8:8 LVÍ BRÁNA
KNĚŽÍ A KNĚŽKY SFINGY, KÓDY VZKŘÍŠENÍ THOTH A SESHAT/MAAT

views 0 datum 10. 8. 2022 délka

Lví Brána 8;8 Sirius / Nekonečno nám přináší světelné kódy pro naše duchovní vzkříšení, prostřednictvím otevírání bran pro přístup k našim Akášickým záznamům, pomocí kterých máme příležitost rychle vysledovat naše karmické dluhy (vyčištění minulosti) a přinést nám klíče k naší božské (hvězdné) vzpomínce, moudrosti a dědictví předků/krev/kosti/ DNA (Země).

8:8 nebo symbol nekonečna je symbolem dosažení Transcendence / Vzkříšení prostřednictvím vyrovnání duality polarit, což poskytuje základ pro Alchymii / Hojnost / Mistrovství...vše, s čím je Brána 8;8 spojena. Tím je nám poskytnuta alchymistická příležitost překročit karmickou / základní / těžkou povahu naší fyzické inkarnace, do zlata / světla / vzestupu / mistrovství. Tam, kde sjednocením / rovnováhou naší levé / pravé části mozku, mužství; elektrické složky/ ženství; magnetické složky, logiky/ intuice, pozitivní a negativní karmy, jsou možné kvantové skoky v duchovním cyklu.

Prokazatelným kamenem mudrců alchymie je v tomto případě přístup k Akášickým záznamům a světelné kódy Lví Brány poskytují přístup přesně k tomuto.

Brána začíná působit 26. července, což je Heliakální Východ hvězdy Sirius, událost, která pokračuje téměř do poloviny srpna (v závislosti na lokalitě/zeměpisné šířce/nadmořské výšce), přičemž stahování energií dosáhne crescenda 8.8. Tato stahování do třetího oka a koruny jsou stejně tak o přinášení Nového, jako i o vymývání starého, podobně jako když heliakální vzestup Síria způsoboval, že Nil zaplavil své břehy ve starověkém Egyptě, odnesl staré a uložil novou úrodnou půdu pro novou sklizeň, hojnost a prosperitu. Věnujte pozornost tomu, kde jste vyzváni, abyste provedli změny: uvolněte staré vzorce/pokřivené způsoby fungování a přizpůsobte se novým způsobům změny tím, že převezmete plášť mistra či mistryně manifestace.

Je to však konjunkce Slunce - Regulus (Srdce Lva) 22./ 23. srpna, která nám poskytuje klíče ke vstupu do Akášických záznamů / Osobních / Planetárních / Kosmických, abychom provedli změnu v trajektorii…… Regulus / Lví Srdce, jedna z královských perských hvězd, reguluje karmický zákon (má to v názvu), který je vydáván prostřednictvím Síria a prostřednictvím aktivace Kódů Sfingy, abychom mohli vstoupit do Akášických záznamů a paměti, jejichž je Sfinga Strážcem. Koncept 8, jak nahoře, tak dole ukazuje, že i my držíme tyto paměťové kodexy, které máme v naší vlastní DNA.

Kódy Sfingy jsou kódy kněží/kněžek Thotha a jeho božského protějšku Seshat/Maat, které umožňují Transcendenci / Vzkříšení v akášických svazcích síně záznamů. Thoth, lunární bůh moudrosti – Písař je cesta manifestace pro moudrost obsaženou a udržovanou v kódech/posvátné geometrii, kterou zrodili Seshat a Maat pro ustanovení vůle života a božského zákona na naší planetě svobodné vůle… to konečné Sjednocení, kterého všichni potřebujeme dosáhnout...tj. když se svobodná vůle sladí s pravou vůlí života (božství ve všem co jest).... Když Lunární Mužství přináší do Manifestace Posvátnou Moudrost Slunečního Ženství. Tato posvátná unie / Hieros Gamos je nyní dostupná pro mnohé, jak jsem již byla svědkem na mých channelingových sezeních.

Nejen toto svaté sjednocení, ale také jsem narazila na řadu aktivací, které probíhají právě u těchto kódů kněží/kněžek sfingy pro různé vyslance, kteří mají být „pilířem/mostem“ pro modrý paprsek svobodné vůle ze Síria k ukotvení na Zemi. Protože Matka Země je planetou svobodné vůle, tento modrý paprsek potřebuje „agenty pro ladění frekvence“, aby se zde mohl ukotvit. Tito vyslanci/pilíře/mosty se naladí na frekvenci 7 a představili se jako vyslanci mezigalaktické rady 22. národů, která má na starosti vývojový proces a vzestup planety Země, jehož součástí jsou i Strážci Fialového Ohně transformace a svobody.

Frekvence 7 je zobrazena v 7. hvězdné koruně Seshat/ (7 hvězd souhvězdí Plejád, jejichž dispenzačním ramenem je právě Sirius), 7 klíčů Enocha/Thotha, 7. zlatý věk, do kterého vstupujeme, 7 Bran Venuše / Inanny & 7 Bran Osiris a jeho Znovuzrození, 7 směrů Síria - Východ, západ Sever, Jih (4) a 3 aspekty Ducha-Nahoře, Dole a Uvnitř.

Ve světle, lásce a vděčnosti,

Buď tou změnou, kterou si přeješ vidět ve světě,

Sa Kei Na

ZDROJ: https://isischannelings.wordpress.com/

Sdíleno v dovolení si odevzdat vše, co již neslouží největšímu blahu všehomíra, nechat jít vše, co již naplnilo svůj pravý účel v tomto dokonalém přítomném okamžiku,

Mikai. https://www.facebook.com/hrejivaabezpecnanarucvesmiru

sdílet:
přehrát:
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico