Každý rok 18. – 19. januára mení voda svoje vlastnosti a naši predkovia to dobre poznali, pretože si počas týchto dní chodili naberať vodu k prameňom, a tí odvážnejší sa v ľadovej vode aj kúpali. Iba medzi nami: Voda s určitými zmenenými vlastnosťami tečie počas týchto dní aj z vodovodného potrubia, preto je treba využiť túto príležitosť a ozdraviť organizmus.

Fyzici a chemici v rôznych krajinách uskutočnili množstvo experimentov a zistili, že štruktúra tejto výnimočnej vody je mnohokrát harmonickejšia ako štruktúra vody počas iných dní a jej energetika a užitočné vlastnosti sú jednoducho jedinečné.

V Ústave fyziky Ukrajinskej akadémie vied už 9 rokov vedie svoje výskumy vody z 18. – 19. januára doktor fyzikálnych a matematických vied, profesor Michail Kurik, autor vyše 300 vedeckých prác. V laboratóriu vedca sú desiatky fliaš vody datovanej koncom decembra až januára z rôznych rokov. Táto výnimočná voda zostáva dlhé roky priezračnou, bez zápachu a takmer bez usadenín.

„Ako vedca ma zaujala skutočnosť, čo znamená z pohľadu fyziky voda z 18. a 19. januára. Jeden z experimentov sa uskutočnil počas piatich rokov na niekoľkých dobrovoľníkoch za účasti pracovníka  Ústavu ekológie človeka Viktora Žukova. Účastníci pili malými dúškami 150 ml vody a po 30 minútach sme pomocou elektropunktúrnej diagnostiky merali stav ich organizmu. Vzorky vody na experimenty sme odoberali z jednej a tej istej studne. Jednu vzorku sme odobrali v decembri, ďalšiu začiatkom januára a ráno 19. januára.

Pri experimentoch s vodou odobratou koncom decembra a začiatkom januára nebol zaregistrovaný žiadny vplyv na organizmus účastníkov. Hodnoty elektrickej vodivosti sa nijako nelíšili pred a po vypití vody účastníkmi experimentu. Ale účinok vody odobratej 19. januára sa vždy prejavil výrazným efektom – prudkým nárastom bioenergetickej aktívnosti u všetkých účastníkov. Prišli sme k záveru, že voda odobratá 19. januára zlepšuje a vyrovnáva cirkuláciu energie, posilňuje energetiku človeka, čo má blahodárne účinky na zdravie človeka.

Všetky naše experimenty ukázali, že akákoľvek voda odobratá ráno 19. januára je vystavená tomuto fenoménu – to znamená má zvýšenú energetiku, “ hovorí profesor Michail Kurik.

Viac o tejto jedinečnej vode tu: https://www.biosferaklub.info/?s=voda+18+januara

Zdroj: www.biosferaklub.info


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě