„Nechť léky jsou tvým jídlem a jídlo nechť je tvým lékem.“ To jsou slova slavného řeckého lékaře Hippokrata, který je nazýván Otcem západní medicíny. Tento slavný lékař využíval česnek k léčení různých zdravotních neduhů. A pozitivní vliv česneku na zdraví využíváme dodnes. Tento článek popisuje 11 prověřených léčivých účinků česneku.

Česnek obsahuje látku zvanou alicin, která patří mezi nejsilnější přírodní antibiotika
Česnek je rostlina (cibulovitá) z řádu Allium. Jedná se o druh úzce související s cibulí, šalotkou a pórkem.

Roste v mnoha částech světa a je populární přísadou při vaření díky své silné vůni a lahodné chuti. V historii byl česnek konzumován především pro své významné účinky na zdraví a léčivé vlastnosti .
Jeho používání bylo dokumentováno ve všech hlavních civilizacích (včetně Egypťanů, Babyloňanů, Římanů a Číňanů) .

„Hlava“ česneku se nazývá palice, přičemž každý segment (dílek) se nazývá stroužek.Jedna palice obsahuje 10-20 stroužků. Dnes je již známo, že většina zdravotních účinků je způsobena jednou ze sloučenin síry, která se tvoří, jakmile je stroužek česneku nasekaný, drcený či rozžvýkaný. Jedná se o sloučeninu zvanou alicin, která má značné zdravotní účinky a je rovněž zodpovědná za výraznou vůni česneku.

Alicin se vstřebává do těla z trávicího traktu a dostává se do celého těla, kde má pozitivní účinky na celý organizmus, které podrobněji popisujeme dále. Ne nadarmo je proto alicin považován za jedno z nejsilnějších přírodních antibiotik.

Shrnutí: Česnek je rostlina z čeledi cibulovitých, která je pěstována pro svou výraznou vůni, vynikající chuť a pozitivní zdravotní účinky jako potravina vhodná k vaření. Známá je sloučenina zvaná alicin, která skýtá řadu zdravotních výhod.

Česnek obsahuje řadu důležitých živin a má velmi nízký obsah kalorií
Přestože česnek neobsahuje velké množství kalorií, je doslova nabitý důležitými živinami.

Ve 28 gramech česneku najdeme :
• Mangan (23% DDD – doporučené denní dávky)
• Vitamin B6 (17% DDD)
• Vitamin C (15% DDD)
• Selen (6% DDD)
• Vláknina: 1 gram
• Značné množství vápníku, mědi, draslíku, fosforu, železa a vitaminu B1

Česnek dále obsahuje stopová množství různých jiných živin. V podstatě lze říci, že obsahuje alespoň malé množství od všech základních živin, které potřebujeme pro správné fungování našeho organizmu.
28 gramů česneku obsahuje 1,8 gramů bílkovin a 9 gramů sacharidů a jeho energetická hodnota je pouhých 42 kcal.

Shrnutí: Česnek má nízký obsah kalorií a je velmi bohatý na vitamin C, vitamin B6 a mangan. Obsahuje i stopová množství dalších důležitých živin.

Česnek příznivě působí proti různým nemocem, včetně nachlazení
Pravidelná konzumace česneku výrazně zlepšuje funkce imunitního systému. Jedna z rozsáhlých klinických studií trvající 12 týdnů prokázala, že jedinci, kteří denně konzumovali česnek, měli o 63% nižší četnost nachlazení v porovnání s kontrolní skupinou.
Porovnávána byla i délka nachlazení, která u skupiny bez konzumace česneku tvořila průměrně 5 dní v porovnání se skupinou konzumující česnek, kde byla průměrná doba 1,5 dní. Bylo prokázáno, že vysoká dávka česnekového extraktu (2,56 g denně) snižuje dobu trvání nachlazení či chřipky o 61%.
Pokud trpíte častým nachlazením, bude vhodné zařadit česnek do stravy.
Více o tom, jak česnek pomáhá při chřipce a nachlazení si můžete přečíst v tomto článku.

Shrnutí: Konzumace česneku pomáhá předcházet vzniku nemocí a snížit závažnost běžných nemocí (např. chřipka, nachlazení).

Účinné látky obsažené v česneku přispívají ke snížení krevního tlaku
Kardiovaskulární onemocnění (srdeční infarkty, cévní mozková příhoda) patří celosvětově mezi nejčastější příčiny smrti. Vysoký krevní tlak (hypertenze) je jednou z největších hnacích sil těchto onemocnění.
Výzkumné studie prokázaly, že konzumace česneku snižuje krevní tlak.
V jedné z klinických studií bylo prokázáno, že účinek vyzrálého česnekového extraktu, který byl podáván v dávce 600-1500 mg, byl stejný jako účinek atenololu na snížení krevního tlaku po dobu 24 týdnů.
Tato dávka musí být poměrně vysoká, aby měla požadované účinky. Potřebné množství alicinu je obsažené asi ve čtyřech stroužcích česneku denně.

Česnek snižuje hladinu cholesterolu, čímž přispívá k nižšímu riziku kardiovaskulárních chorob
Česnek snižuje hladinu celkového a LDL cholesterolu o 10-15 %.
Pokud zhodnotíme efekt na LDL („zlý“) a HDL („hodný) cholesterol, zdá se, že česnek snižuje hladinu LDL, ale nemá žádný vliv na hladinu HDL

Zatím nebylo prokázáno snížení TAG (triacylglyceroly), což je další rizikový faktor srdečních onemocnění.

Shrnutí: Konzumace česneku snižuje hladiny celkového a LDL cholesterolu, zejména u pacientů s vysokými hladinami cholesterolu. Hladiny HDL cholesterolu a TAG nebývají ovlivněny.

Česnek obsahuje antioxidanty, které mohou zabránit vzniku Alzheimerovy choroby a demence
Oxidační poškození volnými radikály přispívá k urychlení procesu stárnutí.
Česnek obsahuje antioxidanty, které podporují obranné mechanismy organismu před oxidačním poškozením. Bylo prokázáno, že vysoké dávky česneku zvyšují hladiny antioxidačních enzymů, přičemž dochází k výraznému snížení oxidačního stresu u pacientů s vysokým krevním tlakem.

Kombinované účinky česneku (snížení hladiny cholesterolu, krevního tlaku, antioxidační vlastnosti česneku) mohou zabránit rozvoji Alzheimerovy choroby a demence.

Shrnutí: Česnek obsahuje antioxidanty, které chrání tělo proti poškození buněk a procesu stárnutí. To snižuje riziko rozvoje Alzheimerovy choroby a demence.

Česnek má příznivý vliv na zdraví a prodlužuje život
Účinky na délku života obecně není možné prokázat. V případě česneku – vzhledem k jeho příznivým účinkům na významné rizikové faktory (např. krevní tlak) se předpokládá, že při jeho pravidelné konzumaci by mohlo dojít k prodloužení délky života. Skutečnost, že česnek příznivě působí v boji proti infekčním chorobám, je také důležitým faktorem, neboť se jedná o nejčastější příčiny úmrtí (zvláště u starších pacientů nebo jedinců s dysfunkčním imunitním systémem).

Shrnutí: Česnek má řadu příznivých účinků proti nejčastějším příčinám chronických onemocnění, přičemž díky tomu se předpokládá, že by mohl příznivě ovlivňovat také délku života.

Česnek příznivě ovlivňuje sportovní výkon
Česnek je jednou z prvních látek, které byly využívány pro „zvýšení výkonu“. Ve starověkých kulturách byl tradičně používán ke snížení únavy a zvýšení pracovní kapacity dělníků. Byl podáván také olympijským sportovcům ve starověkém Řecku.
Výzkumné studie prováděné na hlodavcích prokázaly, že česnek pomáhá při sportovním výkonu. U lidí však tyto studie byly provedeny pouze v malém rozsahu. Pacienti se srdečním onemocněním, kteří užívali po dobu 6 týdnů česnekový olej, měli sníženou tepovou frekvenci o 12% a došlo ke zlepšení jejich zátěžové kapacity.
Nicméně, další studie provedená u devíti závodních cyklistů neprokázala žádné zlepšení výkonu. Výsledky dalších studií ukazují, že česnek může snížit únavu vyvolanou cvičením.

Shrnutí: Česnek zlepšuje fyzickou výkonnost u laboratorních zvířat a lidí se srdečním onemocněním. K potvrzení dalších účinků je třeba provést rozsáhlejší klinický výzkum.

Česnek pomáhá při detoxikaci organizmu
Sloučeniny síry obsažené v česneku chrání orgány proti toxickým látkám. Čtyřtýdenní studie, provedená u zaměstnanců automobilové firmy prokázala, že česnek snížil hladinu olova v krvi o 19%.
Došlo také ke snížení dalších klinických projevů intoxikace těžkými kovy, včetně zmírnění bolestí hlavy a snížení krevního tlaku.
Dále bylo prokázáno, že tři dávky česneku denně snižují negativní projevy spojené s užitím léčiv na bázi D-penicilaminu (používané například při léčbě ledvinových kamenů nebo jako takzvané chelátotvorné látky při vylučování těžkých kovů z těla).

Shrnutí: V provedené studii česnek výrazně snížil intoxikaci olovem a její projevy u exponovaných pracovníků.

Česnek příznivě ovlivňuje kvalitu kostní hmoty
Výzkumné studie, které by byly zaměřeny na vliv česneku na ztrátu kostní hmoty u lidí, dosud nebyly provedeny.
Byly však provedeny na hlodavcích, u kterých prokázaly, že zvýšení hladin estrogenů u samic minimalizuje ztráty kostní hmoty .
Studie prováděna u žen po menopauze zjistila, že denní dávka suchého extraktu z česneku (odpovídající 2 g syrového česneku), pozitivně působila na stav kostí
Předpokládá se, že česnek má příznivý účinek na stav kostní hmoty u žen (má účinky podobné estrogenu).

Dále bylo prokázáno, že česnek a cibule mají příznivý vliv na osteoartritidu.

Shrnutí: Výsledky klinických studií ukazují, že česnek může příznivě ovlivňovat stav kostní hmoty u žen, neboť zvyšuje hladinu estrogenů. Je však třeba potřeba dalšího výzkumu.

Česnek lze snadno zařadit do stravy, neboť se jedná o chuťově dobrou potravinu
Jako poslední uvádíme skutečnost, že česnek lze velmi snadno zařadit do jídelníčku. Je vhodným doplňkem většiny pikantních jídel, zejména polévek a omáček. Silná chuť česneku zlepší chuť jinak nevýrazných jídel. Česnek je dodáván v několika formách- od celých kusů až po hladké pasty a prášky (česnekový extrakt, česnekový olej). Minimální účinná dávka pro léčebné účinky je jeden kousek s jídlem – 2-3x denně.

Mezi stinné stránky konzumace česneku patří zápach z úst. Někteří lidé jsou mají alergii na česnek. Jestliže trpíte zvýšenou krvácivostí nebo užíváte léky „na ředění krve“, poraďte se se svým lékařem před zvýšením konzumace česneku.

Dále je vhodné vědět, že účinná látka alicin se uvolňuje pouze tehdy, pokud je česnek v syrovém stavu a rozdrtíme jej či nakrájíme. Pokud je česnek před rozdrcením povařen, nemá stejné účinky na zdraví jako česnek syrový.

Pro zachování zdravotních účinků je tedy nejvhodnější konzumace syrového česneku, který rozdrtíme či nakrájíme. Oblíbeným způsobem přípravy je rozmačkání několika stroužků česneku a jejich smíchání s panenským olivovým olejem. Takto připravenou směs poté můžete přidat do pokrmů.

Co si z článku odnést?
Česnek byl po tisíce let využíván pro své léčebné vlastnosti. Jeho pozitivní vliv na zdraví byl prokázán a ověřen řadou klinických studií. Rozhodně byste ho tedy měli pravidelně zařazovat do vašeho jídelníčku, pokud vám nevadí jeho výrazná chuť a zápach z úst. Pokud užíváte nějaké léky (například léky na ředění krve), poraďte se o užívání česneku ve větším množství nejprve s vaším lékařem.

Autor: MUDr. Tereza Vitvarová
Vzdělání: dětská lékařka
Použité zdroje: Healthline.com

Zdroj: www.cs.medlicker.com

Převzato: https://zdravi4u.cz


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png