Rok 2020 s Archandělem Gabrielem – rok pocitů a emocí, 4. část

views 3 883 datum 21. 12. 2019

Marie s Josefem a s nenarozeným dítětem putují právě v této době zimního Slunovratu po světě. Hledají místo ke spočinutí, místo, kde může Marie, matka, přivést na svět dítě. Jsou vyháněni, odmítání, ale takové místo stejně najdou.

Tak se dělo od počátku věků, a děje se i teď – stále všichni hledáme to nejpřijatelnější místo, ve kterém bychom mohli přivést na světlo světa to nejdražší, o čem víme, že v sobě nosíme. Světlo. A občas také zažíváme pocit odmítnutí, výsměchu, dokonce vyhánění.

Ocitáme se v čase nového zrození. Tím novým zrozením je poznání. Poznání, že jsme světlem naplněni i obklopeni. To je dar světa nám, i obráceně. Bechderoucí Vzájemnost.

A přesto může mít člověk občas pocit, že ho něco tíží. Nebo ne občas, ale často? Bodejť by ne – to, co člověka někdy tíží, je jako dítě, připravené se narodit. Je to Světlo, které v sobě nosí, a ono se chce zrodit. Teprve až zrozením (poznáním) vlastního světla se všechno uvolní a pročistí. Taková krása, sděluje Archanděl Gabriel, takové dary máte k dispozici. Jediné, co vám odlehčí tíhu a ulehčí život, je poznání vlastního světla. Sebe-poznání.

Ale už nebudu psát jako kazatel, a říkat: „ve vás“, ale budu říkat „v nás“, protože pro mne jsou tato slova určena úplně stejně.

Sebepoznání je přiznání.

Taková krása – možnost přiznat se/si, že v sobě nosíme světlo, které můžeme zrodit do světa.

Slunovrat, bod obratu, božské světlo Kristovo, paprsek slunce, který zasahuje všechny bez rozdílu, tiše šeptá, že nic není ztraceno. Všechno dobré je možné! Nastává ideální čas pocítit hlubší Pravdu uvnitř sebe. A tato energie nás bud provázet celý další rok.

Všechny těžkosti i radosti, kterými jsme prošli během uplynulého času, byly sice našim dílem, to ano, ale vše jsme konali tak, jak nejlépe jsme mohli. A právě v těchto dnech se můžeme radovat z krásy poznání, že nic není ztraceno, protože máme možnost změnit své postoje, názory, myšlenky, soudy, činy, pocity…, protože nastává bod obratu, magický okamžik. Je tichý. Jenom šeptá, že je čas na naše oběti – protože právě v období slunovratu můžeme obětovat naši nižší přirozenost, třeba netrpělivost, smutek, strach, úzkosti, pocit bezmoci

Jsou to jenom pocity. Jenom pocity – to je moc důležité si uvědomit. Jsou to zpočátku sice jenom pocity, nic reálného, ale ony se mohou projevovat dříve či později v činech – například jako sobeckost, bezohlednost, hrubost, lenivost apod…

Poznání svých (často skrytých) pocitů je nesmírně důležité. Jakmile si uvědomíme, že už neslouží našemu dobru, můžeme je jednoduše obětovat. Ale obětovat můžeme vždycky jen to, o čem víme, že je, že existuje. Něco, co si uvědomujeme. Nikdy ne to, o čem si myslíme, že není. To, co popíráme, zůstává a žije v nás dál. Ať už vědomě nebo nevědomě.

Proto je v sebepoznání, tedy v poznání svých pocitů nesmírná radost a úleva. Je to přiznání si sobě samému, že takové pocity zažíváme. V případě nepříjemných pocitů je takové sebe-přiznání ona oběť. V tu chvíli se otevírá prostor pro zrození Světla.

Taková krása.

A teď si představte, že po celý rok 2020 nás bude provázet energie, ochrana a pomoc Archanděla Gabriela, který více než kdy jindy nám bude nápomocen uvědomovat si svoje pocity. Ctnostné i ty méně ctnostné (neřestné). Jedny budeme moci kdykoliv obětovat – ty, které už nechceme, a ty druhé, laskavé, světlé a ctnostné budeme moci zrodit do světa. Obětování není nic jiného, než uvědomování a posléze rozhodnutí pro dobré. Poznání.

 

A teď konkrétně: jak to můžete udělat v praxi?

Řekněte si například: „I přestože mám teď pocit smutku nebo beznaděje nebo úzkosti (doplňte ten svůj pocit), tak tuhle skutečnost přijímám a rozhoduji se pro změnu… Rozhoduji se pro radost, štěstí, hojnost, zdraví… Ano, tohle je moje nové rozhodnutí, moje nové zrození radosti a světla…“

A můžete dodat: „Propouštím ze svého života nepříjemné pocity, které si uvědomuji. Už je opravdu nepotřebuji…“

To opravdu stačí. Vyzkoušejte a uvidíte. „Uvidíte“ je krásné slovo, protože opravdu velmi brzy, ne-li hned, uvidíte v realitě něco, co ve vás bude vyvolávat právě ten nově zrozený krásný pocit. Jen buďte pozorní k různým maličkostem.
Onu magickou větu si můžete opakovat pořád dokola. Čím více, tím lépe. A jakmile poznáte, že už si ji nějaký čas neopakujete, může to být známka toho, že už si ji nepotřebujete opakovat, protože už se tak stalo. Takové procesy probíhají velmi jemně, opravdu jako šepot slunečního paprsku.

Ale chce to trochu odvahy, viďte? „Neboj se“, řekl Anděl.

Nastává období vánoc, ve kterém máme po celou dobu, až do 21. ledna příležitost rozvíjet první ze dvanácti ctností, kterou je ODVAHA.

Všechny další ctnosti i tato témata jsou součástí 13 svatých vánočních meditací (odkaz - https://12-vanocnich-noci.webnode.cz/). A silná bude i samotná slunovratová meditace, která je součástí celého cyklu.

Platí tedy, že rok 2020 bude příznivě nakloněn poznání sebe prostřednictvím pocitů a zrození světla. Takové světlo (kterým může být i slovo) je zdrojem morálních intuicí, tedy správných rozhodnutí, pravého konání. Bude to nádherný rok.

Rok 2020 bude podle čínského kalendáře rokem kovové krysy. Může přinášet v oblasti pocitů mírné ochlazení, chlad, který koresponduje s chladem měsíčního světla. Ale není se čeho bát…. Protože všechno předchozí zmíněné je velkým pomocníkem. Vesmír je dokonalý. Nicméně tento chlad kovové krysy může být výzvou pro intenzivnější a vědomou volbu hřejivých a světlých životních pocitů.

Žijeme v době, kdy už nejsme jen hračkou duchovních sil, ale naopak nám po celou dobu duchovní pomocníci připomínají, že je nejvyšší čas začít s nimi vědomě spolutvořit. Čekají na naši vědomou přítomnost. Jako by nám andělé záviděli naši lidskou svobodu rozhodování, protože oni čekají jen na naše svobodné rozhodnutí požádat je o setkání, abychom se mohli společně radovat ze společného tvoření a prožívání.

 

A jaké bude pokračování příště (možná)?

5. Rok 2020 s Archandělem Gabrielem – s tématem: Dívej se na to

Zprávu s tímto tématem, v tak prostém znění, jako je: Dívej se na to, jsem obdržela už před delším časem, byla velmi prostá, jednoduchá a jasná, ale chvíli trvá, než ji přetransformuji do slov, která mohou blíže vysvětlit její význam.

Přicházejí vlny nových a krásných zpráv, ale jsou to esence, které mé ruce nezvládají v běžné pracovní každodennosti přeformátovat do textů. Ale moc ráda bych vám je všechny předala. Děkuji. Vám, Andělům i sobě.

Buďte šťastni.

S vděčností a láskou

Yvell

 

© Yvell / Yvetta Ellerová

V Ostravě 18. 12. 2019
Článek je možno šířit či kopírovat v nezměněné podobě, s aktivním uvedením autora a odkazů.
https://www.yvellerova.cz/
https://12-vanocnich-noci.webnode.cz/

 

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico