14 otázek – Kryon

datum 17. 7. 2014

Tento channeling byl předán v Renu v Nevadě

23. února 2002

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Proto si užijte toto obohacené poselství.

Zdravím moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Takto jsem vás poprvé pozdravil před téměř dvanácti lety. Tento pozdrav je naplněn něčím víc, než jen energií pozdravu. Je to spíše přenos energie. A i když je závoj mezi námi hustý, jsou tací, kteří budou tomuto pozdravu rozumět a řeknou: „Jsem sestra, jsem bratr, jsem rodina“. A já znovu říkám, že tento okamžik je vzácný, vzhledem k tomu, že jste si vybrali přivítat tento doprovod do vaší energie. Když jste vstoupili do tohoto prostoru, někteří cítili, že se jedná o bezpečné místo. Další to cítili také, když si sedli ke čtení tohoto channelingu. Jiní přišli na toto fyzické místo a řekli: „To je to, co jsem čekal. Nevím, co se dnes stane, ale přeji si zůstat zde v přístavu této energie.“ Bezpečný přístav? Ano. Je tu bezpečí – duchovní a emocionální. Je zde příjemně, je tu láska.

A tak to je, že ve vás zaujímáme místo a připravujeme vás k předání dnešní lekce. Kdybyste věděli, co se zde v tuto chvíli odehrává! Na této planetě je vrstva energie, která zde nikdy předtím nebyla. Otevírají se tu možnosti, které jsme dosud nikdy nepopsali, a je to díky vám. Jestliže patříte mezi ty, kteří se svým záměrem „upsali“ k tomu, aby byli pracovníkem světla, cítíte to. A o tom s vámi chceme mluvit.

Je zde odchylka od channelingů a zpráv z posledních měsíců. Mluvili jsme o interdimenzionalitě; fyzice, vědě a rekalibraci; mluvili jsme o nevyslovitelném; o věcech, o kterých mluvit nelze, protože jim nemohlo být porozuměno – a přesto jsme to udělali. Mluvili jsme dokola a dokola a nyní je čas to doplnit, jak jen to půjde

Dnes budeme mluvit o osobních věcech. Chystáme se zodpovědět vaše otázky – 14 z nich. Jsou to otázky, které kladete speciálně vy v této místnosti, a zároveň je právě teď kladou i jiné skupiny. Uděláme v této dimenzi maximum, abychom zodpověděli interdimenzionální otázky. Každá z těch věcí se může zdát být ve vaší realitě, ale odpověď ne. Zvykněte si. To je způsob, jak to od teď bude, protože jste dali svolení přesunout se mimo to, na co jste byli zvyklí… mimo starou realitu… mimo 4D (3D). Mnozí z vás se ptají Ducha: „Co kdyby tohle? Co kdyby tamto? Co tu mám dělat? Co s tím, co právě cítím?“ Očekáváte, že odpovědi přijdou do vašich uší ve vaší realitě. Co kdyby ale odpovědi byly mírně mimo vaši realitu? Slyšeli byste je? Patříte mezi ty, kteří čekali a čekali na odpovědi, ale dostali pouze ticho? Odpovězte na toto: Pokud by nevidomý člověk žádal světlo a to pak bylo všude kolem něj vytvořeno, poznal by to nebo by i nadále seděl ve své osobní temnotě? Budeme se snažit dát vám odpovědi, které vám budou dávat smysl, ale často budou přesahovat realitu, na kterou jste zvyklí. Tyto odpovědi není vždy snadné pochopit, ale taková je cesta nové energie.

Požehnané jsou lidské bytosti, které chápou, že nevidí vše, co existuje. Řekli jsme to už dříve – věci nejsou vždy takové, jaké se zdají! Na této planetě je toto zásadní prohlášení. Nacházíte se v silném potenciálu pro obrovské změny. 14 otázek… a zde je první:

 

Otázka 1 – Proč jsem tak unavený?

„Drahý Kryone, jsem unavený. Jsem unavenější než kdykoli předtím. Jsem pracovník světla a udělal jsem, myslím, vše, co jsem udělat měl. Ukotvuji body, které ukotvovat mám. Chodím do míst, kam předpokládám, že chodit mám. Dělám, co můžu. Medituji. Čistím různé nižší energie. Kráčím životem s integritou, ale jsem unavený. Má to tak být? Změní se to? Co bude dál? Co můžu udělat? Je to normální?“

Drahá lidská bytosti, dovol mi, abych ti řekl toho: Jedenáctého září jste manifestovali skok na této planetě – „odhalení“ toho, co by to mohlo být. Ber to jako otevření – začátek některých zásadních řešení. Můžeš se rozhlédnout po Zemi a říct: „Právě teď to nevypadá moc slibně!“ My ti řekneme: Nevíš všechno! Nevidíš všechno! Trpělivost! Protože jsi dal svolení k 11:11, pracovníku světla, zdvojnásobila se tím váha toho, co jste přijali. Věděl jsi to, že? Co se stane, když vezmete fyzické závaží, přiděláte je na sebe a budete s nimi chodit den co den? Budete unavení. Tato zátěž, kterou jste přijali, je závaží potenciálů paradigmatu interdimenzionality, pro které jsi dal svolení – pro ty, o kterých jsme vám říkali před dvanácti lety! Tento rok 2002 bude znamenat dokončení posunu mřížky. Bude to začátek schématu, který zůstává nadále, schématu, který už se nebude dál pohybovat jako teď.

Víte, co je pro pracovníky světla tak těžké? Je to fakt, že jakmile si začnou zvykat na jednu energii, tak přijde jiná! Tato skutečnost již brzy skončí. Někteří z vás si možná řeknou: „Sláva! Bylo to dlouhých 12 let.“ Požehnaný je člověk, který rozumí tomu, že co nyní cítí, není navždy. Co cítí teď, není nové paradigma. Je to přechod. Vezete těžkou zátěž – těžší než kdy jindy. Kotva je těžší než kdy jindy. Vaše starost o planetu se prohlubuje a je intenzivnější každé ráno a každou noc. Andělé, kteří vás obklopují, dozrávají; průvodci už nejsou průvodci… ale jiným druhem zmocnění.

Všechny tyto věci hovoří o jiném druhu planetárního potenciálu. Zde sedíte coby majáky, zatímco se nová planeta snaží projet mezi skalami. Je tedy div, že jsi unavený? Zde je naše doporučení: vydrž do konce tohoto roku. Říkáme vám, že do začátku roku změn musí být hodně ustáleno. Konec změny pohybu mřížky je tento rok, rok uzemnění (2002). Rok změny (2003) je rokem stabilizace. Zní to protichůdně, ale tak to je. Spirituálně se věci stanou mnohem více stabilní, ale fyzicky ve 4D se vaše planeta začne měnit. Přemýšlejte o tom takto: nová učebnice je dokončena, takže učitelé mají osnovy, aby mohli začít měnit energie na planetě. Mnoho se začne čistit pro pracovníky světla. Je to pro každého různé, ale je to tak. Vydržet. Je zde naděje, nové paradigma bude následovat.

Otázka 2 – Jak mohu komunikovat s Duchem?

„Drahý Kryone: Co mám dělat ve věcech kolem komunikace s Duchem? Víš, nezlepšilo se to. Tvrdě se snažím znovu získat pocity, které jsem míval. To byl můj způsob měření komunikace. To je to, co jsem vnímal jako „normální“. Poznal jsem, když jsem mluvil s Duchem, cítil jsem to v srdci, ve svých buňkách. Cítil jsem určitý druh mravenčení. Kdy se to vrátí?“

Pracovníci světla, tomuto řekněte sbohem! Budete muset hledat nové znaky v nové energii na nové Zemi. Říkali jsme vám o tom už dříve. Energie, která se nyní vytváří, je začátek něčeho, co jste si nikdy nedokázali ani představit. Nezačalo to tak, jak jste si představovali, ale jste v pozici, v jaké jste nikdy předtím nebyli – v komunikační pozici. Naše rada? Uvolněte se, relaxujte a milujte Ducha! Sedněte si na podlahu, pokud chcete, a zažijte „meditační okamžik“, kdy řeknete: „Drahý Duchu, řekni mi, co chceš, abych slyšel a věděl? Bude ticho. Uvolněte se, milujte rodinu. Učíte se „třetí jazyk“, o kterém jsme mnohokrát mluvili… nepřetržité úzké spojení s vaší částí, která umožní nonstop komunikaci… neomezenou pouze na „meditační chvilky“.

Když vyvinete soucit, něco se stane. Tato energie se spojí s rozumem a vytvoří okno příležitosti. Je to časoprostor, ve kterém je vám předáno obrovské množství informací. K vytvoření akce bude třeba soucitu. Nebojte se plakat, když se vám bude chtít, protože jste velmi milováni – protože se Země mění – protože jste o to žádali – protože jste zlikvidovali energii „Armagedonu“ a protože jste změnili koleje reality. Plakejte radostí, protože jste zamilovaní do Země! Plačte radostí, protože Země s vámi může mluvit skrz vaše chodidla. Víte to? Jste tolik uvízlí v tom podivném paradigmatu, že vše přichází shora! Musí být šokující nyní vědět, že toho tolik přichází zespodu! [Smích.] Přichází to od vašeho partnera – planety Země.

Otázka 3 – Co zde mám dělat? Jsem unavený z čekání!

“Drahý Duchu, drahý Kryone: kdy zjistím, co tu mám dělat? Čekal (hledal) jsem dlouho a domnívám se, že to, co dělám teď, to není!”

Opravdu? Drahý člověče, dovol mi říct ti něco, co sis možná nikdy neuvědomil. Jsi příliš orientovaný na cíl! Na všechno chceš časovou osu. Myslíš si, že šplháš po nějakém žebříku, a když dosáhneš vrcholu, vydechneš si úlevou. Myslíš si, že dosáhneš vrcholu či nejvyšší úrovně. Možná tam bude nějaký domek, kde si budeš moci odpočinout? Pak začnete mluvit k Duchu: „Ó, děkuji ti, jsem tu. Teď už vím, co dělat!“ [Smích.]

Tak to není. Každý moment vašeho života je o tom, co děláte pro planetu. Ano, někteří z vás pracují na něčem konkrétním, ale pamatujte si tento axiom: když pracujete, když vibrujete výše, zatímco kráčíte po této planetě, a měníte vibrace všude, kde se pohybujete, tím zároveň tvoříte (co zde máte dělat, svůj nový úkol – pozn. př.). Divíte se, že jste tak unavení?

Mnozí se ptají: „Kdy zjistím, proč tu jsem?“ Zde je odpověď: Jste zde pro teď… ne pro něco, co přijde. Co se vám v životě děje, co se vám nelíbí? Co se právě děje, co si přejete vytěsnit ze svého života? Co je to, čemu nerozumíte? Možná se sebe ptáte každý den: „Bude to zítra lepší?“ Drazí, udělejte z tohoto dne vrchol. Vezměte dnešní situaci a zformujte ji do něčeho, co je pro vás už teď lepší. V zoufalých a obtížných situacích se ukotvěte a oslavujte vše kolem sebe. Nárokujte si lásku Boha a dovolte, aby vás naplnil soucit Ducha. Pak pokračujte dál… dokonce i s pochybami. Místo usilování o něco na horní části žebříku, usilujte o pochopení kruhu energie, který tvoří vaší novou realitu „teď“. Když vidíte kruh: „JSEM, který JSEM,“ chápete, že to je prohlášení nelineárnosti? Rozumíte, že toto je prohlášení o vás a vaší rodině? Buďte andělem, majákem, v každém okamžiku vašeho života.

Otázka 4 – Kdy budu mít pauzu od lidí okolo mne?

„Duchu, Kryone, rodino: Kdy se lidé okolo mne změní? Jsem vážně unavený z toho, jak je toleruji. Jak dlouho tím budu muset procházet?“

Myslíte si, že to nevíme? Myslíte si, že je Duch ve vakuu? To si myslíte, že když máte problémy, tak někdo vypnul „Boží kohoutek“, a když se cítíte skvěle, tak je zase puštěný? Ne. Sedíme vedle vás a držíme vaši ruku za každé situace, i té nepřijatelné.

Dovolte mi odpovědět na tuto otázku velmi jasně. Drahá lidská bytosti, drahý majáku, ty vydej záměr a chop se ukotvení energie, energie majáku, a tohle se stane: Emocionální „tlačítka“, jejichž mačkání jsi umožnila, a která způsobila, že jsi byla netolerantní, naštvaná (a unavená), pomalu zmizí. Lidé, jejichž změnu si přeješ, se možná nikdy nezmění! Jsi to ty, kdo se změní.

Možná přijde den, kdy ve vší naivitě oznámíš Duchu: „Děkuji ti, že jsi ty lidi změnil!“ Vtip je však v tom, že celou dobu ses měnila ty, drahá lidská bytosti, a to až do bodu, kdy tě tito lidé už nebudou trápit! Už nebudou mačkat tvoje tlačítka. Co si myslí, jak se chovají, co o tobě říkají za tvými zády, drama… nic tě nezasáhne! To proto, že víš, kdo jsi. To proto, že jsi odloupla dualitu a dostala ses k jádru, které je božské. Spatřila jsi uvnitř anděla a řekla jsi: „Vím, kdo jsem. Jsem, kdo jsem!“ Pak budeš chodit po planetě jinak. Nebudeš reagovat na ty, které jsi dříve stěží tolerovala. To je pravda. Toužíš po tom dni? Pak pečuj o sebe a sleduj, jak se všichni kolem „mění“.

Otázka 5 – Dostaň mě z této práce!

“Drahý Kryone: nemůžu uvěřit, kde pracuji. Tato práce neoslavuje moji velkolepost, víš? Není úměrná andělovi v mém nitru. Drahý Duchu, dostaň mě z této práce, abych mohl být pracovníkem světla!”

Toto je shrnutí. Řekli jsme to už dříve, ale mnozí z vás to potřebují slyšet v kontextu dalších souvisejících věcí. Jaká si myslíš, že je tvá práce zde, Pracovníku Světla? Možná jsi Duchu řekl toto: „Tak moc si přeji být pracovníkem světla, ale jenom chodím do práce. Domů se vracím unavený a pak jdu do práce a zase se vracím domů unavený. O čem to je? Nelíbí se mi to, kam musím chodit a nemám rád lidi, kteří tam jsou se mnou. Nikdy bych si je nevybral za přátele. Jsem tam jediný, kdo má nějakou představu o vyšším vědomí. Všichni ostatní jen chodí z místa na místo. Jsem sám. Chci pryč!“

Řeknu ti tohle, drahý pracovníku světla: Pamatuješ si, kdy jsi dal záměr být majákem? Vzpomínáš si, v jakém bodě jsi řekl: „Udělám cokoliv pro zvýšení vibrací, pro zažití boží lásky!“ Dobře, tak tady jsi, kde konáš nejvíc dobra a nemůžeš se dočkat, až odsud budeš odebrán! [Smích.] Možná jsi jediným světlem na tomto „pracovišti“. Možná je zde temnota. Toto je metafora: Představ si maják ukotvený a pevně stojící na skále. Plavidla plují po velkém oceánu a jejich lodivodi hledají cestu do bezpečného přístavu. A teď tu jsi ty, jediné světlo! Metaforické? Ó ano. Ale tak to je!

Vyzařuješ světlo, které osvětluje místa, která by normálně nebyla osvícená, kdybys zde nestál ukotven! Přemýšlel jsi o tom? Dovolte mi něco říct: Energie tohoto roku [2002] přinášejí narůstající bouři. Bude potřeba více majáků. Pro lodivody ve tmě to bude těžší. Síla moře je ohromná a ty tu stojíš, ukotvená, s navádějícím světlem. Poryvy větru do tebe narážejí a o co žádáš? Představ si, že by strážce majáku řekl: „Jsem unavený, chci odsud pryč. Zhasněte světlo a dostaňte mě odtud!“ Je to svobodná volba, víš? Můžeš to udělat. Ale ti z vás, kteří se ptali, jestli Duch naslouchá vašim prosbám, je odpověď ano. Nasloucháme vám celou dobu.

To, co překonáváte, není trvalé, takže odpověď zní: „Oslavujte to, kde jste – každý den. Bez ohledu na svůj cíl, na to, co si přejete, co si myslíte, že se děje… oslavujte to, jak to je teď“. Zní to povědomě? Je to odpověď i na jiné otázky v této zprávě? Ano. Mějte soucit se vším okolo vás, protože soucit vytváří akci, interdimenzionální akci. Zvětšuje vaše světlo; říká Duchu o vaší energii. Vysílá vaše jméno. Kalibruje vás to s námi. Věděli jste to?

Když žádáte, abyste byli odebráni z nějakého místa, myslíte to tak? Velmi se to podobá otázce č. 1, že? Říkáme, vydržte, dokud to trvá. Nebude to trvat tak dlouho, a zatímco tím procházíte, kráčejte tím s oslavou a se ctí. Kolik z vás má odvahu přijít domů a děkovat Bohu za to, kde jste, kde pracujete a za lidi, kteří tam jsou? Nemyslíte, že víme, kde jste? Nemyslíte, že po celou dobu jdeme vedle vás? Jdeme.

Otázka 6 – Kdy se dostanu do další úrovně? Z této jsem unavený.

„Drahý Duchu: Kdy dojdu do další duchovní úrovně? Mám pocit, že jsem v této úrovni zaseklý už moc dlouho. Chci jít do další.“

Samozřejmě, to souvisí s otázkami pět, tři a jedna, že? Všechny jsou stejné. Je to vnímání toho, kde jste. Pořád očekáváte, že další úroveň bude velmi odlišná od toho, kde jste… hezké místo, které vyžaduje vynaložení méně energie? Možná takové, kde budete šťastnější a radostnější? Víte, proč vás nazýváme pracovníky světla? Rozumíte, že to je práce?

Co se týče další úrovně: Rád bych vám řekl něco hlubokého. Víte, proč jste tak vyčerpaní a často sklíčení? Je to proto, že jste právě došli na další úroveň! To jste neočekávali, že? Sedíte přesně na tom místě, kam jste si přáli jít! Tady je legrační příklad: Pamatujete si, jaké to bylo ve škole? Ať už jste byli v jakékoli třídě, když jste seděli vedle někoho, kdo byl o dva stupně výše, možná jste nakoukli do jeho učebnic. Wow! Nerozuměli jste ničemu. Vypadalo to příliš těžce! Tajně, uvnitř, jste si možná řekli: „Doufám, že nikdy nebudu muset absolvovat tuto lekci; je to prostě příliš těžké. Jak tomu může rozumět? Jak to zvládnu, až se na tuto úroveň dostanu?“

Dovolte mi vám něco říct: Tato planeta právě skočila na další stupeň! Těžké knihy jsou otevřené a vy šplháte výše. Učíte se nový jazyk. Jazyk komunikace. Je to jazyk toho, jak se cítit radostněji v těchto nových „těžkých“ okolnostech. Je to jazyk tolerance. Jak se můžete kalibrovat na něco, co je interdimenzionální, co se zdá, že existuje tak, že to nemůžete identifikovat nebo vidět? Je to těžké! Přesto to bude lehčí a lehčí, až se Země přesune do energie, které bude více v souladu s vaší vibrací. O to jde při posunu mřížek, energie planety je tažena do nové kalibrace a vyladění.

Blahopřejeme! Jste v další úrovni a pracujete s knihou, která vám vždy připadala příliš obtížná, a vy s ní pracujete zcela samozřejmě. Je tedy div, že žasneme nad vámi a vašimi životy? Jak můžeme vysvětlit, že to vy jste hrdinové této nové energie? Kráčíte z místa na místo a vytváříte rozdíl pro celou planetu a přitom se celou dobu ptáte, kdy něco změníte!

Otázka 7 – Bojím se o mé mladé dospělé děti.

„Drahý Duchu: Mám děti, které jsou téměř dospělé. Aspoň ony si to myslí. Ztrácím s nimi kontakt. Už mně nevnímají. Bojím se o ně. Nevím, co dělat. Byla jsem dobrý rodič a pracovník světla. Snažila jsem se ukázat jim lásku, ale neslyší na to. Bojím se o ně, jak směřují do nové Země. Nevím, co je před nimi a co budou dělat. Nevím, prostě nevím. Co můžu udělat?

No, drahá, začněme s tím nejdůležitějším. Proč si na chvíli nesedneš a nedovolíš, abychom tě objali? V tuto chvíli není nic, co bys mohla dělat, kromě pochopení duchovní dynamiky. Říkáme toto, matko / otče: když byly malými dětmi, otevřel (a) jsi svou sklenici lásky a vlil(a) ji do těchto dětí. Po všechny ty roky láska z tvé nádoby proudila a proudila. Zde je nová informace, intuitivní. Zároveň je to velmi stará informace a trvá věčně.

Každá lidská bytost má jako dítě nádobu, která je prázdná, připravená k naplnění. Ať je kolem nich jakákoliv energie rodičů, tato nádoba je celé dětství trvale otevřena a bude naplněna jakoukoliv energií, jakýmkoliv světlem nebo tmou, která je v rodičích. Pokud jsi tedy tuto dětskou nádobu naplnila bílým světlem a dala jsi jim lásku – odpovědný duchovní domov – jestliže byly schopny vidět, jak funguje láska, pak jsi obstála dobře. Ano, možná se o ně bojíš a je to typicky lidské. Tehdy ale přicházíme my jako rodina, abychom ti pomohli… abychom seděli vedle tebe, drželi tě za ruce a abychom řekli: „Hotovo. Tvá práce je dokončena.“

Cokoliv se nyní stane, je jejich volba, a tak to funguje. Víš to. S tebou to bylo stejné. Ale je zde něco, cos možná nevěděla: I potom co odejdeš, tvé děti mají stále svobodnou volbu se sklonit, otevřít tu nádobu a objevit tě! Rozumíš tomu, co říkám? V životě tvých dětí přijde doba, kdy si mohou přát otevřít tu sklenici. A když to udělají, objeví lásku, kterou jsi jim dala. Začnou zažívat vzpomínky a otázky zodpovědnosti – věci, které jsi jim řekla, byly pravdivé. Prožijí tvou přítomnost, pravdu toho, cos je učila, i když tu nebudeš… i když budeš velmi daleko. To je axiom, pravidlo. Je to tak navždy.

Nádoba je plná a tak jsi je vyslala ven (do světa – pozn. př.)… odhodlané a připravené, i když oni to nevidí. Neselhala jsi. Je to svobodná volba dětí, ale když budou chtít otevřít nádobu, najdou lásku, kterou jsi jim dala. A krása spočívá v tom, že díky tvé moudrosti uchopí nádobu a vlijí její obsah zase do svých dětí. To je váš rodokmen… to, co dáš svým dětem nyní, bude dobré pro mnoho dalších generací. Občas vidíte jen momentální problémy a výzvy a nechápete, jak hluboce ovlivňujete energii těch, kteří budou následovat. Mluvíme v lásce… jen chceme, abyste toto věděli a pochopili… abyste v tuto chvíli soucitu pochopili, co se ve zvláštním okamžiku může stát s tou drahocennou duší, která svěřila své dětství vám… až jednoho dne otevře nádobu.

A tak to je.

Kryon

Poznámka ke kopírování:
Zdroj originálu: http://www.kryon.com/.

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložili Honza Limburský a Marie Kuchařová  (www.transformace.infowww.posvatnesrdce.czwww.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Více zde: http://kryon.webnode.cz/news/a14-otazek-1-cast/

 

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico