10 nejznámějších míst světa, kde působí silná duchovní energie, která určitě navštivte

datum 14. 6. 2019

Mnozí lidé, kteří jsou nadšenci pobytu v přírodě, jakož i ti, kteří se obecně považují za duchovní lidi, často hledají podněty pro duchovní zážitky v přírodě.

Ve více částech světa najdeme několik míst, která jsou z pohledu duchovna považována za velmi významná. Všechna tato místa jsou posvátná, a zároveň se nacházejí uprostřed přírody.

Tisíciletá historie lidstva potvrzuje, že na těchto místech můžeme najít odpovědi a obohacení na naší cestě za osvícením – uvedená posvátná místa oplývají koncentrovanou energií, která nás může pozvednout na výrazně vyšší a nové úrovně na naší duchovní cestě.

V tomto článku vám tedy přinášíme přehled deseti nejznámějších duchovních míst světa. Bez ohledu na vaše náboženské či duchovní přesvědčení, stojí je za to navštívit.

1. Machu Picchu v Peru

10 nejznámějších míst světa, kde působí silná duchovní energie, která určitě navštivte

Říká se, že toto posvátné město Inků je magickým místem. A opravdu to tak je.

Město Machu Picchu je postaveno vysoko v pohoří And a je považováno za jeden ze sedmi divů světa.

Toto místo se může pochlubit ohromující přírodní scenérií i kamennými monolity, které nás svým neobyčejným energetickým působením bezpochyby nechají v němém úžasu.

Předpokládá se, že přes toto místo proudí obrovské množství energie, díky které zde lidé zažívají něco, co nepochází z tohoto světa.

2. Crater Lake (Kráterové jezero) v Oregonu

10 nejznámějších míst světa, kde působí silná duchovní energie, která určitě navštivte

Toto místo je považováno za hlavní křižovatku energetických polí planety Země. Údajně se zde nachází hlína s léčivými účinky. A nejen to.

Říká se, že v okolí jezera působí silné proudy energie. Celé toto nádherné místo vzniklo před zhruba 8 000 lety poté, co se po zemětřesení a erupci sopky zřítil vrchol hory Mount Mazama.

Díky své hloubce 589 metrů je toto jezero nejhlubší ve Spojených státech, a zároveň sedmé nejhlubší jezero světa.

Domorodí američtí indiáni z kmene Klamath odjakživa považovali Kráterové jezero za duchovní a posvátné místo. Podle jedné z legend Pan světa nad námi vedl s Pánem podsvětí velmi tvrdý boj právě na tomto místě, což mělo za následek zhroucení hory Mount Mazama.

A v dávných dobách indiáni z různých kmenů využívali duchovní energii jezera k provádění jasnovideckých obřadů. I dnes je toto jezero stále považováno za místo s mimořádně silnou duchovní energií.

Kráterové jezero je součástí Národního parku Crater Lake National Park, a zároveň součástí duchovní historie lidstva.

Jelikož nabízí bohatý a neopakovatelný duchovní zážitek, měli byste nad ním popřemýšlet a zařadit ho na první příčku na seznam míst, která byste chtěli navštívit.

3. Velikonoční ostrov v Chile

10 nejznámějších míst světa, kde působí silná duchovní energie, která určitě navštivte

Velikonoční ostrov v Chile je značně vzdálené a odloučené místo, a proto široké veřejnosti není až tak dobře známé.

Na tomto ostrově se však nachází větší počet soch značných rozměrů, a co je nejzajímavější, původ těchto soch není dodnes zcela jasný.

Vědci se zatím neuměli shodnout na tom, odkud by tyto sochy mohly pocházet. Ale záhadnost tohoto ostrova nekončí jen u jeho sochách.

Kromě nich se na Velikonočním ostrově nachází 53 kamenných domů, které tvoří jakousi neobydlenou vesnici. Ani jeden z těchto domů nemá okna či dveře.

Tento ostrov je tedy velkou záhadou i přesto, že je považován za „pupek Země“.

Nachází se na něm kruhové kamenné návrší, ve kterém se sbíhá většina drah duchovní energie na planetě Zemi. Mnozí lidé ho proto považují za klíč k záhadám Vesmíru.

4. Mount Kailash (Kailas) v Tibetu

10 nejznámějších míst světa, kde působí silná duchovní energie, která určitě navštivte

Tento fascinující vrch, který se nachází v severních Himalájích v Tibetu, je považován za duchovní centrum čtyř nejvýznamnějších východních náboženství: tibetského buddhismu, hinduismu, džinismu a starověkého tibetského náboženství, které předcházelo buddhismu, tzv. bongo.

K tomuto vrchu cestují houfy lidí ze všech koutů světa a v současnosti čím dál tím víc lidí věří, že Mount Kailash je energetickým centrem planety Země.

S tímto vrchem se od nepaměti spojuje slavná pověst, podle které se někde v okolní krajině nachází vstup do zakázaného města Šambhaly.

Pouť kolem vrchu Mount Kailash, jakož i koupání v jezeře Manasarovar (také se nachází v blízkosti vrchu Mount Kailash), jsou duchovními praktikami, které nám pomáhají smýt naše celoživotní hříchy, a tím nás podporují na naší cestě za vykoupením.

5. Rila v Bulharsku

10 nejznámějších míst světa, kde působí silná duchovní energie, která určitě navštivte

V minulosti bylo pohoří Rila považováno za „nos Země“, protože se tyčí vysoko nad všemi okolními útvary, a zároveň se žádná jeho část neponoří do hladiny moře.

A přestože se na něj dnes díváme trochu jinak, toto pohoří se stále tyčí vysoko k nebi a zachovalo si některé z nejúchvatnějších přírodních zázraků, které můžeme najít v tomto „duchovním epicentru“.

Ze všech zmiňme alespoň nádherných Sedm rilských jezer nebo fascinující Stobské pyramidy.

Rilské jezera se mohou pochlubit tím, že tisíce lidí v nich každoročně najdou duchovní očistu, Stobské pyramidy zase slouží jako přírodní antologie bohatá na starověké mýty a legendy.

6. Sedona v Arizoně

10 nejznámějších míst světa, kde působí silná duchovní energie, která určitě navštivte

Kromě toho, že Sedona v Arizoně je nádherná a klidná, je také odnepaměti považována za centrum duchovní síly. Síla a energie, které zde proudí v podobě energetických vírů, nemají páru.

Silná energie, která se zde nachází, je proto hlavním důvodem rozrůstajících se komunit hnutí New Age.

Tyto komunity, které vyznávají různá duchovní přesvědčení, využívají různé praktiky a léčebné postupy, jsou i důvodem, proč si Sedona vysloužila přezdívku „duchovní Disneyland“.

Osoby, které mají schopnost vnímat jemné energie, budou mít ze Sedony ohromující zážitek. Když se postaví do jednoho z těchto energetických vírů, energie, která zde proudí, umí být opravdu velice intenzivní.

Kvůli tomuto zážitku se v Sedoně pravidelně schází velký počet lidí z celého světa.

7. Souostroví Sokotra

10 nejznámějších míst světa, kde působí silná duchovní energie, která určitě navštivte

Sokotra je souostroví čtyř ostrovů nacházející se v Indickém oceánu nedaleko Afrického rohu. Největší z těchto čtyř ostrovů zabírá přibližně 95 % celkové rozlohy souostroví.

Díky izolovanosti tohoto území od okolního světa, mnohé živočišné druhy, které zde můžeme najít, nenajdeme nikde jinde na světě.

Velkolepý a různorodý přírodní terén těchto ostrovů vypadá jako vystřižený z nějakého fantastického filmu.

Souostroví Sokotry má prostě neobyčejný ráz. Když se zde nacházíme, máme pocit jako by jsme se najednou přemístili do jiné dimenze.

Opravdu zde můžeme cítit spojení s vesmírem a obrovské množství energie, která protéká tímto duchovním „minovým polem“.

8. Stonehenge ve Spojeném království

10 nejznámějších míst světa, kde působí silná duchovní energie, která určitě navštivte

Kameny Stonehenge vypadají při pohledu z dálky jako siluety postav na pozadí oblohy, které vyčnívají z větrem ošlehané Salisburské planiny.

V minulých stoletích a stejně i dnes existovalo několik teorií, které se pokoušely vysvětlit původ a existenci tohoto kamenného chrámu. Jeho záhadný původ však dodnes nebyl rozluštěn.

Stonehenge je světoznámé místo. Každý rok, 21. června, během letního slunovratu, zde dochází k zajímavému jevu.

Sluneční paprsky a kameny Stonehenge jsou v tomto období přesně v jedné přímce. Východ Slunce v tomto období lze pozorovat přímo nad samostatným kamenným pilířem, tzv. Heel Stone, který se nachází uprostřed všech kamenů Stonehenge.

Každoročně se zde proto sjíždějí tisíce návštěvníků, aby zažili tento uchvacující pohled. Lidé ve starověku připisovali pohybu Slunce a Měsíce velkou důležitost, a proto je uctívali jako mocná božstva, která by mohla ovlivňovat jejich každodenní život.

Starověcí lidé proto vyhledávali místa na Zemi, o kterých se domnívali, že na nich působí mimořádně silná duchovní energie.

Na těchto místech pak stavěli sochy, pomníky a chrámy, které jim umožňovali se spojit ještě silněji se svou vnitřní duchovní silou.

9. Pyramidy v Bosně

10 nejznámějších míst světa, kde působí silná duchovní energie, která určitě navštivte

Pomocí uhlíkové metody se zjistilo, že původ pyramid v Bosně sahá až do doby neolitu. To znamená, že jsou starší než 12 000 let, a zároveň starší než Egyptské pyramidy, které jsou však známější.

Jezero, které se nachází na úpatí jedné z Bosenských pyramid, je překrásné, s vodou výrazně modré barvy, a máme u něho pocit naprosté nepřítomnosti jakýchkoliv negativních vlivů či negativní energie.

Voda v tomto jezeře je považována za vodu života – povídá se, že má schopnost očišťovat tělo. Pod Bosenskými pyramidami a jezerem se rovněž nacházejí prázdné prostory, které jsou známé svou léčivou silou.

Mnozí lidé tvrdí, že na těchto místech zažili rychlejší regeneraci, protože působením sil, které zde silně proudí, se lidské tělo dokáže rychleji uzdravit.

10. Náhorní plošina Uluru v Austrálii

10 nejznámějších míst světa, kde působí silná duchovní energie, která určitě navštivte

Náhorní plošina Uluru se nachází přímo uprostřed kontinentu a je považována za duchovní centrum Austrálie.

Mnozí místní obyvatelé i turisté tvrdí, že jakmile se přiblížíme k tomuto místu, ihned začneme pociťovat mimořádně silné působení energie.

Když stojíme tváří v tvář vyduté náhorní plošině, jakou je Uluru, je docela možné, že zažijeme duchovní vize. Místní obyvatelé nazývají tuto plošinu „Tiukurpa“, což v překladu znamená „čas snění“.

Závěr

Moderní život umí být někdy velmi rušný a uspěchaný. Někdy téměř nemáme možnost si na chvíli sednout a hledat útěchu v říši naší mysli a duše.

Ale duchovní zážitky nám nejenže pomáhají se spojit s naší původní vnitřní silou, ale také nám pomáhají zbavit se stresu a posouvají nás dále v duchovním směru.

Díky tomu se nám podaří znovu najít vnitřní klid, vděčnost, schopnost odpouštět a také se stáváme osvícenějšími.

Návštěva kteréhokoli z těchto míst bohatých na duchovní energetická pole je dobrým způsobem, jak se na chvíli vzdálit od každodenního shonu a jak můžeme v sobě podnítit opravdové duchovní probuzení.

Zpracovala: Mocvědomí.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico