3letý chlapec si pamatuje minulý život: Našel své tělo a identifikoval muže, který ho zavraždil

datum 28. 12. 2019

Reinkarnace již dlouhou dobu zůstává na okraji vědeckého zkoumání i přesto, že celá řada vědců vybízí mainstreamovou komunitu k jejímu důkladnějšímu prozkoumání.

A mají k tomu pádný důvod.

Již před desetiletími známý americký astronom a astrobiolog, Carl Sagan, řekl:

„V oboru (parapsychologie) jsou tři tvrzení, která budou vyžadovat, dle mého názoru, seriózní prozkoumání.

Jedním z nich je, že malé děti někdy udávají podrobnosti z minulého života, které se po ověření ukážou být přesné a o kterých se nemohly dozvědět nijak jinak než skrze reinkarnaci.“

Toto téma spadá do neustále se rozšiřujícího výzkumu nehmotné vědy.

Koncem 19. století vědci objevili něco, co se nedalo vysvětlit klasickou fyzikou. To vedlo k rozvoji kvantové mechaniky, která nyní dokázala, že hmotné základy našeho světa nejsou skutečnými základy, za jaké je považujeme.

Kvantová mechanika do své pojmové struktury náhle zavedla mysl, protože všechny výsledky plynoucí z kvantové mechaniky naznačují, že fyzický svět již není hlavní ani jedinou složkou reality.

„Navzdory jedinečnému empirickému úspěchu kvantové teorie, už jen samotný náznak, že by to mohla být pravda jako opis přírody, je stále vítán s cynismem, nepochopením, a dokonce s hněvem.“ – T. Folger, „Quantum Shmantum“; Discover 22:37 – 43, 2001

Níže uvedený citát pochází od Dr. Garyho Schwartze, profesora psychologie, medicíny, neurologie, psychiatrie a chirurgie na University of Arizona. Spolu s dalšími vědci vysvětlují tyto koncepty ve svém Manifestu post-materiální vědy:

Ve 20. století se v akademické obci stala dominantní ideologie vědeckého materialismu. Dominantní natolik, že většina vědců začala věřit, že se zakládá na systematických empirických důkazech a představuje jediný racionální pohled na svět.

Vědecké metody založené na materialistické filozofii byly velice úspěšné nejen v našem narůstajícím chápání přírody, ale také v přinášení větší kontroly a svobody prostřednictvím pokroků v technologii.

Téměř absolutní dominance materialismu v akademickém světě však vedla k zúžení chápaní vědy a zabrzdění rozvoje vědeckého zkoumání mysli a spirituality.

Víra v tuto ideologii jako výhradního objasňujícího rámce reality přinutila vědce k tomu, aby přehlíželi subjektivní rozměr lidské zkušenosti. To vedlo k vážně zdeformovanému a ochuzenému chápání sebe samých a našeho místa v přírodě.

Co se konkrétně reinkarnace týká, ta přímo souvisí se zkoumáním vědomí – něčeho, co Max Plank ve vztahu ke kvantové mechanice považoval za „fundamentální“.

Eugene Wigner, další vědec – matematik, nositel Nobelovy ceny, jednou řekl, že „nebylo možné formulovat zákony kvantové mechaniky bez odkazu na vědomí“.

Vědecké zkoumání reinkarnace

Zřejmě nejpřednějším světovým badatelem v této oblasti je psychiatr z University of Virginia, Jim Tucker, který v roce 2008 uveřejnil v časopise Explore přehled případů naznačujících reinkarnaci.

Typickým příkladem reinkarnace, který popisuje, jsou subjekty udávající zkušenost z minulého života. Zajímavé je, že všechny subjekty udávající vzpomínky na minulý život jsou děti.

Průměrný věk, kdy si začínají vzpomínat na svůj minulý život, je 35 měsíců, a jejich popisy událostí a zkušeností jsou často rozsáhlé a pozoruhodně podrobné.

Tucker poukázal na to, že tyto děti projevují velice silnou citovou angažovanost, některé doslova brečí a prosí rodiče, aby je vzali k jejich údajné předešlé rodině.

Tucker říká:

„Subjekty obvykle přestávají mluvit o svém minulém životě ve věku šesti až sedmi let a zdá se, že většina dětí ztrácí domnělé vzpomínky.

Je to věk, kdy děti začínají chodit do školy a začínají mít více zážitků v současném životě. Tehdy většinou přicházejí o své vzpomínky z raného dětství.“

Existuje mnoho zvláštních případů, více se můžete dozvědět v článku o šesti z nich, který byl zveřejněn pod názvem 6 neobvyklých případů dětí, které si pamatují své minulé životy (článek je v angličtině).

Tento případ

Tento článek se však zaměřuje na jiný případ. A ten začíná doktorem Elim Lashem, významným izraelským fyzikem, který pracoval jako vedoucí poradce v oblasti koordinace zdravotnických služeb v pásmu Gazy.

Zemřel v roce 2009, ale před smrtí vyšetřoval domnělý případ reinkarnace tříletého chlapce, který tvrdil, že si vzpomíná na svůj minulý život. V současném životě si vzpomínal na to, že dostal silnou ránu sekerou do hlavy a na hlavě měl dlouhé, červené mateřské znaménko.

Současný chlapec, jehož jméno zůstalo po celou dobu studie utajené, měl znaménko na stejném místě.

Je to zajímavé, protože několik studií, podobně jako ta zveřejněná v časopise Explore, poukazuje na to, že společná mateřská znaménka jsou běžná u dětí, které si pamatují své minulé životy.

Chlapcův táta spolu s dalšími příbuznými se rozhodli navštívit sousední komunity, aby zjistili, zda se dá potvrdit jeho identita z minulého života a Dr. Lascha pozvali, aby se k nim připojil.

Na této cestě navštívili několik vesnic, dokud si chlapec nevzpomněl na tu správnou. Pamatoval si své jméno i příjmení, a také jméno a příjmení svého vraha.

Podle Institutu pro integraci vědy, intuice a ducha:

Člen této komunity, který si vyslechl chlapcův příběh, řekl, že znal muže, kterým měl být chlapec ve svém minulém životě.

Ten muž před čtyřmi lety zmizel a nikdy ho nenašli. Soudilo se, že se mu muselo přihodit nějaké neštěstí, neboť bylo známo, že v příhraničních oblastech mezi Izraelem a Sýrií zabíjejí nebo zadržují lidi, kteří jsou podezřelí ze špionáže.

Skupina procházela vesnicí a na jednom místě chlapec ukázal na dům ze svého minulého života. Kolem se shlukli zvědaví kolemjdoucí a chlapec náhle přistoupil k nějakému muži a oslovil ho jménem.

Muž potvrdil, že chlapec ho oslovil správně, načež chlapec řekl:

„Býval jsem tvůj soused. Pohádali jsme se a ty jsi mě zabil sekerou.“

Dr. Lasch si všiml, že v mužově tváři se objevilo překvapení a nato jeho obličej zbledl. Poté tříletý chlapec prohlásil:

„Dokonce vím i to, kde zakopal mé tělo.“

Chlapec zavedl skupinu lidí, mezi kterými byl i obviněný vrah, do nedalekých polí. Zastavil u navršené hromady kamení a prohlásil: „Mé tělo pohřbil pod tyto kameny a sekeru tamhle.“

Na místě pod kameny byla nalezena kostra dospělého muže v zemědělském oděvu a na lebce byla rovná prasklina odpovídající ráně sekerou.

V roce 1998 Dr. Lasch řekl tento příběh Trutzovi Hardovi, který se v Německu věnuje návratům do minulých životů. Pán Hardo začlenil tento případ do své knihy Děti, které již žily, publikované v roce 2005.

Jaká je vlastně pravda?

Podobně jako u jiných případů reinkarnace zkoumaných mainstreamovou akademickou obcí ani tento případ nevyžaduje další důkazy. Jedná se spíše o ústní podání, neboť nebyla zveřejněna žádná skutečná studie.

Jak před několika lety uvedly noviny San Francisco Globe:

Příběh je dosti fascinující, je však obtížné zjistit, zda je pravdivý. Ačkoli se o případě zachovalo mnoho podrobností, zvláštní je, že nebyla zaznamenána žádná jména, nebo se na ně časem zapomnělo.

Jediný svědek události, Dr. Lasch, zemřel v roce 2009 a zde uvedené informace jsou všechno, co o případu víme.

Je to dosti zvláštní příběh a určitě ne jediný, protože vzpomínky na minulé životy uvádějí i jiné děti. Co si o tom myslíte? Může to být pravda, nebo si to doktor celé vymyslel?

Co si o tom myslíte? Možná byste změnili názor, kdybyste prozkoumali ověřené případy, které jsou vskutku neobvyklé.

Co se děje poté, co zemřeme? Kam odchází „vědomí“?

Množství výzkumu, který se vynořuje v oborech parapsychologie (ESP, telepatie, vnímání na dálku), kvantové fyziky, reinkarnace, zážitcích blízké smrti, mimotělních zkušeností, vědomí a nemateriální vědy obecně, je vskutku ohromující.

Chcete-li se dozvědět více o tomto tématu, můžete pátrat na webové stránce collective-evolution.com, na níž je zveřejněno nespočet článků týkajících se reinkarnace. Případně navštivte místa, jako je Ústav noetických věd (IONS), a začněte se svým výzkumem tam.

Osobně se domnívám, že je mnoho cest, kterými se vydáváme po „smrti“. Někdo se může reinkarnovat na této či jiné planetě a někdo se může dostat do zcela jiné roviny existence.

Oba názory podporuje dostatek důkazů, počínaje dávnou historií a náboženstvím a konče vědami o vědomí (jako jsou reinkarnace a zážitky blízké smrti) a podobně.

Všechny důkazy svědčí o tom, že tato lidská zkušenost a naše fyzické tělo nepředstavují ani začátek, ani konec naší cesty.

Zdroj: Vylectese.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico