21.12.2020 - příležitost k vědomé očistě

datum 21. 12. 2020
Zdroj: Pixabay.com
Mému srdci blízcí přátelé,
Obracím se na vás s informacemi, které se vztahují ke dni 21.12.2020 a k ojedinělé možnosti spatřit Jupiter a Saturn v blízké konjunkci. Někteří hovoří o Betlémské hvězdě.
Ve svých článcích jsem již dříve psala, že jsme všichni Jednota. Jistě pro mnohé již známá informace. Cítíme to asi všichni a v této době si to skutečně uvědomujeme.
Pro názornost jsem nás nakreslila jako shluk bodů, které vytvářejí Jednotu (obr.č.1)
O co se však s vámi chci podělit, je důležitost uvědomění, kam náš bod, tedy bod každého z nás, v jednotě postavíme. Především jde o zaujetí postoje v duševním rozpoložení, ve vysílaných myšlenkách, v energetickém poli. To vše se následně zobrazí i v postavení našeho fyzického těla. Tedy kde jsme, co činíme a jak se cítíme. Vše jest jedno.
Vidím v našem životě obraz, který 21.12.2020 nabízí připraveným VĚDOMOU OČISTU. Pár dní před tímto datem jezte skromně a pijte čistou harmonizovanou vodu. Konjunkci těchto tak výrazných vesmírných těles vidím jako tělesnou očistu pro buňky našich těl. Tak jako třeba milujete osvěžující sprchu, tak v tento den přijde očistná světelná lázeň pro naše těla, pro naše jednotlivé buňky.
Informace byla dána a tvrdí: „V tento den se připraveným odplaví nahromaděné negativní zápisy z našich buněk. Jako když se smaže tabule, připraví se buňky na další nové zápisy vedoucí ke zdraví, lásce a jsoucnu. Aby se tak mohlo stát, ideálně s vědomým rozhodnutím, je třeba si vybrat, kde chcete dál ve svém životě stát. Zda z jednoty vytvořit symbolicky zkázu (obr.č.2 obrázek lebky, jako symbol strachu ze smrti, obavy ze života, spoutání, neschopnosti svobodného žití, pocitu podřízenosti, svázanosti, nesvobody, sklíčenosti a dalších svazujících postojů a pocitů), anebo vytvořit Květ života (obr.č 3 jako symbol řádu života, nekonečných možností, tvorby, přírody, harmonie, svobody, zdraví, radosti, požehnání, lásky a dalších blažených pocitů). Obrázky jsou prezentovány pro lepší pochopení celé situace.
Ze 37 bodů, které zde byly použity, se skutečně dá vytvořit obojí. Jak symbol zkázy, tak Květ života. Je tedy na nás, kde se rozhodneme stát. Každý jednotlivý bod je však vesmírně důležitý. Tedy každý jednotlivec pomáha svým rozhodnutím tvořit obrazec. Rozhodnutí jsou sice individuální, nicméně vždy propojena do Jednoty. Pokud víte, kde a jak dál ve vesmíru chcete působit, pak si přineste obrázek Květu života, nebo ho zkuste pod širým nebem vytvořit.. V představě, z přírodnin, či sami svými těly. I kdyby jste měli udělat jen spojení sebe a obrázku, nebo dvou osob, vězte, že vše zapadá do vesmírného obrazce naprosto dokonale. Někde budou další lidé tvořit také Květ života. Květ života z lidských bytostí.
Vezměte si proto k meditaci 21.12.2020 obrázek Květu života (obrázek je ke stažení v tomto příspěvku, nebo ještě lépe nakreslete si svůj). Přijměte ozdravnou, přenastavující světelnou lázeň a meditujte se záměrem láskyplných harmonických změn celého uspořádání. Informaci šiřte dál, a pokud Vám to přijde pro Vás či Vaše blízke příliš, alespoň po 17-té hodině a dále pohlédněte k obloze a nastavte svoje srdce léčebnému proudu. Konjunkce nastane přesně v 19:22 našeho času.
Hvězdná obloha vždy léčila a inspirovala. A 21.12.2020 to bude mnohem více než kdy jindy.
S láskou,
Ágnes od Jezera Poznání
„Květe života – vzkvétej,
naplň tento prostor světlem, jasem a hojením.
Jeho andělé, přijďte jen, ochraňujte mne a provázejte při všem,
co činím, aby se to mohlo stát požehnáním pro všechny bytosti
a všechny dimenze, s nimiž jsem spojen, ať už viditelně či skrytě.
Vše je proniknuto jedním
a vyvíjí se z něho.
Květ života rozkvétá v mém životě
a posílá své hojivé požehnání všemu,
s čím jsem spojen.“
(Jeanne Ruland, Květ života, str.6, Vydala Fontána r. 2016)

 

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico