31 krátkých výroků, které nám navrátí klid a sílu

datum 28. 8. 2019

Naším cílem by měla být vnitřní síla, aby žádné vnější okolnosti nemohly narušit vnitřní klid naší mysli.

Víte, co je důkazem opravdové moudrosti a síly? Do jaké míry si umíme zachovat klidnou mysl, ať už jsme v jakékoli situaci. Ano, klidnou mysl můžeme bez pochyb považovat za jeden z jasných důkazů vnitřní síly člověka.

Schopnost nereagovat přehnaně a nebrat si věci příliš osobně jsou znakem toho, že máme klidnou mysl a mír v srdci. Díky tomu získáme převahu nad jakoukoli situací.

I proto můžeme říci, že naše vlastní mysl je ta největší a nejsložitější překážka, se kterou se v životě setkáme. Pokud se nám však podaří ji zvládnout, pak zvládneme už téměř cokoli.

A pod „zvládnutím“ mysli nemyslíme nic jiného než schopnost žít v přítomném okamžiku tady a teď a méně se ztrácet ve svých myšlenkách.

Zvládnutí mysli si můžeme představit i jako schopnost kontrolovat naše emoce v různých neočekávaných situacích, které nám život přinese.

Zkusme pochopit, že většina našeho každodenního trápení a frustrace plyne z našich reakcí, a ne z toho, co nám život přinese.

Musíme samozřejmě říci, že mít klidnou mysl a žít v přítomném okamžiku není tak snadné, zejména v dnešní uspěchané době.

Nadměrný stres, neustálé obavy o práci a život, sociální fobie v mnoha podobách – to vše je součástí života moderní společnosti. Většina z nás si ani nepamatuje, kdy zažila nějaké chvíle vnitřního klidu a míru během pracovních dní.

Proto se často cítíme vyčerpaní a méně efektivní v tom, co právě děláme. Známe to určitě všichni. Dobrou zprávou ale je, že my VŠICHNI se můžeme naučit, jak se soustředit, díky čemuž budeme duchapřítomnější než obvykle.

Už před deseti lety jsme při práci s klienty zjistili, že každodenní připomínání krátkých výroků se odrazilo v pozitivním a efektivnějším myšlení a zlepšení života.

Výroky, o kterých budeme mluvit v tomto článku, upevňují ty nejdůležitější každodenní činnosti a zvyky, které jsou potřebné k tomu, abychom si udrželi vnitřní klid a kontrolu nad tím, jak reagujeme na vnější svět.

Ačkoli se naši čtenáři setkali s mnoha výroky v různých článcích na našem webu, rozhodli jsme se vtěsnat 31 z nich do jednoho článku.

Tímto způsobem je budete mít pohromadě a budete moci nad nimi klidně přemýšlet.

Dejte si nyní výzvu – každé ráno po dobu jednoho měsíce vyberte jeden výrok, napište si ho někam, kde ho budete mít stále na očích (např. na samolepící bloček, který nalepíte na monitor počítače), a pak si ho alespoň třikrát denně opakujte ve vaší mysli.

Všímejte si, jestli vás tato metoda naučí přistupovat k životním výzvám klidněji a jasněji.

Zde již následuje 31 výroků, které vám navrátí klid a vnitřní sílu:

31 výroků, které vám navrátí klid a sílu

1. Vnitřní klid začneme pociťovat ve chvíli, kdy se zhluboka nadechneme a přijmeme rozhodnutí, že nikdy nedovolíme, aby nějaká situace nebo někdo jiný rozhodoval o našich myšlenkách.

To, kdo opravdu jsme, není podmíněno tím, co se nám v životě přihodilo. Závisí to jen na tom, čím se rozhodneme být právě v této chvíli. Nechte tedy minulost minulostí a začněte znovu.

2. Štěstí začneme pociťovat v případě, kdy přestaneme sami sebe trápit představami, že jsme mohli být někde jinde. Štěstí budeme pociťovat i v případě, kdy budeme upřímně vděční za ten život, který máme.

A tak se trochu uklidněte – už teď jste dost dobří, máte dost toho, co chcete, děláte toho dost pro druhé lidi. Nádech, výdech… nechte už minulost minulostí a začněte vnímat život tady a teď.

3. Soustřeďte se jen na tuto chvíli a toto místo. Ať se děje cokoli, i tak můžete vybojovat nakonec jen zápasy dnešního dne.

Život se začne náramně komplikovat až ve chvíli, kdy se budeme snažit vyhrát ty nekonečné zápasy zítřka a včerejška.

4. Hledáme-li vnitřní klid, to neznamená, že máme vyhledávat místa, na kterých se nesetkáme s chaosem, problémy či tvrdou realitou.

Najít vnitřní klid znamená, že uprostřed celého toho chaosu budeme naprosto soustředění.

5. Naučte se vaši energii využívat prakticky. Pokud problém můžete vyřešit, pak ho vyřešte. Pokud ale není ve vaší moci problém vyřešit, smiřte se s tím a zkuste se na to dívat jinak.

Ať děláte cokoli, nevkládejte do toho více energie, než je zapotřebí… nevrtejte se zbytečně v tom, co je už dávno za vámi a ani v tom, co existuje pouze ve vaší hlavě.

6. Když nás přemáhá strach, snadno se může stát, že ho mylně začneme považovat za skutečný. Vzchopte se – obavy jsou jen ve vašich myšlenkách.

7. Nezapomínejte na to, že jen vy sami rozhodujete o tom, na čem vám záleží a na čem ne. Všechno v našem životě má přesně takový význam, jaký mu dáme my.

8. Ve většině případů problém vlastně ani není problémem – problémem bývá zejména náš sklon k nadměrnému přemýšlení a přehnanému analyzování.

Dejte si přestávku a začněte znovu klidně dýchat.

9. Každého z nás život naučí pokoře. S přibývajícím věkem si postupně začneme uvědomovat, kolik času jsme promrhali na nesmysly.

Proto se ještě dnes rozhodněte povznést se nad všechno nepodstatné a dětinské drama a vychutnávejte si klid, který po tomto rozhodnutí zavládne ve vašem nitru.

10. Vždy se rozvíjí jenom to, čemu věnujete vaši pozornost. Zkuste tedy změnit přístup – věcem, na kterých vám záleží, věnujte spíš vaši pozornost než čas.

Poté budete věcem věnovat i více času.

11. Pozitivní přístup k životu je jen a jen naší volbou. Úroveň štěstí v našem životě je přímo závislá na našich myšlenkách.

Je třeba poznamenat, že být pozitivní neznamená ignorovat vše negativní. Být pozitivní znamená přijmout vše negativní a překonat to. Mezi těmito dvěma přístupy je velmi velký rozdíl.

12. Život je příliš krátký na hádky a rvačky. Nezapomínejte na to dobré, co v životě máte. Buďte vděční za lidi, kteří jsou nám nejdražší.

Pokud by se vás někdo pokoušel zatáhnout do jeho dramatu, zdvořile mu řekněte „ne“ a vycouvejte z celé situace se vztyčenou hlavou.

Jediná síla, na kterou se člověk může obrátit i v tom největším chaosu, je klidná mysl. Chopte se tedy této moci. Klidně a uvědoměle se zaměřte na to, na čem v životě opravdu záleží.

13. Pokud se vám nelíbí chování jiné osoby, zachovejte si od ní odstup, ale neútočte na ni. Nebuďte nezdvořilí jen proto, že se tak chová někdo jiný.

To by byl jasný důkaz toho, že jste slabí. Ta skutečná zkouška našeho vnitřního klidu a síly vlastně přichází v podobě lidí, kteří se nechovají podle našich očekávání.

Budeme tedy reagovat hněvem? Nebo se raději rozhodneme, že klidná mysl i nadále zůstane naší vnitřní sílou?

14. Lidé, kteří jsou v životě šťastnější než ostatní, se také chovají vlídněji. Proto nejlíp uděláme, když se těm ostatním lidem budeme vyhýbat a půjdeme si vlastní cestou.

15. Za žádnou cenu nesnižujte vaše nároky. Pamatujte ale na to, že nejlepší způsob, jak se nezklamete v druhých, je zbavit se jakýchkoli očekávání, které kladete na druhé.

Pokud jsme přesvědčeni, že druzí se k nám budou chovat mile a vstřícně jen proto, že se tak chováme my k nim, pravděpodobně rychle okusíme smutek a zklamání. Ne každý má totiž dobré srdce jako my.

16. Ne vždy budeme prioritou pro druhé, což je důvod navíc, abychom byli prioritou sami pro sebe. Naučte se respektovat sebe sama, lépe se o sebe starat – staňte se podpůrným systémem.

Možná vás společnost celý čas přesvědčovala o opaku, ale na vašich potřebách moc záleží. Začněte si je plnit. Nečekejte na druhé, že se pro vás rozhodnou.

Rozhodněte se sami pro sebe, ještě dnes! Začněte považovat vaše štěstí za prioritu.

17. Udělejte si prostor a čas sami pro sebe. Je to důležité, abyste mohli slyšet i váš vlastní hlas – hlas vaší duše.

Mnoho lidí nezná nic jiného kromě hluku vnějšího světa, ve kterém se ztrácí.

18. Jen dýchejte, existujte a pozorně vnímejte, jaký je to pocit být SÁM SEBOU. Není třeba nic napravovat. Není třeba nic měnit. Není třeba nikam jít. Jsme jen my, dýcháme, jsme plně přítomni, nesoudíme.

Když to v sobě objevíme, pak vzápětí pocítíme, že jsme zde vítáni. Sem patříme. Zde jsme dokonalí. Zavřete oči. A dýchejte…

19. Řekněte si „jsem hodný/á“ pokaždé, když propadnete pocitu, že nejste. V životě nakonec vždycky děláme to, o čem jsme přesvědčeni a v co věříme.

20. Neporovnávejte váš pokrok s pokrokem někoho jiného. Všichni máme svou vlastní cestu, po které kráčíme svým vlastním tempem. A vždy se soustřeďte jen na ten krok, který právě provádíte.

21. Je naprosto v pořádku, když nepřistupujeme ke svým dnešním záležitostem se stoprocentní intenzitou. Ne všechno, co v životě děláme, musíme vystavit na sociálních sítích.

Stačí, když budeme na sobě každý den pracovat, a výsledky budou určitě mluvit samy za sebe.

22. O deset let později nebude vůbec záležet na tom, že jsme nosili drahé boty, značkové oblečení či měli moderní účes.

Na čem bude opravdu záležet, bude to, jak jsme žili, jestli jsme poznali, co je to láska, a také to, co jsme se naučili.

23. Práce a dosahování našich cílů nás někdy natolik pohltí, že zapomínáme vnímat ty maličkosti, které životu dávají kouzlo.

Mějte oči otevřené a všímejte si zdánlivě nenápadná požehnání každodenního života. Najdete je na každém kroku. A vyplatí se brát je na vědomí.

24. Berte svůj život takový, jaký je, den za dnem, a buďte vděční za maličkosti. Netrapte se tím, co nemůžete ovlivnit. Jednoduše to akceptujte a vezměte si z toho to nejlepší, co se dá.

Když se konečně přestaneme bát toho, co nemůžeme změnit, zůstane nám více času na věci, které ovlivnit můžeme. A právě tyto věci změní celý náš dosavadní život.

25. Nikdy není pozdě na nic. V ničem nezaostáváme. Nacházíme se přesně v té životní etapě, ve které se potřebujeme nacházet. Každý krok a zkušenost, které jsme zažili, byly pro nás potřebné a mají svůj význam.

26. Jen si vzpomeňte na ty stovky malých krůčků, ale i přešlapů, na všechny ty příležitosti, ale také na náhody, díky kterým jste dnes tím, čím jste.

Když se nad tím zamyslíte, náš život se dá považovat za malý zázrak, že? Nezapomeňte na to a uvědomte si, že každý z nás je velkým uměleckým dílem, které se neustále vyvíjí.

Nezapomeňte i na to, že každý váš úspěch si vyžádal určité oběti a námahu.

27. Naučte se odpouštět sami sobě za špatná rozhodnutí, která jste v minulosti udělali, za všechny ty chvíle, kdy jste něco nepochopili, za všechna rozhodnutí, kterými jste ublížili druhým či sami sobě.

Přestaňte se na sebe zlobit, že jste byli v mládí nerozvážní. Byly to potřebné životní lekce. A právě nyní nejvíce záleží na tom, jestli jsme ochotni posunout se dál.

28. Život se mění každou sekundu a změnit se můžeme i my. Každý den nám dává šanci začít psát novou kapitolu našeho života, případně starou kapitolu už uzavřít.

Každou sekundu nám život dává druhou šanci.

29. Nic není věčné. Pokud to pochopíme správně, můžeme dělat téměř vše, co si přejeme, protože nebudeme lpět na tom, co je dávno pryč.

Přijměte tuto skutečnost ve vašem srdci. Stačí, když jen akceptujete pravdu, minulost necháte minulostí a zachováte si víru.

30. Je docela zábavné si uvědomit, že jsme vyrostli z věcí, o kterých jsme si kdysi mysleli, že bez nich nepřežijeme. Nebo že se zamilujeme do něčeho, o čem jsme vůbec netušili.

Život má zvláštní zvyk přivést nás tam, kam bychom se sami nikdy nedostali. Není třeba se obávat. Důvěřujte svému životu.

Uvědomte si, jaké lekce vám život přináší, a poučte se z nich. Kráčejte po životní cestě s vírou v srdci.

31. Hlavu vzhůru! Otevřete se mnohým okamžikům, které ještě teprve přijdou.

Vnitřní klid je nakonec jen a jen naše volba…

Ano, je to naše volba.

NAŠE volba.

Můžeme se pro něj rozhodnout právě teď.

Pokud se však rozhodneme…

stěžovat si…

obviňovat…

naříkat nad minulostí…

považovat sebe sama za oběť …

o všem jen pochybovat…

na všechno se zlobit…

všechno nenávidět…

všeho se obávat…

ignorovat svůj vlastní dobrý úsudek…

ignorovat dobré rady druhých…

či dokonce vzdát to bez boje…

…pak je asi nejvyšší čas rozhodnout se jinak.

Dovolte mi vám připomenout, že v tom nejste sami. Mnoho generací ve vaší rodině se rozhodlo stejně.

Miliardy lidí po celém světě se rozhodly taky. Každý z nás se v určitém okamžiku svého života musel rozhodnout. My všichni teď stojíme při vás a šeptáme:

Rozhodněte se nechat minulost minulostí.

Rozhodněte se, že budete žít hlavně v přítomném okamžiku.

Rozhodněte se myslet pozitivně.

Rozhodněte se, že přestanete sami sobě vyčítat svou minulost a chyby.

Rozhodněte se, že odpustíte druhým.

Rozhodněte se, že si začnete sami sebe více vážit.

Rozhodněte se, že si začnete více uvědomovat možnosti, které vám život nabízí.

Rozhodněte se, že dokážete sami sobě, že nejste žádnou obětí.

Rozhodněte se, že budete dýchat klidně a zhluboka.

Rozhodněte se, že ještě dnes najdete klid ve svém nitru a uděláte z něj svou silnou stránku.

A teď je řada na vás…

Jaký výrok v článku se vám líbil nejvíce a proč?

Zpracovala: Mocvědomí.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico