93 NESMRTELNÝCH INSPIRATIVNÍ KORUNNÍ ČAKRY ZEMĚ

views 655 datum 5. 11. 2021
Zdroj: Pixabay.com

V Gematrii, která je kabalistickou vědou o určování duchovní hodnoty slov a čísel, zastupuje číslo 93 pravou vůli. Proto je symbolicky vhodné, že existuje hinduistická a buddhistická tradice, která přiřazuje 93 nesmrtelných k velké hoře Kailas (Mount Kailash) a jejímu planetárnímu okruhu.

Kailas je světovým centrem planetární pravé vůle nebo-li Božského plánu. Je třeba si uvědomit, že existuje mnoho dalších nesmrtelných. Číslo 93 je jednoduše symbolem Boží vůle.

Těchto 93 nesmrtelných bytostí je obvykle rozděleno do dvou skupin. 9 Mistrů Nesmrtelnosti a 84 Mahasiddhas. Tato seskupení se vyvinula v severní Indii v 10. století. V závislosti na hinduistické nebo buddhistické sektě, se jména v těchto seznamech budou lišit. Některé školy umísťují Shivu a Parvati na seznam Devíti Mistrů Nesmrtelnosti a tvrdí, že žijí u hory Kailas. Jiní rozlišují mezi Bohy / Bohyněmi a Nesmrtelnými a vylučují tak Shivu a Parvati. Tak či onak celé stvoření je předurčeno k tomu, aby bylo věčné.

Výuka fyzické nesmrtelnosti vzkvétala v severní Indii od roku 1000 k přibližně 1200 AD. Hinduistické a buddhistické učení se navzájem tvořivě harmonizovalo. Takové bylo smíchání dvou vír, o kterých se říkalo, že Nesmrtelní byli ve dne hinduisté a v noci buddhisté. Dýchací techniky Pranayama, Kundalini jóga a vnitřní alchymie, všechny tyto techniky byly použity k transformaci smrtelného těla do nesmrtelného Diamantového Těla. Během těchto časů, byli nejslavnější Nemsrtelní Matsyendranath a Gorakhnath.

Zde je příklad tradice Devíti Nesmrtelných Himalájí: Matsyendranath, Gorakhnath, Jalandhara, Kanipa, Gopichand, Chaurangi, Charpati, Dharamnath a Grininath. Tradice těchto neznámých bytostí se v průběhu staletí rozšířila a rozvinula. Jedním z negativních vedlejších účinků archetypů devíti je, že je dnes používán elitářským způsobem. V Indii skrytě působí devět Nesmrtelných, jako dobročinní agenti Světové Korunní Čakry z hory Kailas.

Řídí evoluční fáze Božského plánu po celém světě. Ve Spojených Státech to zmutovalo do situace, kdy stovky jednotlivců trpí iluzí, že jsou členy této elitní skupiny.

84 Mahasiddhů je občas těžké oddělit od 9. Mistrů. Jalandhara se může objevit v obou kategoriích, v závislosti na tom, se kterou sektou to konzultujete. Pokud bychom sestavili kompletní seznam všech Nesmrtelných světa od A až Z, celkový počet by významně přesáhl 93. To zdůrazňuje zásadní bod: Neexistují žádná elitní seskupení Nesmrtelných. 93 je čistě archetyp představující pravdivou / skutečnou funkci hory Kailas. V Číně existují biografie zaznamenávající tisíce různých Nesmrtelných.

V roce 1199 našeho letopočtu došlo k islámské invazi do severní Indie. Hodně informací o 93 Nesmrtelných bylo přijato útěkem buddhistů do Tibetu. V dnešní době mnoho z této skupiny 93 Nesmrtelných bytostí bývá rozpoznáno, jak hinduisty, tak tibetskými budhisty.

Skrze historii, kdekoli došlo k harmonickým ovlivněním hlavní duchovní tradice, stály za tím tvořivé vitalizace nesmrtelné moudrosti. Hinduisté a buddhisté v severní Indii postupovali s fenoménem 93 Nesmrtelných více než 200 let. Ve středověkém Španělsku se tímto vzorem živily islámské, židovské a křesťanské kultury po několik století. Khoja sekty Shia Ismailis, nyní soustředěné ve Vysokém Pamíru, Strukturálním Centru Korunní Čakry Země, jsou harmonicky sladěné s Hinduismem.

Když byla tato islámská sekta v Indii, Mohamed byl přirovnán k Brahmovi, Shiva byl Adam a linie Imámů, která sahala až k Alimu (První Imám), byla avatary nebo čistými výrazy Boha Vishnu. Všechny autentické nesmrtelné tradice věku Vodnáře, v sobě obsahují moudrost, aby mohly přispět k rozvíjející se světové kultuře.

ZDROJ: Robert Coon

Sdíleno na frekvencích chvály k dokonalosti stvoření a vytváření láskyplného společenství s kreativní inteligencí vesmíru,

Mikai. https://www.facebook.com/hrejivaabezpecnanarucvesmiru


sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico