4.Adventní neděle – pokoj a mír

datum 20. 12. 2020
Zdroj: Pixabay.com

Nastává čas klidu, míru a vděčnosti. Je možné cítit nebo se plně oddat andělským energiím. Prožijme je na plno a nechme prostoupit náš život láskou a vírou. Každý po svém a přece společně. 

Doba čtení 0,5 min

Cesty  sobě


Zlatá adventní neděle je vyvrcholením duchovního času a adventu samotného i všech příprav. V moderní době je to čas výsostného shonu a snahy „dozařídit“ co se dá. Vrcholí tedy tak maximálně napětí a seznam úkolů. Je poslední nedělí před Štědrým dnem a může připadnout i přímo na Štědrý den.

Vraťme se ke kořenům duchovní tradice.

Zapalujeme čtvrtou svíčku fialové barvy. Nazývá se andělská a je představitelkou pokoje a míru.

Poklidné rozjímání, uzavírání minulého a harmonie. Naladění se na sebe a celek, ve kterém existujeme. Tichá radost z bytí na Zemi a vděčnost za vše, co jsme opustili i za to, co máme. To jsou energie poslední adventní neděle. Setkávání, vzpomínání a vzájemná podpora plynoucí z prostého bytí spolu ať už v kruhu rodiny (i té duchovní), přátel nebo duchovní skupiny. Je dobré vzpomenout i na ty, kteří možná rodinu nemají nebo jsou ve složité životní situaci a věnovat nějaký dar právě jim. Z tohoto důvodu se v čas čtvrté adventní neděle koná řada charitativních akcí. Samozřejmě si vzpomeňme i na zvířátka, která nás lidi velmi v životě podporují a často i ochraňují.

Zbývá ještě pátá svíčka (u věnců s pěti svícemi) v bílé barvě a zapaluje se na Štědrý den, kdy slunce zapadne. Symbolizuje samotného Krista, příchod Spasitele 25. prosince. 24. prosince západem slunce končí adventní období.

Najděte si dnes aspoň nějaký čas a prožijte klid, vděčnost za to, co máte a za všechny lidi ve vašem životě. Možná zjistíte, že jste o mnoho bohatší, než jste se před chvílí cítili.

Mějte požehnaný čas plný světla a vděčnosti.

Vaše Cesty ks obě

https://cs.wikipedia.org/wiki/Advent

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico