AA Michael prostřednictvím Ronny Herman, září 2014
Milovaní mistři, zastavíte se se mnou na chvilku a uděláte inventuru toho, čeho jste poslední dobou dosáhli a co vám může připadat jako porážka nebo prohra? Chtěl bych, abyste se blíže podívali na to a lépe porozuměli tomu, co je zasvěcení a proces transformace. Jak se nadzvedává závoj zapomnění a vy se dostáváte do moudrosti svého Vyššího Já a Nadvědomé Mysli, získáváte jasnější obrázek toho, jak fungují vesmírné zákony, velkoleposti a dokonalosti vašeho Podvesmíru.  Nicméně stále pochybujete a jste zmateni, když jste konfrontováni s některými z vašich starých strachů a pocitů.Celé lidstvo, bez výjimky, dělá rychlé pokroky – ano,  dokonce i ti, kteří se zdají být zaseknutí nebo se topí ve schématu oběti a v karmických interakcích příčiny a následku, v dramatu dobra a zla nebo duality/polarity vědomí. 
Hluboko uvnitř každé cítící bytosti je nespokojenost, touha, pocit, že musejí nastat změny, že už se nemůže pokračovat dál v těch samých bolestných starých vzorcích existence. Jste svědky toho, že někteří si chtějí vybrat možnost opustit fyzickou loďku a vrátit se do duchovní formy, aby tam očekávali snazší, přívětivější dobu k návratu a pokračování cesty fyzického vyjádření. Jiní se stávají statečnými, jak se natahují do neznáma a zjišťují, že tam čekáme, abychom jim pomáhali, aby začali doufat a snít, když ovládají svůj osud.

Jen musíte uznat, projasnit a uvolnit všechny negativní vzpomínky a energie uvnitř svých hmotných (fyzických)/éterických, mentálních a emocionálních struktur, a tak je to i s Matkou Zemí. To je onen zdroj „procesu zničení“, kterého se všichni tak bojíte, ale nemusí to být tak radikálně katastrofické,  jak bylo předpovídáno a k čemu jste byli vedeni věřit. Popravdě, všechno, co není v harmonii s vyššími frekvencemi vibrací nového věku, musí být přeměněno nebo pozvednuto; ovšem, toho může být dosaženo jen tak, že si začnete být vědomi, základních prvků, kterým věříte, a které nerezonují se vzácným vědomím budoucnosti vyšší čtvrté a páté dimenze. Jak víte, Matka Země se také smaží dosáhnout vyšší úrovně Božího vědomí.  Aby toho dosáhla, musí projasnit negativní proud základních vzpomínek v astrální říši/ve svém aurickém poli – ve víru negativních mas vědomí toho, čemu lidstvo věřilo po mnoho minulých věků. To je to, kde mnozí z vás mají potíže. Zatím nejste schopní rozlišovat, co jsou spíše vaše vlastní základní myšlenky, víry, kterým věříte, a co ty, vytvořené mnoha různými rasami, kulturami a náboženstvími po mnoho minulých věků.Jak si začínáte být vědomi vědomí jednoty, které vytváří velký zázrak, radost a pocit, že už nikdy nebudete sami,  a dostanete se do něj, otevře vám to také dveře k tomu, abyste se dostali do oněch starodávných vzpomínek strachu, prohry, zrady a studu, které si ve svém aurickém poli nesou ostatní.Nezískáte jen pozitivní energie, milovaní; součástí vašeho poslání je pomáhat celému lidstvu v tom, aby si uvědomilo to, čemu věří a co jej samotné omezuje, negativní ničivé myšlenkové formy a akce. Proto to vypadá, že tu je tolik nesmyslného násilí, proto tak mnozí uklouznou ve hněvu a násilí. Vypadá to, že svět formy naráží do těch, kteří se neumí postavit svým vlastním výtvorům a uznat, že opravdu sami vytvořili svůj svět plný pekla strachu a utrpení, a zraňuje je. Obviňují všechny a všechno, jen ne sebe. Neboť, pokud nedovolí duši nebo Vyššímu Já pomáhat s uzdravujícím procesem, je pro ně příliš bolestivé čelit svým výtvorům, a osobnost touhy ega zesílí a více ovládá myšlenkové procesy a vzorce chování.Proto „plejeme všechny stopky“, vytahujeme všechna ne, tak říkajíce, abychom pomohli těm z vás, kteří jsou v předvoji, kteří otevírají a vytvářejí cestu, aby po ní mohli kráčet ostatní. Proces musí být jasný; musí být jednoduchý a ne tak komplikovaný jako byla stará učení, neboť v minulosti byl proces vzestupu vytvořen jen pro několik málo lidí. Ti z vás, kdo jsou učitelé a ukazují cestu, mají nebo zažívají všechny emoce, strachy a překážky, se kterými bude konfrontováno široké lidstvo. Mnozí z vás udělali velkou oběť a souhlasili s tím, aby prošli mnoha testy, které nebyly vaším výtvorem (ale nahromaděním paměťových/energetických vzorců dalších částí vaší rozsáhlejší Bytosti) nebo je zažili.Jinými slovy, mnozí z vás přišli s energiemi skládajícími se z mnoha rozdílných prvků nebo způsobů vyjádření, které jste jako duše přímo nezažili, ale souhlasili jste, že budou umístěny do vašich energetických (aurických) polí a vaší DNA, abyste museli tyto nedokonalosti uvést do rovnováhy a překonat. Tak, milovaní, nesuďte krásnou, probuzenou duši, která, zdá se, měla mnohem více, než svůj podíl nepřízně osudu. Ctěte tyto duše; snažte se jim vyrovnat, neboť oni vám zametají cestu.

A tak vás žádáme, abyste pozorovali vzorce strachu a pochyb, které se vynořují, ty, které vás zadržují a nedovolí vám přejít na další úroveň oSVÍCEní. Každá úroveň má své vlastní testy, cesty a  úskalí, léčky a mnozí z vás jsou v procesu pozadu, protože nejste schopni nechat odejít staré hluboké základní energetické vzorce. Mnozí jsou stále chycení v úsilí o získání moci na jedné straně, zatímco na druhé straně vytvářejí a činí velké dobré skutky, ale stále se snaží ovládat ostatní nebo jim vnucovat své způsoby myšlení. Mnozí z těch, kteří stále cítí, že musí sloužit a obětovat se, aby duchovně rostli, jsou využíváni těmi, kteří se nenaučili, že to, co vezmete ostatním neprávem, nakonec berete jen sobě. Mnozí jsou stále uvězněni ve vztazích, které je táhnou zpět a jsou zraňující, spíše než podporující a dovolující růst a expanzi. Bojí se vystoupit ze status quo nebo vzít zodpovědnost za svůj vlastní duchovní růst a to, aby se měli dobře. Tak mnozí se bojí postavit se svým nočním můrám a zlým snům, protože by mohli zjistit, že je vytvořili sami, a že jsou zodpovědní za svou vlastní osobní přeměnu. Stagnace a pocit zbytečnosti jsou zaříkadly smrti, milovaní; smrti pocitů, smrti mentální pohotovosti, nadějí a snů, a nakonec i smrti fyzické loďky.Jaké jsou právě teď vaše největší strachy, drazí? Jaké těžkosti vás odrazují od otevření dalších dveří k vyššímu vědomí a mistrovství? Než budete moci přijmout a třímat dar Prvního Paprsku Andělské Vůle, musíte čelit a přemoci své strachy a démony. V posledních letech jsme se snažili dát vám nástroje a moudrost k tomu, abyste toho dosáhli, ale nakonec, je to váš úkol. Tyto příští roky jsou kritické, a říkali jsme vám to před mnoha lety. Nicméně je důležité, abyste si začali být vědomi toho, jak rychle proces vývoje, evoluce nebo vzestupu lidstva probíhá. Pokud máte zůstat ve vlaku a držet krok se vzestupem frekvencí své planety a s těmi, kteří dosahují hvězd na své cestě domů, musíte se vyrovnat sebou, svými strachy a svým pocitem, že jste odděleni od svého Vyššího Já a říší Světla.

Dovolte mi dát vám dar, cvičení, které vám pomůže prolomit omezující zdi vašich strachů a pochyb a pomůže vám uvolnit ty vzorce, které vám již neslouží. Přejeme si vás důrazně upozornit na to, jak ničivé jsou energie strachů, energie, které vás zadržují a odrazují od toho, abyste požadovali dar mistrovství – a jak je jednoduché jimi projít.Stoupněte si před zrcadlo nebo ho držte ve své ruce a hleďte do něj, když ve své mysli vyvoláte to, čeho se nejvíc bojíte. Jen jak jsme vás to učili, naplňte své tělo Světlem, nyní vás žádám, abyste svůj strach nechali vyrůst, když tvoříte nejhorší možný scénář, který má s vaším strachem co společného. Ciťte, jak proniká vaším tělem, pociťte to především ve svém srdci a solárním centru moci, jak procházíte vědomím své tělo, a cítíte, jak se omezení, stres, ochromující energie vkrádají do vaší Bytosti a pronikají ji. Nyní se podívejte do svých vlastních očí, podívejte se na tu bolest, studujte svůj výraz tváře, jak se mění a stárne. Pociťte tlak, pod kterým jste, jak roste, až dokud ho již nemůžete vydržet, tolerovat. Nyní, milovaní mistři, se několikrát zhluboka nadechněte, jak se noříte hlouběji a hlouběji do Svatého Srdečního Centra a vytáhněte Svatou Lásku svého Boha Otce/Matky z Diamantového Jádra Boží Buňky – vzácný dar, který je zde vždy k dispozici, aby vám pomáhal s každým procesem a testem. Vyvolejte své Já Nadduše, aby vás naplnilo léčivými frekvencemi Fialového Plamene a všemi svými smysly si uvědomte, jak se tento zázračný dar rozlévá ve vás a kolem vás. Můžete se držet strachu nebo se rozpouští v nicotě, jak tento magický elixír láskyplné energie proniká vaši Bytostí? 

Znovu se podívejte do zrcadla a dívejte se, jak se vaše oči zjemnily; jak mladistvá je vaše tvář. Pociťte expanzi ve svém srdci a uvolněte stres a napětí ve svém těle a svalech. Strach nemůže existovat tam, kde je Světlo – kde je láska. Vdechněte dar života – hluboce dýchejte Esenci Stvoření, která vám byla nabídnuta. Když se bojíte, omezujete a odsekáváte proud Pranické látky života. Toto cvičení může vypadat drasticky, ale pravda je, že je to velký dar, neboť mnozí se nemůžete pohnout kupředu, nemůžete pokročit, dokud se nepodíváte do zrcadla a nedovolíte svým strachům, aby se vám zjevily, odrazily v zrcadle. Uvědomíte si, že strach nevzniká „tam venku“, ale uvnitř.

Stále více z vás si začíná uvědomovat své životní poslání a to, jak je důležité. Nebojte se odvážně vystoupit, drazí. Neboť vy pomáháte léčení a řešení negativních frekvenčních vzorců své linie předků. Když stoupáte vzhůru na své Cestě Světla, budete mít také k dispozici moudrost a bohatství pozitivních zkušeností ze všech životů svých duševních společníků. To je zázrak jednoty vědomí. Nevšimli jste si, jak mnoho učitelů a poslů přináší téměř stejné informace, protože zažívají stejné vzestupy a pády, a dostávají stejné myšlenkové impulzy? Mnozí z vás došli ke shromaždištím, kde cítili hluboký pocit toho, že přišli domů, že se znovu spojili se svou dlouho ztracenou rodinou nebo přáteli. Právě mnozí z vás se již necítí v harmonii se svou fyzickou rodinou, ani se nezdá, že by měli něco společného s dlouhodobými přáteli. Neposuzujte; staňte se pozorovateli – dovolte svému Vyššímu Já, aby vás zásobilo moudrostí, kterou potřebujete, abyste prošli nebo překonali jakoukoli situaci nebo  potíž.

Jakmile přejdete k neposuzování a budete ochotni dovolit, aby se ve všech situacích objevil nejlepší způsob řešení, nejvyšší výstup, osvobodíte se od jha strachu a život se stane neustálým zdrojem zázraků, radosti a poděkování. Žádejte dary, které jsou vám nabízeny, drazí, zasloužíte si je. Projděte mlhou strachu do Světla vycházejícího věku. Kráčejte statečně pružným krokem, s úsměvem na rtech a radostí v srdci – ti, co kráčejí za vámi, vás sledují, mí odvážní bojovníci Světla, nyní nekolísejte. Ukažte jim vše, jako jsme to my ukázali vám; vezměte jejich ruce a podporujte je, tak, jak jsme to my učinili pro vás. Řekněte jim, že nemůžete převzít jejich úkoly nebo jejich břímě, ale můžete jim dát výhodu své moudrosti a zkušeností. Nebudete muset tvrdit ani říkat, jaké úrovně jste dosáhli. Nebudete se muset snažit dělat dojem nebo mít navrch, neboť vy uvnitř svého srdce víte, kdo jste, a to stačí.

DOVOLTE NÁM VÁS OPUSTIT S NĚKOLIKA DALŠÍMI NÁVODY

JAK ŽÍT KAŽDÝ DEN JAKO MISTR SVĚTLA

Musíte se naučit identifikovat zdroj a poradit si se svými vlastními negativními myšlenkovými formami. Vaše negativní pocity jsou často převzaty od těch kolem vás, zvláště pokud jste velmi citlivá empatická osoba. Naučte se obklopit se koulí Zlatobílého Světla, do které nemůže nic z nižších vibrací ani vstoupit ani narušit váš klid. Každý na Zemi je v procesu projasnění starých vzpomínek a myšlenkových forem minulosti. Buďte pasivním pozorovatelem, když se vám tyto pocity vyhrnou uvnitř.Nestěžujete si na ně, nic nepožadujte, netvrďte, jen je pozorujte a řekněte si pro sebe: „To je vztek, to, co zažívám,“ nebo strach, deprese, vina nebo jakýkoli jiný ochromující pocit. Vizualizujte si planoucí kouli Světla sestupující z vašeho Vyššího Já, která se rozletí na milion malinkých křišťálových diamantů, krystalů, které se rozvíří vaším tělem a přetvářejí a vyvažují přitom uvnitř všechny nesouladné energie. Dělejte to tak často, jak je potřeba.

Vypněte svého mentálního autopilota, a staňte se tím, kdo řídí vaši cestu a vaše zážitky.Nalaďte se na svou vlastní mentální přijímací stanici, když hledáte myšlenky, vibrační vzorce a zvuky, které jsou povznášející a posilující. Negativní, kritické myšlení se skládá z nižších, skličujících frekvenčních vzorců. Pokud se vám nelíbí, co se děje ve vašem světě, pozvedněte své myšlenky a změňte svou mysl, abyste projektovali vyvážené, povznášející frekvenční vzorce myšlenek a záměrů.“

Naučte se myslet celým svým mozkem – tj. používejte jak svou lineární, analytickou levou mozkovou hemisféru zaměřenou směrem ven, tak zároveň svou pravou, intuitivní, tvořivou mozkovou hemisféru zaměřenou směrem dovnitř. Vstupte do svého původního potenciálu nebo do Balíčků Světla moudrosti uložených ve vaší Svaté Mysli, které jsou naladěné na úložiště znalostí vyšší dimenze nebo jinými slovy na jejich vesmírné úložiště.

Nevyjadřujte nebo neprojektujte stále své pocity směrem k ostatním. Dovolte si cítit nebo vyjadřovat jakékoli emoce, které zažíváte, ale nejdříve je analyzujte a vyřešte ve svém vlastním svatém prostoru. Mluvte o nich a sdílejte je jen proto, abyste projasnili nedorozumění, a vždy sdílejte své myšlenkové vzorce přes filtr lásky a soucitu. To je cesta mistra.

Milovaní nositelé Světla, jak vstřebáváte více plasmy obnovy a stáváte se harmonickými dodavateli Světla, jsme nyní schopni s vámi být v interakci daleko volněji, a prostřednictvím vás pracovat, abychom vytvořili zázračné nové věci. Tím, že s tím souhlasíte, stanou se zázraky přesahující vaše nejbujnější představy. Objímáme vás ve Světle Života z jádra srdce našeho Boha Otce/Matky a Nejvyššího Stvořitele. Jsem stále nablízku, abych vás vedl a chránil.

JÁ JSEM Archanděl Michael.

www.ronnastar.com

Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Markéta N. ( www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png