17. 6. Světový den boje proti suchu a rozšiřování pouští

datum 17. 6. 2021
Zdroj: Pixabay.com

Mezinárodní den proti rozšiřování pouští a sucha stanovila OSN na den 17. června. Jedná se o jeden z mezinárodních dnů, řešící biosféru a životní prostředí naší planety, konkrétně boj proti suchu a desertifikaci, mezinárodním dnem se stal od roku 1994.

Hlavním cílem světového dne boje proti desertifikaci je zvýšení povědomí veřejnosti o mezinárodní spolupráci týkající se boje proti desertifikaci a důsledkům sucha. Světový den boje proti rozšiřování pouští je jedinečnou příležitostí, jak si připomenout, že s desertifikací je možné bojovat.

Rozšiřováním pouští je ohrožena jedna pětina světové populace, a to jak v Asii nebo v oblasti Sahelu, tak i v Latinské Americe, Severní Americe či v oblasti středomoří. Pouště ohrožují třetinu zemského povrchu, což je více než 4 miliardy hektarů planety.

Oficiální stránky světového dne sucha

Zdroj: https://www.unccd.int/

Den dezertifikace a sucha se slaví každý 17. června u každého člena Organizace spojených národů, aby informoval veřejnost o stavu země na národní i celosvětové úrovni. K oslavám jsou zvána média, mimo jiné:

  • Fórum na vysoké úrovni svolané kostarickým prezidentem Carlosem Alvaradem Quesadou, aby shromáždilo světové vůdce, aby zvýšilo úsilí o financování obnovy 1 miliardy degradovaných hektarů, které se zavázalo k obnově do roku 2030
  • Zahájení první globální hodnotící zprávy o suchu dne 17. června. V úterý 15. června se uskuteční předstartovní mediální briefing.
  • Vítězové Země pro život budou vyhlášeni z užšího výběru 12 finalistů z 11 zemí - Austrálie, Kolumbie, Ekvádoru, Eritreje, Indie, Mozambiku, Nigeru, Korejské republiky, Trinidad & Tobago, Zambie a Zimbabwe.

Tento zpravodaj poskytuje podrobné informace o těchto událostech, multimediálních materiálech pocházejících z různých oblastí světa a podkladových dokumentech s údaji a fakty.

POZNÁMKA: Události nejsou uvedeny podle data a času výskytu. Tato stránka bude pravidelně aktualizována o událostech, které dostáváme pro mediální pokrytí.

Téma a zaměření dodržování do roku 2021

Po celém světě rostou požadavky na zelené zotavení z pandemie COVID-19. Poselstvím Dne dezertifikace a sucha (DDD) je, že investice do aktivit, které chrání a obnovují přírodní ekosystémy, posílí oživení z COVID-19 pro komunity, země a ekonomiky po celém světě.

Zdroje

Národní akční plán adaptace na změnu klimatu rozpracovává Strategii přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR, schválenou vládou v říjnu 2015. NAP obsahuje 33 specifických cílů a 1 průřezový cíl věnovaný vzdělávání, výchově a osvětě. Jednotlivé cíle jsou naplňovány 52 prioritními opatřeními, která jsou následně rozpracována do konkrétních úkolů. Více zde.

Více k programu na posílení zdrojů pitné vody zde.

Více k programu na budování domovních ČOV zde.

Více k Dešťovce zde.

Více k nové výzvě zde.

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico