7 rozdílů mezi náboženstvím a spiritualitou!

datum 11. 3. 2019

Mnoho lidí si plete spiritualitu s náboženstvím nebo něco tajemného s ​​nadpřirozeným. Někteří lidé považují spiritualitu za jakousi sektu.

Důvodem jsou jejich chybějící znalosti, případně strach z toho, že budou zmanipulováni.

Když se přes to přeneseme a pokusíme se prozkoumat a pochopit, co spiritualita vlastně je, uvědomíme si, že není ničím tajemným ani nadpřirozeným a že nesouvisí s něčím, co by se podobalo sektě.

Těchto sedm rozdílů mezi náboženstvím a spiritualitou vám pomůže pochopit, co znamená spiritualita:

1. Náboženství vás nutí klečet – spiritualita vás osvobozuje

Náboženství vám říká, abyste se řídili určitou ideologií a abyste poslouchali určitá pravidla, jinak budete vyobcováni. Spiritualita vám umožňuje řídit se vlastním srdcem a tím, co považujete za správné.

Osvobozuje vás, abyste mohli být lidmi, kterými opravdu jste, přičemž se nemusíte klanět něčemu nebo někomu, co nepovažujete za správné, protože všichni jsme jedno.

Je jen na vás, co budete uctívat, aby se to stalo božským.

2. Náboženství vám ukazuje strach – spiritualita vám ukazuje, jak být odvážní

Náboženství vám říká, čeho se máte bát a mluví o následcích. Spiritualita vás přivádí k uvědomění si důsledků, nechce však, abyste se zaměřovali na strach.

Spiritualita vám ukazuje, jak i navzdory svému strachu zůstat stát, jak pokračovat v jednání, které považujete za správné, navzdory možným důsledkům.

Ukazuje vám, jak jednat na základě lásky, a ne strachu, jak zvládat strach a brát si z něj to nejlepší.

3. Náboženství vám říká pravdu – spiritualita vám ji umožňuje objevovat

Náboženství vám říká, čemu máte věřit a co je správné. Spiritualita vám umožňuje objevovat pravdu a pochopit ji svým vlastním, jedinečným způsobem.

Umožňuje vám spojit se se svým vyšším Já a chápat pravdu, neboť pravda jako celek je stejná pro každého z nás.

Umožňuje vám věřit vaší vlastní pravdě prostřednictvím vlastního vnímání sebe sama.

4. Náboženství se od ostatních náboženství separuje – spiritualita je sjednocuje

V našem světě je mnoho náboženství a všechna kážou, že jejich příběh je ten správný.

Spiritualita vidí pravdu ve všech náboženstvích a sjednocuje je, neboť pravda je stejná pro nás všechny, navzdory všem odlišnostem a jedinečnosti.

Soustřeďuje se na kvalitu božího poselství, které mají společné, nikoli na odlišnosti v podrobnostech příběhu, který vyprávějí.

5. Náboženství vás dělá závislými – spiritualita svobodnými

Jako věřícího člověka, který si zaslouží štěstí, vás vnímají jen v případě, kdy se účastníte náboženských obřadů. Spiritualita vám ukazuje, že k tomu, abyste byli šťastní, nepotřebujete nic a nejste na ničem závislí.

Štěstí se vždy nachází hluboko v našem nitru a jsme za něj odpovědní jen my sami. Jsme vždy tam, kde máme být.

Božství je v nás, a proto jsme vždy bohabojní.

6. Náboženství využívá trest – spiritualita karmu

Náboženství říká, že když se neřídíme jistými pravidly, čeká nás trest a opírá se o naši víru.

Spiritualita nám umožňuje pochopit, že každá akce má svou reakci, a uvědomit si, že trestem za naše činy bude reakce, která vyplývá z našich činů, které jsme uvedli do pohybu.

Opírá se výlučně o fundamentální síly Vesmíru a nepotřebuje, abyste věřili, že ta síla je skutečná.

7. Náboženství vás nutí následovat předurčenou cestu – spiritualita vás nechává vytvořit si vlastní cestu

Základem náboženství je příběh, který vypráví o Bohu nebo bozích, o jejich cestě k osvícení a pravdě, kterou objevili, a nutí vás následovat jejich kroky.

Spiritualita vám umožňuje kráčet k osvícení vlastní cestou a objevovat pravdu po svém, řídíce se tím, co považujete za pravdivé, neboť pravda je vždy stejná a je jedno, jak k ní dospějete.

Veškerá náboženství se objevila díky spiritualitě, díky způsobu, jak se jeden člověk stal Bohem. Podrobnosti jeho životní cesty však nejsou důležité, pomáhají mu jen objevit pravdu. A těch cest vedoucích k pravdě je mnoho, nejen jedna.

Důležité je poselství, které pravda přináší, božský kód lidského srdce, harmonicky znějící v každém z nás. Kousek pravdy je v každém náboženství, ale není to pravda sama o sobě.

Zdroj: Mocvědomí.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico