11:11 Mistrovská Brána

datum 10. 11. 2022
Zdroj: Pixabay.com

Meditace k 11:11

Ivona Antalii: 11.11.

Děje se to pouze jednou ročně, kdy se brána 11:11 otevře vyšším, vládnoucím říším. V numerologii 11 znamená mistrovskou úroveň představující božské poznání, intuici, jin / jang, posvátné spojení a osvícení.

Když se připojíte k bráně 11:11, stáváte se mistrem svého vlastního osudu a rozvíjíte více ztělesnění duše a vnitřní vedení.

11. listopadu Hvězdná brána 11:11 vytvoří silný prahový bod, který vás pohání do další fáze mistrovství duše.

V 11:11 zažíváme vzácný okamžik intenzivní jasnosti a spojení s naším vlastním božstvím. 11:11 je posvátný kód Nanebevstoupení Páně, který aktivuje inter-dimenzionální portál, aby se otevřel vyšším dimenzím Ducha.

V numerologii znamená 11 úroveň mistrovství. Když se nás dotknou kódy Nanebevstoupení Páně 11:11, probudíme se k Mistrovi Světla, kterým jsme.

Číslo 11 také představuje dva sloupy, bránu, která otevírá přímý portál mezi 3. dimenzí a 5. dimenzí. Kódové sekvence 11:11 aktivují rychlou transformaci, kdekoli soustředíme naši pozornost / záměry. Je to mocný semenný okamžik pro porod našeho osobního života vzestupu a planetárního pole 5D vědomí jednoty.

Nebeské brány poskytují masivní hraniční přechod do vzestupně časové osy božského osvícení. Během maximální infuze se brány otevírají pro vylepšení krystalického světla, kvantového DNA a rychlého vývoje.

11:11 působí jako připojení na multi elektrický proud ke "stažení" do lidského a planetárního systému. 11:11 symbolizuje obvod spojení mezi sebou a ostatními, mezi jin a jang, mezi lidmi a dušemi. Je to jako ekvalizér. 11:11 zahajuje více rovnováhy a rovnosti ve světě.

Připojte se k ostatním Pracovníkům světla, Gridworkers a Hvezdým zrnkám z celého světa 11. listopadu za globální aktivaci brány 11:11. Vdechni božské světlo. Navyšte světlo svého těla a proměňte svou osobní a planetární realitu. Show je zaznamenána. Pokud máte zájem, zaregistrujte se zde: 

https://newearthcentral.com/events/1111-new-earth-activations-2/

S láskou, Meg Benedicte
Quantum Access®
www.newearthcentral.com

Copyright (c) 2019 Meg Benedicte * Všechna práva vyhrazena * Tento materiál můžete kopírovat a distribuovat, pokud jej žádným způsobem nezměníte, obsah zůstane kompletní a uvedete toto oznámení o autorských právech.

Překlad do češtiny pro www.kliceksrdci.cz:

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě