duchovně růst i bez toho, kdy je bolest aktivátorem, mnoho lidí zažívá ve svých realitách situace, které způsobují pocit zlomeného srdce; je to proto, že vámi prochází Věk lásky, čistí všechny nepotřebné energie a žádá vás, abyste milovali a byli láskou. Rozšíření srdeční čakry je klíčem k přijetí a obdržení lásky Stvořitele. Jestliže cvičíte rozšiřování své srdeční čakry, pak jste možná objevili, že zažíváte ve své realitě méně bolestivé situace. To vaše připoutání k bolestivým situacím působí vašemu srdci pocit, jakoby se lámalo. Budete-li stále zaměřeni na nekonečné rozšiřování své srdeční čakry, budete tím vždy lehce a bez námahy uvolňovat omezení v lásce a tak budete ve skutečnosti prožívat více lásky ve své realitě. Věk lásky předkládá otázku: kolik lásky je možné prožívat a může láska existovat v každém aspektu vašeho bytí a reality, ve všech vztazích, tvůrčích počinech a zkušenostech? Odpověď je 'Ano', nyní je čas lásku cítit, vnímat, uznávat a zažívat ji.
Všichni očekávali Věk lásky; jeho smysl je zvýšit vaši kapacitu lásky a vyjadřovat neomezenou lásku Stvořitele.
"Dnes snadno a bez námahy rozšiřuji svou kapacitu lásky - být jí, dávat ji a přijímat ji."
"Umožňuji své srdeční čakře snadno se rozšiřovat a nechť mnou dnes protéká láska Stvořitele."
Toto jsou dvě afirmace, které vám mohou pomáhat obzvláště, když si je pro sebe řeknete ráno po probuzení a dáte si tím záměr pro svůj den. Když se objeví ve vaší realitě okamžik nějaké výzvy, můžete si také připomenout jednu z těchto afirmací.
Možná, jako pracovník světla zjistíte, že dokonce i v bolestivých situacích se vaše srdeční čakra opravdu nikdy neuzavře. I když prožíváte bolest a emoce jsou aktivované, můžete stále vnímat a přijímat lásku a otevřenost své srdeční čakry. To je díky všem vašim duchovním cvičením a větší schopnosti odpouštět a soucítit.
Jestliže zjistíte, že se vám srdeční čakra v bolestivých situacích přece jen zavírá, je to ze strachu o své bezpečí a nevíra v cestu a v lásku a také nedůvěra ve Stvořitele. Je-li toto váš případ, pak je třeba vybudovat si důvěru ve svůj každodenní život a stálou ochranu, bezpečí a jistotu. Toho můžete dosáhnout tím, že si vybudujete hlubší propojení s energiemi mne, Archanděla Michaela.Já jsem odrazem vašich vlastních energií jistoty, ochrany a bezpečí. Když zavoláte mé energie a požádáte mne, abych vás chránil, miloval a vytvořil prostor bezpečí, vždy tu pro vás budu, jsem zkrátka vámi - odrazem síly ve vašem bytí.
Jakýkoli pocit zlomeného srdce, zklamání, ztráty, utrpení, bolesti, odmítnutí a tak dále, vše má svůj smysl. Nezáleží na tom, co je to za situaci, smysl je vždy stejný. Má vás přivést zpět do centra lásky a vyzvat vás, abyste milovali sebe sama ve větší  míře. Vyzývá vás, abyste uznali velikost své lásky a že může zcela naplnit vaše bytí a realitu. Každá situace a zkušenost na Zemi má tento jeden účel; může být převlečen do vysvětlení jako například, aby vás to posílilo, pomohlo vám něčeho se pustit, něco vyléčit. Ale přesto tím nejopravdovějším růstem je zaměřit se na svou vlastní lásku k sobě a na svou schopnost prozkoumat a prožívat sebe-lásku v denní realitě. Můžete se sami sebe například zeptat: "Jak se mohu v této situaci milovat víc?", "Jak mohu sám sobě vyjádřit lásku?", "Jaké to je být milován sám sebou?"
Osamělost je energie, do které vstoupíte, když nejste schopni milovat sami sebe bezpodmínečně. Je to oddělenost od Stvořitele a proto je tak bolestivá. Láska je jednota se Stvořitelem, kterou mají všichni božské právo zakoušet. Přijměte toto právo, protože jste to jedině vy, kdo si brání v bezpodmínečné sebelásce. Bezpodmínečná sebeláska je rovna přijetí a zažívání Stvořitele.
Největší nástroj, ať už zažíváte smutek, bolest nebo utrpení, či nikoli, je zaměřit se na své bytí obklopené hluboce milujícími anděly a jednoduše nadechovat a vydechovat s koncentrací na svou srdeční čakru. Prociťujte lásku, která provází váš dech, je to jakoby se vaše srdce stalo vašimi plícemi, které absorbují dech a lásku a vydechují. Je to tak jednoduché cvičení a přesto tak hluboké svou možností rozšířit srdeční čakru, přitáhnout více lásky od vaší duše a od Stvořitele jak do srdeční čakry, tak do vaší reality a snadno z nich odstranit nepotřebné energie, iluze a strachy. Tak jsou zdraví, trvalý pocit pohody a rozvoj srdeční čakry neustále tímto jednoduchým cvičením podporovány. Zjistíte, že ve své realitě prožíváte méně náročné situace, díky hlubšímu zaměření na podstatu srdeční čakry a kapacitu lásky. Opakováním afirmace podle vlastního výběru při tomto cvičení umocníte tento prožitek. Příklady afirmací:

'Miluji se.'
'Přijímám svou lásku.'
'Jsem podporován a milován.'
'Láska naplňuje mé bytí i svět.'
'Já jsem láska.'
'Jsem k sobě vždy láskyplný.'
'Láska je má skutečnost/pravda.'
'Léčím se svou láskou.'
'Láska mě vyživuje a naplňuje.'

Je jednoduché dát sám sobě bezpodmínečnou lásku a snadná cvičení mají velký vliv a přesto je někdy těžké tuto jednoduchost přijmout, protože se nezdá dost "odpracovaná" nebo že nemůže přinést hodnotnou odměnu. Láska je jednoduchost a tak hojnou odměnu sklidíte jednoduchými cvičeními.
Věčně vás chovám ve svém milujícím srdci.

Archanděl Michael

 
Zdroj: http://www.omna.org/Home.html

Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Hanka B. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico