Rád bych vás informoval o zajímavém filmu, který bude mít brzy, 28.1. 2015, svou premiéru. Jde o nový film V.Poltikoviče  “Žijeme z energie, jsme energie”,je to o  tzv. breathariánech, neboli lidech žijících z  prány.Premiéra se bude konat v Městské knihovně v Praze. Blíže na stráncepořadu  ZDE.

A jako další vám zasílám informaci ohledně aktuálně připravovaného zákona o povinném očkování. Možná jstej iž mnozí dozvěděli, že stát, prostřednictvím Ministerstva zdravotnictvípřipravuje a již i do parlamentu předložil návrh zákona o
” ochraně veřejného zdravía o změně některých souvisejících zákonů “,kde  se navrhuje výrazně zpřísnit sankce za nenaočkování a zcela takznemožnit i jakoukoliv, třeba i sporadickou možnost volby,

Návrh zákona byl již projednávámv Parlamentu ve čtvrtek a strhla bouřlivá diskuse. Proti takovémuto zákonu je část poslanců i odborné veřejnosti. Nakonec byl projednávání odloženo o 3 týdny. Jakkoliv to vypadá dobře, nedělejme si iluze, že se farmaceutická lobby jen tak vzdá svých předpokládaných zisků, jelikož o ty jde v prvé řadě.

Tady k tomu odkaz na článek na Aktuálně.cz.

Proto vyzařujme své světlo,držme pevně vizi společnosti, která respektuje právo člověka rozhodovat se svobodně o svém životě, zdraví apod., jistě napodkladě kvalifikovaných informací. Odstupme od strachu ze zákazu svobodné volby očkování,  od strachu z různých restrikcí vůči alternativním způsobům léčení apod. Stůjme pevně ve své vizi a víře v láskyplnou společnost respektující obecná práva člověka na svobodný život. Vězme, že takový pevný postoj je tvořivý ; a vše, co takto vyzařujeme se stane skutečností.

Očkování je velkým problémem naší současnosti a povinné očkování zvláště. Obecně lze k tomu říci, že v naší společnosti, která je nadále stále ještě založená na paradigmatu hmoty, kdy tedy nemoc se zkoumá jako změna stavu buněčného organismu, který je projevem změny funkcí buněk a v důsledku i morfologickým poškozením těchto buněk, tkání a orgánů. Zatímní lékařská věda většinově nepřipouští jiné vlivy a příčiny a souvztažnosti, než ty tělesné, hmotné, biochemické.  Nepřipouští jiný než tomu odpovídající terapeutický, léčebný postup či zákrok. V tomto duchu je i vychována celá společnost a vědomí možných jiných postupů léčení,neřkuli vědomí každého jednotlivce v tom smyslu, že každý je tvůrcem svého zdraví, kvality svého fyzického těla je tady v plenkách Ale, již se takové vědomí probouzí a dere kupředu, do popředí, jako nové celosvětové paradigma.

Proto, zatohoto stavu vědomí, a z toho pak vyplývajících skutečností, lze konstatovat,že očkování je pro lidstvo darem k němuž se svým výzkumem biochemických a buněčných souvislostí dopracovalo. ALE. Je tady velké ALE.

Nelze tak označit nic jen takpaušálně, jakoukoliv vakcínu, sérum apod. V současné společnosti, která je z podstaty svého momentálního uspořádání  zaměřená na zisk, bohužel často jdou zdravotnické a lidské požadavky stranou, přehlíží se ten či onen vliv a dokoncedochází i k zneužívání očkovacích látek k plošnému naočkování “potřebného čehokoliv” obyvatelstvu. Není jedno jaké je chemické či biologické složení očkovacích látek. Tohle si může každý snadno ověřit z knih, článků či i z video záznamů různých vystoupení či rozhovorů s odborníky ve zdravotnictví, v biochemii,bakteriologii apod (prof. Strunecká, MUDr. Eleková, MUDr. Lebenhart, MUDr.Hnízdil aj.) . Z těchto materiálů je zřejmé, že se složení změnilo. Že obsahuje extrémní dávky látek, které jsou neurotoxické apod.
A také jistě není jedno v jakém věku se která vakcína aplikuje, zda je již lidský organismus dítěte dost silný,aby se vypořádal s vstříknutou látkou a zda je správné dětem píchat ty očkovací “koktejly”, několik vakcín najednou. Atd.

Prostě celá problematika očkování byla pokroucená  ve prospěch farmaceutického komplexu, který tlačí na lékaře, na přední odborníky v jednotlivých oborech, korumpuje je, jako stejně tak i postupuje vůči státním orgánům, ale i mnohým poslancům. Že tohle je pravdou, že se to takto děje, že v pozadí probíhají různé “děje”,které pak vyústí přijetím zákonů nebo schválením i rizikového léčiva dopoužívání a přičemž to bývá provázené podpůrným odborným stanoviskem nějakého odborníka v d aném oboru, často, jak se říká, autority v oboru, známe z vystoupení mnoha lékařů, ale také i pracovníků farmaceutických firem,připomenul bych např,. bývalého ředitele švédské pobočky americké farmaceutické firmy, Elli Lily, jedné znejvětších na světě, Dr. John Virapen. Níže je odkaz narozhovor s ním a vč krátkého článku, přepis zřejmě jiného rozhovoru a takéještě několik ukázek názorů.

Rozhovors bývalým ředitelem farmaceutické firmy, asi 9 minut

Mudr. TomášLebenhart hovoří o očkování, asi 7 minut

Mudr. IvanDemkovič a názor na očkování , asi 3 minuty

Farmaceutickélobby aneb jak se proškolují lékaři , asi 4 minuty

Jak farnaceutickéfirmy podlplácejí lékaře, pořad ČT2, asi 25 minut

Proto věnujme této problematicepozornost, avšak jak zdůrazňuji beze strachu a s vizí láskyplné společnosti.

Dorazilo emailem

 


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě