Podporuje a vzájemně se propojuje s jinými mírovými akcemi u nás i ve světě stejně tak jako mírem uvnitř každého z nás

PROPOJME SE SPOLEČNĚ

“Ať MÍR dál z nitra povstává…“

S pokorou a vděčností přijímáme novou formu vzájemného propojování zahrnující všechny aspekty vědomého bytí i žití na planetě Zemi

Nechť se naše různorodost a jedinečnost, kterou do spolupráce přinášíme, harmonicky prolne

Nechť se synergické spolutvoření stává součástí uskutečňování našich záměrů

Dovolujeme si uvidět i následovat cestu hlubokého sjednocení

Ukotvujeme plnou harmonii na všech úrovních spolupráce

Vivat Silence for Peace” – “Vivat Ticho pro mír” – “Vivat Harmonia” – “Vivat…

https://www.facebook.com/tichopromir/


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png