🌎 Ataky cizorodých entit a nutnost chránit Zemi skrze ukotvení Božského Mužství 🌎

datum 20. 2. 2020
Zdroj: Pixabay.com

Přijala: Anthea, 19.2. 2020

Milovaní, jak víte, právě procházíte vlnou velkých zkoušek, prověřujících vaši schopnost zůstat ve svém středu a v respektu vůči druhým, ať už jednají jakkoliv. Mezi mnoha bytostmi nyní probíhá souboj názorů, vytahují se na povrch zranění dětské duše a traumata z dávných dob týkající se mocenských rozepří.

Je důležité, abyste věděli, že právě procházíte zcela novým druhem zkušenosti, která tu ještě nebyla, a proto přinášíme tolik potřebné světlo uvědomění, aby se rozpustily vaše zmatky a vnitřní zranění byla nasměrována konstruktivně k rozkvětu vaší vnitřní síly.

DŮVOD, PROČ SE MNOZÍ PRACOVNÍCI SVĚTLA NYNÍ VYCHÝLILI Z ROVNOVÁHY JE, ŽE SE MEZI VÁS ROZNESL VIRUS OD CIZORODÝCH BYTOSTÍ Z VÁM NEZNÁMÉHO VESMÍRU. NABOURALI SE DO VAŠEHO SYSTÉMU S CÍLEM ODEBÍRAT VZORKY NAHROMADĚNÉ ENERGIE EMOCÍ, A UŽÍVAT JI PRO SVÉ VÝZKUMY A ROZVOJ JEJICH SPOLEČENSTVÍ.

TYTO CHLADNÉ BYTOSTI SE ZAMĚŘUJÍ NA PRACOVNÍKY SVĚTLA, KTEŘÍ MAJÍ VYSOKOU ÚROVEŇ VĚDOMÍ, AVŠAK NA LIDSKÉ ROVINĚ MAJÍ MNOHO NEZPRACOVANÝCH ZRANĚNÍ A POTLAČENÝCH EMOCÍ.

Takoví lidé jsou pro ně tou nejlepší výživou, neboť jejich pole je doslova přeplněné materiálem, který je zajímá. To je skutečný důvod toho, co se děje za oponou u bytostí, kteří se v současné době chovají tak nepříčetně a emočně vypjatě. Jejich chování je způsobené tím, že odběrem potlačené emoční energie dochází k náhlému vyplavení zranění v nečekaně vysoké koncentraci.

Napadené bytosti pak nejsou schopny zdravé sebereflexe a svůj stav nevnímají. Entity jim po odběru emocí implantovaly protilátku, která způsobuje mlhu před očima. Dotyční pracovníci světla však tuto mlhu vnímají jako Světlo svého čistého napojení. Je to velmi omamný stav vědomí neochvějného přesvědčení o své pravdě, za kterou mají potřebu s druhými bojovat.

Ti, kteří se pravidelně věnují emoční psychohygieně a udržují svou vnitřní rovnováhu, si mohou povšimnout, že z těchto lidí vyzařuje velmi chladná, tupá energie, která s Láskou nemá nic společného.

CHÁPEME, ŽE PRO MNOHÉ MŮŽE BÝT TOTO TÉMA VNÍMÁNO JAKO KONTROVERZNÍ A ,,MIMO REALITU“. ODPOVÍDÁME VŠAK NA VAŠE VNITŘNÍ VOLÁNÍ, CO SE DĚJE. NYNÍ JE VÍCE NEŽ DŮLEŽITÉ ZAMĚŘIT SE DO SVÉHO STŘEDU, DO BODU VNITŘNÍ ROVNOVÁHY.

UŽ CHÁPETE, PROČ JE TAK ESENCIÁLNĚ DŮLEŽITÉ NAUČIT SE NECHAT PROCHÁZET EMOCE VOLNĚ, ABY SE NEMĚSTNALY VE VAŠEM POLI? VŠE JE PROPOJENÉ: PŘES VNITŘNÍ ZRANĚNÍ VZNIKAJÍ DÍRY V ENERGETICKÉM POLI A PRO CHLADNÉ BYTOSTI Z CIZÍCH VESMÍRŮ JE NAPĚCHOVANÝ STRACH JAKO PŘÍMÉ POZVÁNÍ K PŘIŽIVENÍ SE.

TYTO BYTOSTI SE PAK SNAŽÍ VYGENEROVAT VÍCE ENERGIE PRO SEBE TÍM, ŽE SE SKRZE VYHROCENÉ EMOCE PRACOVNÍCI SVĚTLA POŠTVÁVAJÍ PROTI SOBĚ VE JMÉNU ,,PRAVDY“, A TÍM SE ZCELA ODKLÁNÍ OD LÁSKY, SPOJENÍ A RESPEKTU.

Protože však promlouváme z energie Zdroje, nikoli duality, rádi bychom zdůraznili, že zkušenost těchto útoků z cizího vesmíru nemá být pobídkou k boji či ochraně z pozice strachu. Víte, tyto bytosti ze své úrovně vědomí nepáchají žádné zlo. Mají zcela jiné zákony bytí, než vy. Z jejich hlediska si pouze berou to, co potřebují a co postrádají a nevidí na tom nic špatného. Nechtějí vás zničit, chtějí pouze vyprodukovat skrze vás materiál, který je zajímá. To ale samozřejmě neznamená, že si to máte nechat líbit – naopak.

Z HLEDISKA ZDROJE VÁM TATO ZKUŠENOST MÁ POSLOUŽIT JAKO AKTIVÁTOR BOŽSKÉ MUŽSKÉ ENERGIE, JEŽ TAK TOUŽEBNĚ CHCE BÝT PROJEVENA SKRZE VÁS A GAIU. ANO, I MATKA ZEMĚ UŽ CHCE NA SVÉM TĚLE CÍTIT OCHRANNOU, PEVNOU NÁRUČ SVÉHO BOHA-OTCE.

MNOHO Z VÁS JIŽ OTEVŘELO SVÉ SRDCE NATOLIK, ŽE BEZBŘEHÉ, VŠEOBJÍMAJÍCÍ SVĚTLO ŽENSKÉHO PRINCIPU ZAPLAVILO CELOU ZEMI. VY I MATKA ZEMĚ VŠAK NYNÍ POTŘEBUJETE TOMUTO SVĚTLU POSKYTNOUT STABILNÍ PŘÍSTŘEŠÍ, ŠTÍTY BOŽSKÉHO VĚDOMÍ, KTERÉ V PEVNÉM OBJETÍ CHRÁNÍ ŽIVOT NA ZEMI.

Vidíme, že mnozí z vás si dosud nedovolili tuto mužskou, nekompromisní sílu projevit, protože se báli, že tím omezí vyzařování svého srdce a vymezí se v ne-lásce. To je však starý program, který s prapůvodní mužskou silou nemá nic společného. Skutečné, křišťálově čisté mužství praví:

,,Tady jsem. Jsem Světlo Vědomí a mé poslání je milovat a chránit Božskou Matku. Mou planetu, mou Ženu.“ To je prapůvodní esence mužské síly, kterou jste zde příliš často nezažili. Teď však nastal čas tuto kvalitu v sobě přijmout a plně rozvinout, chcete-li být ve své síle a rovnováze.

Křišťálové mužství neútočí, nýbrž chrání. Síla a stabilita, kterou vyzařuje, odhání všechny záškodnické entity a negativní energie na světelné míle daleko. Nemusí pro to nic dělat, nemusí útočit. Stačí, že je tato síla plně přítomna v těle.
Ve stabilním vědomí ,,Vím, kým jsem a kam kráčím“ se strach stává naprosto bezmocným. V jeho pevném, sebejistém pohledu se okamžitě rozpouští.

Toto nekompromisní ochranné pole však není tvořeno z egoistického budování hranic. Je přirozeným výsledkem jeho pevného zakořenění ve vědomí, kým skutečně je: Božským Vědomím (mužem), jehož posláním je chránit světlo Lásky (ženy).

MILOVANÍ PRACOVNÍCI SVĚTLA, JIŽ JSTE DOSTATEČNĚ ROZVINULI SÍLU VŠEOBJÍMAJÍCÍHO SVĚTLA BOŽSKÉ MATKY, JEŽ BUDE NADÁLE NA ZEMI UDRŽOVÁNA. NYNÍ VŠAK POTŘEBUJE BÝT TAKÉ CHRÁNĚNA. JE NA ČASE POVOLAT KŘIŠŤÁLOVĚ BOŽSKÉ MUŽSTVÍ, PROTOŽE JEDINĚ JEHO STABILITA A JASNÉ NASTAVENÍ UMOŽNÍ VÁM I ZEMI BÝT POD PŘIROZENOU OCHRANOU VĚDOMÍ.

SRDEČNÍ ŽENSKÁ ENERGIE JE PŘÍLIŠ PROPUSTNÁ A PŘIJÍMAJÍCÍ, A PROTO I SAMOTNÁ GAIA POTŘEBUJE SKRZE VÁS PŘIJMOUT SVÉHO BOŽSKÉHO MUŽE, ABY SE KOLEM NÍ I VÁS VYTVOŘIL DOSTATEČNĚ SILNÝ, NEPROPUSTNÝ ŠTÍT SVĚTLA.

JAKMILE TOTO BUDETE KONAT SOUSTAVNĚ SAMI NA SOBĚ, ROZROSTE SE POSTUPNĚ PŮSOBENÍ BOŽSKÉ MUŽSKÉ SÍLY DO CELÉHO POLE ZEMĚ. JE NA ČASE ROZHODNOUT SE, ŽE BUDETE CHRÁNIT SVÉ POLE A SVOU ZEMI NAPROSTO NEKOMPROMISNĚ, VE VĚDOMÍ, ŽE I PEVNOST JE KVALITOU LÁSKY.

JE-LI VAŠE SRDEČNÍ ČAKRA JIŽ DOSTATEČNĚ AKTIVNÍ, NEMUSÍTE SE BÁT, ŽE BY ZAMĚŘENÍ NA MUŽSKOU SÍLU JEJÍ TOK OMEZOVALO. NAOPAK, VELMI SE VZÁJEMNĚ PODPOŘÍ. VAŠE EMOČNÍ TĚLO (ŽENSKÁ, PLYNOUCÍ SÍLA LÁSKY) BUDE NENAPADNUTELNÉ A V NAPROSTÉM BEZPEČÍ DÍKY PEVNÉ NÁRUČI VĚDOMÍ (MUŽSKÁ SÍLA).

Božské mužství je vědomí ,,JÁ JSEM“, sloužící podpoře a ochraně plynoucí ženské energie ,,MY JSME“. Když se budete zaměřovat na tuto křišťálově jasnou, přímou mužskou sílu z úrovně vědomí a budete ji vdechovat do těla, kolem vašeho pole se začne tvořit silná ochranná vrstva světla, jakýsi plazmatický štít, jež bude okamžitě odrážet všechny cizorodé energie zpět.

Přijměte své božské mužství, jehož prioritou – vědomým rozhodnutím, posláním a radostí je chránit život. Křišťálové vědomí vzestoupeného mužství ví, že Láska je tím jediným, na čem záleží. Ví, že láska je život, a že se manifestuje skrze Božkou Matku: skrze Zem, skrze ženy. Božská ženská energie, jež se cítí být milovaná a v bezpečí, svou lásku muži stonásobně vrací zpět a on z ní čerpá výživu a sílu ke konání svého poslání.

Tak obnovíte rovnováhu na této planetě. Tak vystoupíte z duality protikladů, jež proti sobě bojují, a vstoupíte do vědomí polarit, jež se doplňují. Ve vědomí polarity si tak jasně uvědomujete přirozenou úlohu mužské a ženské energie, že nemůžete jinak, než cítit svatou úctu a lásku vůči oběma těmto svým částem, tvořících dohromady sílu Jednoty. Pro ženy je kolektivně prioritou mít harmonický vztah s muži.

MILOVANÍ MUŽI, JE ČAS, ABYSTE SE I VY ROZPOMNĚLI NA SVÉ PRAPŮVODNÍ POSLÁNÍ A PRIMÁRNÍ TOUHU DUŠE, JÍŽ JE POTŘEBA CHRÁNIT ŽIVOT – ŽENU. V DNEŠNÍ DOBĚ ČÁSTO NEVÍTE, KDE JE VAŠE MÍSTO, CÍTÍTE SE VYKOŘENĚNÍ A DÁVÁTE NA PRVNÍ MÍSTO SVOU PRÁCI POD TÍHOU RODOVÝCH PŘESVĚDČENÍ, ŽE ŽENA BY VAŠE OSOBNÍ CÍLE OMEZOVALA.

OPAK JE PRAVDOU: JAKMILE SI DOVOLÍTE ODPUSTIT ZE SEBE DÁVNÁ MUŽSKO-ŽENSKÁ ZRANĚNÍ A OTEVŘETE SE ŽENĚ, ZJISTÍTE, ŽE VAŠE OSOBNÍ CÍLE NABÝVAJÍ NA MNOHEM VĚTŠÍ HOJNOSTI A PROSPERITĚ DÍKY VÝŽIVĚ LÁSKY, KTEROU OD NÍ DOSTÁVÁTE.

ŽENA, JEŽ CÍTÍ, ŽE JE PRO MUŽE TOU JEDINOU KRÁLOVNOU, DOKÁŽE ZE SVÉHO MUŽE UDĚLAT SKUTEČNÉHO KRÁLE.

Obloukem se dostáváme zpět k tomu, jak souvisí nízkovibrační útoky s emočními zraněními a s nutností ukotvit rovnováhu mezi mužskou a ženskou energií na Zemi. Jde o to, že jedině muž, který je ochoten čelit svým vnitřním zraněním, se dříve či později dokáže poklonit ženskému principu, a tím i své vlastní síle zralého muže.

Abyste však dokázali staré křivdy propustit, potřebujete sami cítit uznání a zadostiučinění ze strany všech žen, které vás kdysi zranily. Nechte si proto v první řadě darovat od své vnitřní ženy vše, čeho se vám od ní nedostalo a co od ní bytostně potřebujete: ocenění, uznání vaší síly a hodnoty, upřímný obdiv, pozornost, láskyplné doteky.

Jakmile vám to vše archetyp Ženy daruje a vy se od ní budete cítit zahrnuti láskou, teprve poté budete schopni nazřít také její zranění a tím dojít k od-puštění starých křivd. Poznáte, že i ona měla své důvody, proč vám nebyla schopná dát lásku v té formě, v jaké jste to potřebovali.

Pochopíte, že vás nedokázala obdivovat za to, že pro vás pracovní úspěchy byly důležitější, než ona a rodina. Vysílala k vám pohrdání a byla chladná, protože její ženská energie vyhasla z důvodu absence mužské síly nasměrované v první řadě k ní samotné. Žena instinktivně ví, že když pro svého muže není Královnou, pak je něco v základu naprosto špatně, její jiskra vyhasíná a nemůže ze sebe muži dávat všechny ty dary, kterými by ho tak ráda zahrnula.

JIŽ PŘICHÁZÍ ČAS, KDY JE POTŘEBA, ABY I ŽENY POŘÁDALY MUŽSKÉ KRUHY, NEBOŤ TÍMTO SPOJENÍM DOJDE K HLUBINNÉMU LÉČENÍ, MASIVNÍ HARMONIZACI MUŽSKO-ŽENSKÉ ENERGIE A K RAPIDNÍMU VZESTUPU MUŽSKÉ SÍLY DO JEJICH NOVÉHO, KŘIŠŤÁLOVÉHO VĚDOMÍ.

MILOVANÍ, UKOTVUJTE TENTO JASNÝ PAPRSEK MUŽSTVÍ VE SVÉM TĚLE A NECHTE JEJ PROJEVIT NAVENEK, AŤ JSTE POD PŘIROZENOU OCHRANOU NEJEN ŽIVOTODÁRNÉ LÁSKY, ALE TAKÉ VĚDOMÍ, JEŽ JE ZODPOVĚDNÉ ZA NEDOTKNUTELNOU ČISTOTU VAŠÍ ENERGIE.

Děkujeme za vaši otevřenost vůči těmto rozsáhlým informacím, jež se propojují a doplňují v jeden celek. Pamatujte: i když se zvenku zdá, že venku řádí zlo, vše je ve skutečnosti pod orchestrací Vyššího Záměru, aby se přes motivační zkušenost tmy a světla rozvinul váš nejvyšší potenciál.

Je čas Božského mužství. Přichází příležitost nastolit rovnováhu a rozkvést do své plné síly. Dovolte si to, jste-li připraveni.

Jsme s vámi. S mírem v srdci,
Světelná Galaktická Rada a Anthea

www.anthea.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico