Zdroj: Pixabay.com

4:4 PORTÁL MARIE Z MAGDALY: VZKŘÍŠENÍ STAROVĚKÉ MOUDROSTI RŮŽE / HADÍCH KNĚŽEK / ŠAMANŮ / STRÁŽCŮ POZEMSKÉ MOUDROSTI / TEMPLÁŘŮ

Brána Marie Magdalské (4:4), Růže se 4 Okvětními Lístky (4 Petaled Rose), letos připadá na neděli vzkříšení (Velikonoční Neděle). Koncept vzkříšení / probuzení k vyššímu vědomí / nanebevstoupení se odehrává již od starověkých časů Sumeru / Babylonu / Mezopotámie, prostřednictvím Mýtu o Inanně / Ishtar / Venuši a jejího sestupu a následného vzestupu prostřednictvím 7 bran a Staroegyptských časů: Vzkříšení Osirise Bohyní Isis. Totéž se odráží prostřednictvím pomazání, zasvěcení a vzkříšení Krista prostřednictvím Marie Magdalény (Kněžka Isis). Právě tato velmi posvátná, tajná a starodávná učení k nám navracejí Kněžky Růže (Rose Priestesses) / Hadí Kněžky (Serpent Priestesses), Šamani Matky Země/ Strážci Pozemské Moudrosti prostřednictvím vlastního ústupu do podsvětí a následného živoucího vzkříšení / znovuzrození alchymizací jejich bolesti / zranění, tj. vzkříšení z mrtvých k dosažení nejvyšších úrovní osvícení a duchovního sebevyjádření pro sebe a Gaiu.

Informace o Bráně Marie Magdalény 4:4, jsem obdržela před několika lety při práci s 12. starověkými lemuriánskými chrámy. Moudrost pohybu mimo smyčku zrození a smrti, tj. nanebevstoupení / osvícení prostřednictvím živoucího vzkříšení obsaženého a udržovaného v mýtech o Inanně / Ishtar, nebo vzkříšení Osirise / Ježíše za asistence Isis / Marie Magdalény, je na Venuši držena jako šablona Růže se 4 Okvětními Lístky (4 Petaled Rose), drží v sobě podstatu 22 Okvětních Lístků Modré Růže (22 Petaled Blue Rose)… Modré Růže, kterou Ježíš daroval Marii Magdaléně (byla její oblíbená), když bylo jejich sjednocení (unie) po poslední večeři naplněno. Řád Modré Růže (Order Of the Blue Rose) obsahuje právě tato zasvěcení, učení a moudrost pod ochranou Esejců (Essenes), Katarů (Cathars) a později Templářských Rytířů (Templar Knights), kteří pokračovali v procvičování a ochraně posvátné moudrosti, učení a iniciací, často v komplexních labyrintech podzemních jeskyní. Další zajímavý aspekt byl odhalen v relaci společného stvoření s jedním z původních 22 templářských rytířů, který odhalil další aspekt této moudrosti (Kromě Ochrany Svatého Grálu / Pokrevní Linie Sarah Tamar / Moudrosti Lůna). Tito Templářští Rytíři / Šamani Pozemské Moudrosti, byli také mistry posvátné geometrie a mohli aktivovat Rose Lines (Linie Růže, Dračí Linie), aby stáhly šablony vyšší moudrosti uložené v kosmických říších, aby tak usnadnily pohyb na vyšší vibrační frekvenci a návrat Hlavy Božského Ženství, Shakti, Sophia, Shekinah.

V současné době jsem připraveni na to, že se nacházíme na pomezí Nového Věku, kdy se vědomí Božského Ženství a Božského Mužství, setkávají v rovnováze a jednotě. Mnozí se mohou ocitnout v Temném Lůně Podsvětí (Womb of the Underworld) / Říše Štíra (Realm of the Scorpion) a následném výstupu / Cesta Hada (Serpent Path) přes 7 bran a následné živoucí vzkříšení jako Fénix (bez fyzické smrti).

Jsme pozváni k návštěvě podsvětí našich největších zranění, obav, stínových emocí a chování, masek, abychom alchymizovali a uzdravili právě tento jed. Právě v této alchymizaci, odpuštění a přijetí jsou nám odhaleny zárodky / klíče k darům naší moudrosti a duše…. které nám / Matce Gaia umožňují vzkříšení / znovuzrození ve stylu Fénixe a zrodit tak Nový Svět milosti, laskavosti, soucitu, empatie, integrity, spravedlnosti, odvahy a rovnováhy.

V lásce, míru a vděčnosti,
buďte změnou, kterou si přejete vidět ve světě.
 

Sa Kei Na

Sdíleno v úctě a nekonečné lásce pro všechny světlonoše, průkopníky vědomí a aktivátory vesmírné lásky,

Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě