🌎 PORTÁL 444: Brána ukotvení nebe na zemi 🔥 Aktivace božského trojplamene

datum 6. 4. 2020
Zdroj: Pixabay.com

Přijala: Anthea, 4.4. 2020

Milovaní Tvůrci, mnozí z Vás se již zapojují do průchodu klíčovým portálem 4-4-4, jež je branou pro ukotvení vašeho Nebe na Zemi. Rádi bychom vám připomněli, že ačkoli síla vzájemného spojení v jeden čas je mocná, vše se děje vždy z bodu TEĎ, který prociťujete. Nevyvíjejte proto na sebe zbytečně TLAK, abyste něco ,,stihli“. Portál slouží k zesílení propojení a ukotvení, avšak je potřeba udržovat přijaté energie nadále, s každým novým dnem.

Není čas ztrácet čas, a zároveň není co stíhat. Rozumíte tomu zdánlivému paradoxu svým srdcem? Toto je čas velkého ZASTAVENÍ. V zastavení probíhá přirozeně VYNULOVÁNÍ vaší Akášické pameťi skrze vynořování hlubinných strachů napříč inkarnacemi, abyste je jednou provždy ODEVZDALI a tvořili vše z BODU NULA: zcela nově, za sebe, bez vlivu minulosti. Proto nebraňte proudu Světla svými představami, záměry a očekáváními. Pouze se spojte, v jednotě vašich srdcí, v prostém, jednoduchém bytí. Vše ostatní se bude dít skrze vás, pod orchestrací Vyššího Záměru.

Přichází čas složení zbraní, a zároveň postavení za svůj Světelný Meč. Opět, je to paradox pro mysl, avšak Pravda pro Duši. Když tzv. Temná protistrana nemá proti komu bojovat, nemůže plnit svou roli. Záměrem ,,meditovat pro odstranění koronaviru“ ničeho nedocílíte, neboť Korona je zde pro vás.
Je to síla velkého zastavení, probuzení a hlubokého přerodu zevnitř, jenž se následně odrazí v restrukturalizaci společenského systému.

KORONAVIRUS není nepřítel. Je to KORUNA ROVNOVÁHY. Nezmizí, dokud nově nastolená rovnováha ve vás nedojde do dostatečně vysokého procenta udržitelnosti, aby životodárné podmínky pro obrodu Země mohly nadále vzkvétat. Proto prosíme, odevzdejte roli spasitelů, bojovníků a pracovníků Světla, a staňte se pouze Světlem, v hloubce a ryzosti vašeho lidství a Božství v jednom jediném, pulzujícím bodě VŠEHOMÍRA.

SLOŽTE ZBRANĚ, AVŠAK PŘIJMĚTE SVŮJ SVĚTELNÝ MEČ. PEVNĚ JEJ TŘÍMEJTE V RUKOU A DRŽTE PŘES SRDCEM – VAŠÍM NEJVĚTŠÍM ZÁŘIČEM A GENERÁTOREM PROMĚNY. VYSÍLÁTE JASNOU INFORMACI: ,,VÍM, KDO JSEM, ODKUD JSEM, A KAM KRÁČÍM. LÁSCE A PRAVDĚ UŽ NIKDY NEUSTOUPÍM.
NEBOJUJI, POUZE JSEM, A SVÝM SVĚTLEM MĚNÍM ZEM.“

Skrze otevřenou Světelnou Korunu hlavy do vás protékají kódy duhově-třpytivého světla, jež k vám právě vysílají Předkové z celé Galaxie a Centrálního Slunce. Protékají do vás, naplňují každou vaši buňku, a tečou skrze vás do Země.
Jste-li rozhodnutí spolutvořit vizi nového světa, neochvějně za ní stát, a v bytí i konání ji budovat, pozdvihněte světelný meč ke své koruně, a s výdechem diamantového světla jej zabořte do Země.

Právě se aktivuje světelná síť kořenů pod Zemí. Světlo meče Boží Lásky čistí a rozpouští Akášické záznamy historie drancování Země. Dosud se háčkovaly na vzpomínky vaší paměťi duše, abyste mohli být ovládáni zvenčí. Teď už se to nestane. Vy třímáte pevně meč ve svých rukou, a jeho tělem do Země proudí Boží Síla, jež rozpouští starý svět. Informační síť Akáši Země se prozařuje, a společně s ní i vaše fascie: světelná síť těla, jež je mikrokosmickým odrazem zemské sítě. Ve vzájemném nádechu a výdechu dochází k vynulování paměťi Ze-Mě.

ZEMĚ JE PŘIPRAVENA, I VY JSTE PŘIPRAVENI PŘIJMOUT A UKOTVIT NOVÉ KÓDY TVOŘENÍ NEBE NA ZEMI. AKTIVUJE SE VE VÁS DIAMANTOVÝ TROJPLAMEN LÁSKY: PLAMEN BOŽSKÉHO ZŘENÍ VE VAŠEM SRDCI, PLAMEN VNITŘNÍ SÍLY VE VAŠEM SLUNCI (SOLAR PLEXU), A PLAMEN DŮVĚRY V SRDCI ZEMĚ POD VAŠIMA NOHAMA.

🔥1) PLAMEN BOŽSKÉHO ZŘENÍ (SRDCE) 🔥
Vám umožňuje zřít věci takové, jaké jsou: bez růžových a černých brýlí, v čistotě, střízlivosti, a jednoduchém zakotvení do pravdy uvnitř sebe, jejíž bytí nic na světě nerozhodí. Pokud jste došli ve svém vývoji do fáze pochopení svých klíčových životních lekcí, máte nyní možnost vyměnit ZÁKON ZRCADLENÍ za ZÁKON PRŮZRAČNOSTI.

Zrcadlo hází odrazy, a tím vyvolává reaktivitu, jež může vyvolat vnitřní a vnější boj. Když jste však průzrační, nikomu nic nevracíte - jen jste a proplouváte. Neznamená to, že už nevidíte světlo a stíny v sobě i v druhých. Avšak už není proč na nich lpět: okamžitě protékají, aby vaše setkání naplnilo průzračné sdílení od srdce k srdci.Vaše pole se stává průzorem do jasného zření skutečnosti bez filtrů, masek, a rolí, které by musely být odzrcadleny. Cítíte-li volání duše, přijměte tento světelný kód do vaší nové reality. Jakmile bude vaše akášická paměť dostatečně vynulována, projeví se ve vaší fyzické realitě.

💙 AKTIVACE PLAMENE BOŽSKÉHO ZŘENÍ 💙

,,TADY A TEĎ SI DOVOLUJI ROZPUSTIT KRISTOVÝM SVĚTLEM MILOSTI VEŠKERÉ LPĚNÍ, POUTA A HÁČKY, KTERÉ MĚ NUTILY VĚŘIT, ŽE MUSÍM PROŽÍVAT DUÁLNÍ ZÁKON ZRCADLENÍ. DOVOLUJI SI UVĚŘIT A ZŘÍT, ŽE JSEM PRŮZRAČNÝM BYTÍM, JEŽ SI ZASLOUŽÍ PRŮZRAČNOST VE SVÉ KAŽDODENNOSTI ŽÍT.
AKTIVUJI NYNÍ VE SVÉM BYTÍ
JEDNOTNÝ ZÁKON PRŮZAČNOSTI,
NAPŘÍČ ČASO-PROSTOROVÝMI LINIEMI,
MOU DNA, PODVĚDOMÍM, BUNĚČNOU PAMĚŤÍ.
S VÝDECHEM NOVÝ KÓD SVĚTLA UKOTVUJI.
DĚKUJI, DĚKUJI, DĚKUJI."

🔥 2) PLAMEN VNITŘNÍ SÍLY (SOLAR PLEXUS) 🔥
Umožňuje vám uvědomovat si vaší Věčnou podstatu. Probouzí se ve vás královský Lev, jenž je pevně ve svém středu, zakořeněný ve svém bytí. On neuhýbá, jen je, ve své majestátnosti a bdělosti. Když je potřeba, rychlostí světla vystřelí proti nepříteli, chod života vždy ochrání. Když však nazraje jeho čas, v důstojnosti přijímá svůj úděl, a z pozemského těla odchází.

SMRTI SE NEBOJÍ, NEBOŤ VÍ, ŽE ON JE VĚČNÝ.

Aktivací Plamene Vnitřní Síly se ve vás rozpustí veškeré strachy ze smrti a strach o přežití. Zažehne se ve vás Život Věčný. Ti, co jsou v těle, chrání život, a ti, co z něj odejdou, jsou nositeli světla bez těla. Chrání dál z jiné úrovně existence, jež se propojuje ve světelné síťi po celé planetě. To je Duch Předků, síla spojení se Životem, působící za branou Smrti. Toto vědomí je potřeba aktivovat, abyste se už nikdy ničeho nezalekli.

Ještě se toho mnoho bude dít za oponou společnosti. Mnohé masky budou padat, vládci této planety ze svých pozic budou svrženi, avšak další protichůdné síly se budou snažit přerod nové země zvrhnout. Nesmíte už uvěřit tomu, že jste oběťí chodu událostí. Nesmí ve vás zůstat jediný háček strachu, jakým se můžete stát oběťí manipulace a ovládání.

Postavte se čelem strachu o život - strachu ze smrti, ve všech podobách. Představte si váš soudný den. Víte, že už je čas. Jak jej chcete prožít? Schoulení v rohu, utíkající před smrtí? V domnělé malosti, jako hromádka neštěstí, jako uzlíček nervů, jenž lpí na domnělých životních jistotách? Anebo jako onen Lev? V důstojnosti, v napřímení vašeho Ducha, jenž ví, že za okamžik již splyne s Věčností, aby proměna Země mohla pokračovat dál i bez jeho fyzické přítomnosti? V hlubokém nádechu a výdechu důvěry Ze-mě, že vše se ve správný, Božský čas děje, přijímám, co je. K velké oslavě, přivítání Rodiny, schyluje se.

CO SI VYBERETE?

Představte si, že stojíte před velkou vlnou tsunami a víte, že už není úniku. Aktivujte v sobě Božský Plamen Vnitřní Síly, a řekněte ,,ANO životu, ANO životu po životě“. Stůjte s pevnou vírou v sebe, v život, v Boha. Přijměte to takové, jaké to je. Nenechte, aby vás s vlnou smetla hrůza a utopil strach. Dovolte té vlně, ať vás přenese na druhý břeh v odevzdání Lásce.

Cítíte to? Máte se ještě čeho bát? Skutečně si to dovolte procítit: co nejhoršího se může stát, když nebudu mít peníze? Když onemocním? Když nebudu mít kde bydlet? Možná vám to bude připadat drastické. Mohou se vyplavovat strachy. To je však přirozený průběh iniciační brány Plamene Vnitřní Síly. Musíte jí projít, chcete-li být nedotknutelní a nezničitelní.

Neboť jedině Věčnost je taková. Teprve tehdy dokážete tvořit nový svět svými činy, svým odhodláním a silou lásky, kterou nic a nikdo nezastaví: až ve chvíli, kdy přestanete lpět na životě, můžete jej svobodně milovat a tvořit beze strachu. Když se identifikujete s čímkoliv pomíjivým, snadno nabudete dojmu, že i vy jste pomíjiví, což je v rozporu s podstatou vaší věčné duše. Odtud se rodí onen iluzorní strach ze smrti.

💛AKTIVACE PLAMENE VNITŘNÍ SÍLY💛

,,TADY A TEĎ SI DOVOLUJI PŘIJMOUT SVÉ VĚČNÉ BYTÍ
V TOMTO TĚLE, A ZE SVÉ VĚČNÉ SÍLY ČELIT STRACHU ZE ŽIVOTA A SMRTI, AŤ SE TATO ILUZE ROZPUSTÍ
V PLAMENI MÉ BOŽSKÉ VÍRY: VĚDĚNÍ, KÝM JSEM,
ODKUD POCHÁZÍM, A KAM SE NAVRÁTÍM.
AKTIVUJI NYNÍ VE SVÉM BYTÍ
PLAMEN BOŽSKÉ VNITŘNÍ SÍLY,
NAPŘÍČ ČASO-PROSTOROVÝMI LINIEMI,
MOU DNA, PODVĚDOMÍM, BUNĚČNOU PAMĚŤÍ.
S VÝDECHEM NOVÝ KÓD SVĚTLA DO SEBE UKOTVUJI.
DĚKUJI, DĚKUJI, DĚKUJI."

🔥3) PLAMEN BOŽSKÉ DŮVĚRY (POD NOHAMA)🔥
Je hluboko pod Zemí, v centru Srdce Země. Je to prvotní otisk Stvoření: centrální galaxie středu planety, jež rozpouští vědomí duality, a uvádí nás zpět do Jednoty. Zatímco dualita byla stvořena lidmi skrze astrální sítě na povrchu země, Jednota polarit je stále přítomná v Srdci Země, její síla a láska z ní vyvěrá. Je to vzpomínka na božskou extázi spojení Boha Otce a Kosmické Matky, jež dala vzniknout stvoření Země.

Nese v sobě životodárné šablony a blahodárné vzorce Ráje na Zemi. Proto spojením s tímto centrem cítíme naprostý vnitřní mír, stabilitu a bezpečí, ať se děje, co se děje. Nejsme spojení s bolestí, válkami a rozepřemi na povrchu, ale s hlubokou láskou, bezpečnou náručí a tvořivou extází pod povrchem. Naším cílem je přijímat ji skrze kořeny do našeho těla a nechat ji vyvěrat skrze naše vize a činy na povrch.

Aby se tak mohlo stát, je důležité projít iniciační branou Plamene Důvěry. Ta spočívá v setkání se svými hlubokými strachy z podsvětí, duchů a temnoty (ženského principu), jež byla po mnohá staletí do Země lidmi naprojektována. Proto musíte čelit svému odporu a nechuti nořit se do hlubin země, a s láskou rozpouštět obrazy potlačených sil lidstva, jež sem byly zakopány. Prosvětlujte své kořeny a světelnou síť Země, aby se vám vyjevila její skutečná podstata:

TEMNOTA, JEŽ NENÍ NEGATIVNÍ ENERGIÍ, NÝBRŽ HLUBOKOU VÝŽIVOU KOSMICKÉ MATKY. KOŘENY, JEŽ NEJSOU STÍNY DUCHŮ, NÝBRŽ SVĚTELNOU SÍTÍ PŘEDKŮ, KTEŘÍ S VÁMI CHTĚJÍ KOMUNIKOVAT A PODPOROVAT VÁS. JEDINĚ PROŽITÍM TOHO, CO SE SKUTEČNĚ SKRÝVÁ V HLUBINÁCH ZEMĚ, SE MŮŽETE KONEČNĚ CÍTIT BEZPEČNĚ. MŮŽETE SE OPŘÍT O SVÉ JÁDRO, O SVÉ PŘEDKY, O STVOŘITELE.

Božská Důvěra nemá nic společného s pobožnou, na strachu založenou vírou v něco, co nás spasí. Důvěra je tiché vnitřní vědění: ,,vím, že je o mě postaráno, z podstaty ze-mě vyvěrá má síla, můj Božský Otec, má Božská Matka, má půda pod nohama, jež mě drží, chrání, vede mé kroky světem, v přesném načasování, v lehkosti, v bytí bdělém“.

Jedině díky probuzenému plameni Důvěry se náš plamen Vnitřní Síly může stát vyváženým: nic nikam netlačíme, mysl nevymýšlí katastrofické scénáře, neděláme žádná rozhodnutí ze strachu. Díky plameni důvěry jsme propojeni se srdcem Země, s hlasem naší vnitřní Moudrosti. My víme, kdy jen být, a kdy konat. Víme, že když v danou chvíli necítíme impuls k akci, existuje pro to pádný důvod. Nesnažíme se jít proti proudu. Vyčkáme jednoduše na jiný impuls.

Necháme se vést, abychom byli ve správný čas na správném místě, i když nevíme přesně co, proč, a jak. Moudrost ze-mě je o několik kroků dál před naším rozumem a myslí. Jakmile se jí odevzdáme, plynutí v proudu života na vlně zázraků se stane běžnou realitou.

❤️AKTIVACE PLAMENE BOŽSKÉ DŮVĚRY❤️

,,TADY A TEĎ SI DOVOLUJI ZAŽEHNOUT
SVŮJ PLAMEN DŮVĚRY V SRDCI ZE-MĚ,
JENŽ VE JMÉNU LÁSKY BOŽSKÉ MATKY A OTCE
ROZLÉVÁ SÍLU TICHÉHO VĚDĚNÍ VE MNĚ.
DOVOLUJI JÍ, AŤ ILUZE TEMNOTY V ZEMI ROZPUSTÍ,
A VE MNĚ MÍR A NÁRUČ BEZPEČÍ ROZHOSTÍ.
AKTIVUJI NYNÍ VE SVÉM BYTÍ
PLAMEN BOŽSKÉ DŮVĚRY,
NAPŘÍČ ČASO-PROSTOROVÝMI LINIEMI,
MOU DNA, PODVĚDOMÍM, BUNĚČNOU PAMĚŤÍ.
S VÝDECHEM NOVÝ KÓD SVĚTLA DO SEBE UKOTVUJI.
DĚKUJI, DĚKUJI, DĚKUJI.“

💜💜💜
AKTIVAČNÍ BÁSEŇ PRO UKOTVENÍ:
,,Vím, kdo jsem, odkud jsem, a kam kráčím,
Lásce a Pravdě nikdy neustoupím.
Nebojuji, pouze jsem, a svým světlem měním Zem.
Jsem pevným stromem, jehož kořeny se do Země noří
o to více, kolik je na cestě překážek a výzev.
Strach není ten, co tvoří - je to můj přítel, posel zpráv,
a já jsem Láska, Svobodná vůle Božských Práv,
jež zamotané klubko Předků rozplétá,
v Pravdě své Věčné Duše procitá.
Stíny se rozpouští v Průzračném Zření,
že nic takového, jako strach není.
To jen lidstvo upadlo v zapomnění,
v hlubokém snění a přesvědčení,
že je pouze člověkem, ne však Božím Dítětem.
Jak se klubko rozplétá, má Božská DNA znovu rozkvétá.
Zákon zrcadlení ve mě již není,
na Zákon Průzračnosti se tady a teď mění.
Dovoluji si být tím, kým jsem,
Průzračným bytím, Trojným plamenem,
Jenž životu na novou cestu svítí.
Jsme velkou rozvětvenou sítí,
Propojením Plamenů našich srdcí,
jež prozařují pulzní vlnění
Galaktického Srdce planety.
Jsem to já, jsi to ty, jsme to my všichni.
Děkuji za možnost být,
k obrazu svému-Božímu svět tvořit.
Požehnání proudí k nám,
naše srdce je otevřené modlitbám.
Země zpívá, srdce kvete,
naše činy Boží Vůle vede.
Vše se děje, tak jak má,
v proudu bytí, Přijímám.
Děkuji, děkuji, děkuji.
Amín.“

Děkujeme za to, že jste přijali pozvání rozpomenout si na váš Trojplamen Božské Lásky, jehož aktivace vám pomůže reagovat na houstnoucí společenskou situaci z bodu vnitřního klidu a nadhledu. Zaměřením pozornosti na to podstatné budete vedeni k takovým změnám, které vám umožní tvořit své Nebe na Zemi. Stačí nechat se vést v důvěře započatým procesem.
💙💛❤️
Děkujeme za vaše spolutvoření.
S láskou a ve Věčné Podpoře,
Vaše Paprsky Duše (Galaktická Rodina)

Předala
Margot Anthea Gabrielle
www.anthea.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico