Poselství Krista pro všechna otevřená srdce v roce 2022

datum 30. 12. 2021
Zdroj: Pixabay.com

24.12.2021

  • Každý z vás, který stojí na prahu nového roku, 2022, nechť se ohlédne za sebe a minulost propustí ze svého života, protože minulost je minulost. Každý, který touží po štěstí, lásce, hojnosti, zdraví, moudrosti a osvícení, nechť si uvědomí, že toto vše má ve svých rukou a toto vše je jeho výtvor. Každý z vás má v sobě mou esenci Krista, jiskru boží a kráčí ve svém životě se vším co potřebuje proto, aby pochopil, otevřel oči a uvědomil si, kým vlastně je a jakou moc v sobě má. Každý z vás potřebuje v tyto dny pochopit, že jeho vnitřní síla a láska, světlo v něm je daná. Ztište svá srdce ve dny Vánoc a Nového roku a uvědomte si, že to nejdůležitější ve vašem životě je pochopení lásky ve vás.

  • Vánoce 2021 jsou výjimečné, protože v nich stojíte opravdu na prahu nového milénia. Jsou potvrzením všeho co se doposud stalo, jsou potvrzením vás samotných, neboť vy všichni jste si vytvořili tuto realitu a rozhodli jste se do ní vstoupit. Rozhodněte se neposuzovat druhé, neboť neznáte jejich cestu, nevíte čím si prošli a nevíte, co se rozhodli tvořit. Hluboce v sobě respektujte světlo, které v sobě máte, protože ono je klíčem naprosto ke všemu a ukazuje vám kým vlastně jste. Nerozdělujte své přátelé, sebe sama, svět na část dobrou a špatnou, protože nechápete veškeré souvislosti a je naprosto zbytečné cokoliv posuzovat v kontextu dobro a zlo. Protože co je pro jedny dobré, pro druhé je špatné a naopak. Vše záleží na úhlu pohledu, na uvědomění si sebe sama. Žádný z vás není tak moudrý, aby si mohl dovolit soudit druhé. Každý z vás je natolik moudrý, aby mohl změnit svůj život od základu, na to nepotřebuje nikoho druhého. To co mu chybí a potřebuje pochopit je jeho vnitřní síla, schopnost se sní propojit, schopnost skrze své srdce do ní vstoupit, otevřít a odemknout lásku v sobě, kterou tam máte každý vloženou od nebeského otce i matky, základů všeho.  

  • Cesta v příštím roce pro každého z vás představuje milník. Ti z vás, kteří se rozhodli zůstat ve starém, nic neměnit, budou prožívat rok jako každý jiný. Ti z vás, kteří se rozhodli pochopit, projít cestou sebe objevení se, sebe pochopení se, sebe lásky a přijmutí sebe sama na té úrovni, na které chtějí, tak je velkým zlomem. Neboť první půlrok je půlrokem světla, vnímání, změny a objevování. Ale současně je rokem, který vám umožní pochopit léta dávno minulá a uvědomit si souvislosti s tím, co se děje dnes, s realitou, kterou si tvoříte  a s realitou, kterou jste si tvořili v minulosti. Světlo ve vás nikdy nepohaslo a nikdy nepohasne, proto se netrapte tím, že vše dostatečně nechápete, že jste i některým ublížili, neboť vše se děje přesně tak, jak se dít má. 

  • Není rozdíl v ničem, vše je o úhlu pohledu a to co se zdá nyní úžasné, skvělé, prospěšné, může za 50 roků znamenat naprostou katastrofu. Toto je svět duality, svět rozdílů, klamů, iluze, svět, který vy tvoříte. Zároveň však jste dětmi stvoření, patří vám celý vesmír a všechny ostatní vesmíry, patří vám celé stvoření, neboť jste světlo. Kráčíte-li do svého srdce dostatečně hluboko, vstupujete -li tam s čistým úmyslem, láskou, radostí a světle, tak v ten moment objevíte nový svět, uvědomíte si malichernost svého života a získáte obrovský nadhled a respekt vůči všemu živému i neživému. Současně objevíte drahokam v sobě, který se před vámi otevře a v něm objevíte sebe sama, jako světlo a začnete se rozpínat do prostoru a uvědomíte si, že vše co vnímáte kolem sebe, co si jen myslíte, tušíte, je ve vás. 

  • Celý příští rok je o laskavosti, respektu, ale především o sebepřijetí. Množí z vás, kteří žijete v srdci Evropy (Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko), ve všech regionech těchto krásných zemí vezte, že matka příroda ukáže svou tvář naplno a vy pochopíte, že to, co se o ní říká, co se říká o klimatu, není tak docela pravda. Čeká vás velice bohatý rok, který vám umožní vnímat dary přírody naplno, užívat si je a současně pochopíte, co dokáže síla vody, co dokáže nemoudrost člověka, když si zahrává s krajinou zcela sobecky a pokrytecky. Tam kde se voda objevila v minulosti, objeví se znovu. Každý z vás musí pochopit, že vše je na jeho osobní odpovědnosti. Hledáte to, co není. Zaměřte se na to co je, s tím pracujte, to pozvedejte. Buďte vlídní ke krajině a začněte přemýšlet, kým vlastně jste. Já Kristus vás k ničemu nenabádámjen vám připomínám, co sami v srdcích cítíte a víte, zodpovědnost (za sebe, za zemi, která vám byla svěřena, do které jste se narodili, protože jste se tak rozhodli). Vše je o lásce, milujte vše kolem sebe, respektujte to. A pokud jste tvůrci, tak si uvědomte, co tvoříte a to je důležité. 

  • Příští rok, je rokem naděje a rokem těch, kteří se rozhodli kráčet do předu, bude přát těm a je naprosto je dno jak smýšlejících, prostě bude přát těm všem, kteří touží po novém a kteří přijímají změny ve svém životě s úsměvem. Je to rok, který pomáhá, léčí, uzdravuje a otevírá oči. 

  • Silová místa v obou zemích, ve všech regionech  se pomaličku probouzejí a voda, která přijde, která pomáhá, bude znova napájet přírodu tak jak má. Pomůže všem pochopit, že příroda je mocná a umí si, z velké části, pomoci sama Zregenerovat se, utišit žízeň a očistit a vyčistit oblasti, které takto mají být vyčištěny. 

  • Světlo, které v průběhu příštího roku přijde a vstoupí do celé Evropy, uvede vše do změny. Toto světlo je světlo hvězdy, která na nebesích zazáří opětovně po mnoha desítkách let a její energie zažehne ve vašich srdcích touhu po změně. Proto ti z vás, kteří váhají, co mají udělat, prostě jen vykročte a vše ostatní se ve vašem srdci změní a vy najdete v sobě odpovědi, které nejsou venku, nejsou od mudrců, od velkých guruů, ani od vládnoucí vrstvy. Nenajdete je ani ve starých spisech, nehledejte je ani u mě Marie, nebo kohokoliv jiného. Protože odpovědi jsou ve vás, v síle, kterou máte v sobě a nespolupracujete s ní. Vy sami jste odpověď. Je složité to pochopit a přijmout, ale v momentě, kdy k tomu dojde a celý příští rok (především jeho první polovina) je možností tyto odpovědi nalézt. Klíčem k tomu je ticho a pokora, je láska, kterou vidíte naprosto ve všem. Vidíte ji v prachu cest, v motýlech nad loukou, v lesích, oceánech, očích malého dítěte, v objetí těch, které milujete, v prostém slůvku děkuji.  Toto vše je nádherné, úžasné, a laskavé pohlazení boží, které k vám přichází v miliardách různých podob. Otec je ve všem, co chápete a vnímáte, v tom co tušíte i v tom, co nevidíte. Proto se netrapte tím, že neustále poměřujete a posuzujete svůj život. Buďte zcela přirození, otevření.

  • Mnohé co přijde vás může překvapiti vyděsit. Počátek roku bude věstit velké změny. Události, které přicházejí jsou stále událostmi, které tvoříte ve svých srdcích a protože vycházíte a vše vychází z jednoho zdroje a vše funguje v jednotě, tak jsou to události vás všech. Tím se netrapte a zameťte si před vlastním prahem a uvědomte si, že jakmile sílu rozptylujete do prostoru, nic z ní nezbude. Jakmile sílu soustředíte u sebe, lásku, jakožto sílu, tak se stáváte mocnými zářícími bytostmi a propojujete se se zdrojem v sobě, s celý stvořením.  

  • Rok 2022 je rokem naděje pro vás všechny, pro ty, kteří hledají a nacházejí i pro ty, kteří jen stojí a dívají se., pro ty, kteří sedí v tichu, nahlížející do svého srdce a objevující pravdu. Každý z vás přijímejte lásku do svého srdce. Využijte především jarní měsíce k pochopení a vnímání přírodyprotože ona dostává v příštím roce prim. V roce 2022 vstupuje hluboko do vašeho srdce a skrze krajinu a přírodu, kterou máte kolem sebe, jste schopni proniknout hluboko do pochopení své podstaty. Buďte laskaví ke všemu a všem, s povděkem přijímejte vše co přichází, neboť je to vše možnost rozvoje. I to co považujete za složité a nespravedlivé je zkušenost. Po tisíce let je to stejné, ale vy jste si zvykli na jistoty a ty vám byli sebrány. Vy jste se rozhodli je odevzdat a probudit se, proto si neztěžujte. Vaše vnitřní moudrost tak učinila a vše se děje na základě pravdy. Ti z vás, kteří cítí nejistotu, nahlédněte do svého srdce, uvědomte si, že já Kristus jsem s vámi propojen neustále a kdykoliv mě můžete požádat o pomoc, chcete-li. Můžete požádat o pomoc kohokoliv, koho vnímáte jako světlo. Je to vaše plné právo., nebo běžte do svého srdce a vnímejte světlo v sobě. Vnímejte svou božskou podstatu, božské vědomí a s tím se propojte. Žádná z těchto cest není špatná, nebo dobrá. Vše se děje na základě vás samotných. Vy jste čistočistá láska a světlo. Často si opakujte příští rok, chcete-li, já jsem světlo a já jsem láska. Tyto dvě věty jsou zcela prosté a plně vystihují to kým jste.

Autor: Marian Coufal

Zdroj: www.voda235.webnode.cz/marian-coufal

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico