Zdroj: Pixabay.com

Období adventu začíná v roce 2020 poslední listopadový víkend (29.11.2020). Datum každé adventní neděle je pohyblivé, aby poslední neděle vyšla na období před 25. prosincem.

První neděle nese jméno železná a zapalujeme první adventní svíčku. Je to tzv. svíce proroků. Připomíná proroky, kteří předpověděli narození Ježíše Krista.

Adventní svíčky jsou celkem 4 a čato je najdeme na adventním věnci. Tento krásný symbol si můžete vyrobit doma sami nebo koupit hotový. Důležité je, aby se vám líbil a měl pro vás význam.

Jaký je význam adventního věnce?

Symbolizuje boží věčnost, jednotu nás všech a spojení s Kristem. Čas, kdy se zastavíme, pocítíme vděčnost a radost z prostého bytí. Obsahuje také boží řád, protože by měl mít některé atributy, které nás spojují se sférou, jenž nás přesahuje. Hlavním z nich je symbol kruhu, který odkazuje na jednotu a věčnost. Stále zelené větve smrku nebo cesmíny představují pokračování života a naději stejně, jako zelená barva. Svíčky by měly být 4 a zapalují se proti směru hodinových ručiček. Dokonce existuje i pátá svíčka. Ta je bílá a zapaluje se až na Štědrý den. Symbolizuje Krista. Tenhle druh adventního věnce u nás však není příliš rozšířený.

Věnec může být i bez svíček, ale vždy vyrobený z rostlin, které pro majitele symbolizují štěstí, lásku, zdraví a hojnost. Takové věnce často vídáme zavěšené na vstupních dveřích.

Také barvy adventního věnce nesou svou symboliku. Tradičně je pro advent barva fialová. Vyjadřuje pokání, zamyšlení se nad sebou, nad uplynulým rokem. Tím se očišťujeme a ukončujeme celý rok, abychom do nového vstoupili co nejsvobodněji a v lehkosti. Tradičně vídáme věnce se čtyřmi červenými svíčkami. Ty přinášejí hojnost, bezpečí a energii. I to je možné, ale pak by měla fialová barva být zastoupena například stuhou nebo jiným doplňkem. Alternativou jsou 4 bílé svíčky, protože bílá barva pro nás má slavnostní charakter a je spjata s čistou a jakousi magickou vibrací. Pokud přidáte na věnec zlatou barvu, přivoláváte hojnost a ochrannou duchovní energii.

Z předkřesťanských dob připomínají adventní věnec dva zvyky. V zimním období nosili lidé do svých příbytků čerstvé zelené větve a tím poskytovali příjemné bydlení dobrým duchům. Holé věnce ze slámy odháněly zlé duchy a tím zajišťovaly požehnání.

Přejeme vám požehnaný čas, ať vás mír, láska a světlo provází nejen po dobu adventní.

S láskou vaše Cesty k sobě

Zdroj:https://cs.wikipedia.org/wiki/Adventn%C3%AD_v%C4%9Bnec, https://www.bilevanoce.cz/advent/#.X7uw-C_ypwc


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě