Významný krok na cestě k celistvosti.

Světlo, Moudrost.

Tanec mužského a ženského principu ve spojení se Zemí.

Duchovnost aplikovaná v každodenním (obyčejném) životě.

V tomto týdnu by bylo vhodné odebrat se na nějakou chvíli do ústraní, abychom se mohli plně odevzdat do stavu ticha a vnitřní introspekci. Tento týden je dobou soustředění se na sebe, než učiníme další kroky k novým zkušenostem a prožitkům.

Nacházíme se ve fázi, kdy si ujasňujeme, co opravdu ve svém životě chceme, co je pro nás skutečně správné a důležité. A od toho se následně mohou ubírat i naše nové kroky. Jsme vedeni k tomu, aby naše duchovnost již byla aplikována v každodenním životě.

Bez vědomí sebe, kým jsme a kam směřujeme, se z místa jen těžko pohneme a jsme pak snáze manipulovatelní a ovladatelní. Energie podporují věrnost sobě samému, svému vnitřnímu světlu a moudrosti, která nás všechny přesahuje, podporují ztišení a znovu načerpání síly a posílení důvěry v sebe.

Dochází k božskému tanci mužského principu – vědomí sebe sama s ženským principem – podvědomí.

  • Prospělo by mi být na chvíli o samotě, abych si ujasnil, urovnal v sobě a mohl se vydat dál na cestu?
  • Na jaké rovině jsou cíle, jichž chci dosáhnout? Proč jich chci dosáhnout?
  • Bylo by vhodné osvobodit se od myšlení davu, abych více poznal sebe a slyšel vnitřní moudrost?
  • Bojím se dosáhnout vyšší roviny vědomí a posunu v životě, abych nezůstal osamocený a nepochopený?
  • Když mám pocit, že mne pohltila tma, jakým způsobem se natahuji po světle, které je stále dostupné?
  • Jakým způsobem se navracím do svého středu?

Nechejme svítit svoje vnitřní světlo, buďme sami sebou a zároveň si uvědomujme a obracejme se ke světlu, které je nám z nejvyššího Zdroje neustále přístupné.

Božská alchymie všech čtyř živlů – Voda, Země, Oheň ,Vzduch.

Z barev nás podpoří Hluboká modrá, Blankytně modrá, Modro-Zelená, Stříbrná, Červená, Hnědá, Žlutá a Zlatá.

 

S láskou

Maat.

 


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png