Mnozí z nás mají za to, že k událostem v životě «prostě dochází». To či ono se „zkrátka stane“. Pokud však navážeme těsný vztah s vlastní intuicí, bude nám jasné, že všechno, co se nám přihodí, je důsledkem našich vlastních činů.

Ne vždy si plně uvědomujeme důsledky vlastních kroků a často na ně bohužel ani nepomyslíme. Vesmír však naštěstí má způsoby, jimiž nám ukazuje, že jsme na správné – nebo také nesprávné – cestě. My se dnes věnujeme znamením varovným, která ukazují, že cesta, po níž jdeme, není správná.

Vesmírná varování mívají formu nežádoucích okolností a nepříjemných událostí.

Znamená to, že vaše energie vibruje s nízkou frekvencí. Myšlenky, city a skutky jsou negativně soustředěny, což vede ke vzniku nežádoucích jevů a okolností.

I když máme schopnosti vibrovat i s vysokou frekvencí, je těžké mít pořád pozdviženou náladu.

Naše duše je v současné době připoutána k Zemi, k fyzickému měřítku daleko hustšímu a pomalejšímu, než jsou vysoká měřítka éterická. Naše planeta i naše těla jsou tvořena energií s daleko nižší frekvencí než jakou je tvořena naše duše.

V důsledku toho čas od času narážíme na nepříjemné okolnosti, což je však úplně normální. Hlavní je si těchto jevů, těchto náznaků včas všimnout a zároveň se jimi nedat spoutat, abychom se dokázali rychle vrátit na správnou cestu.

Varovná znamení Vesmíru, s nimiž se ve všedním životě můžete setkat a kterým bychom měli věnovat pozornost:

• Ukopnutí palce u nohy.

• Uvíznutí v dopravní zácpě.

• Zlé pohledy nebo jízlivé komentáře na naši adresu.

• Úraz.

• Nečekaný účet.

• Bezdůvodná úzkost.

• Hádky s těmi, které milujeme.

• Nemoc.

• Bolest hlavy.

• Ztracené nebo polámané, rozbité věci.

• Nepříjemné pachy, zvuky a chutě.

Každé z podobných znamení napovídá, že byste se měli soustředit a být pozorní.

Přihodí-li se vám něco takového, zastavte se! Nedokončujte to, co děláte, nepokračujte v rozhovoru, nedomýšlejte myšlenku — je zřejmé, že vás to vede špatným směrem.

Místo toho se zhluboka nadechněte a pokud je to možné, zkuste se na situaci podívat objektivně a nezaujatě.

Pokud si včas všimnete varovného znamení a rychle zareagujete, vaše soustředění negativní impuls zastaví.

Zdroj: pronaladu.cz


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png