Zpráva o UNIVERZÁLNÍ ZKUŠENOSTI 12. – 14.2. s Alanem Lowenem
Michal Kubasa:

Jak mnozí z Vás víte, jedním z pro mě velmi důležitých procesů, díky kterému se mi podařilo odhodit pár nepotřebných zavazadel, byl nádherný třídenní kurz UNIVERZÁLNÍ ZKUŠENOST pod vedením zkušeného anglického lektora Alana Lowena, který u nás poprvé tento program vedl na podzim 2014. V té době jsem vnímal, jak mé prožívání postupně graduje, ale zároveň jsem si byl vědom toho, že od některých břemen se mi ještě nepodařilo osvobodit a že občas prostě přichází obavy a strachy, o kterých jsem často ani nevěděl, odkud byli.

Alan-for-AoB-web-banner

V loni na podzim u nás tento program proběhl opět a protože byl příliš velký počet zájemců, kteří se kvůli omezené kapacitě na kurz nedostali, rozhodl se Alan, že letos proběhneUNIVERZÁLNÍ ZKUŠENOST již v termínu 12. – 14. února.

Je ještě několik posledních volných míst.

Tento kurz Vám vřele doporučuji. Jedná se o setkání se svou vlastní smrtí, což nám umožňuje uvědomit si, co je skutečně důležité.
Samozřejmě mám stále témata, která řeším a kterými si komplikuji život – ale podstatně jich ubylo 🙂

Sám Alan často říká, že kdyby měl někomu doporučit pouze jeden ze svých kurzů, byla by to právě Univerzální zkušenost. Mnoho lidí mi nezávisle na sobě řeklo, že po tomto kurzu začali žít s velkou vděčností a přestali řešit nepodstatné věci, které je dříve zbytečně stahovaly do úrovně nižších vibrací.

univerzalni zkusenost1

Kurz „Univerzální zkušenost“ totiž pomáhá uvolnit zátěž, se kterou jsme se zatím nevypořádali, a získat tak znovu volnost a vnitřní pohodu. Tížit nás mohou náročná životní období, nesprávně ukončené vztahy či lidé, se kterými si potřebujeme něco vyjasnit nebo jim říci sbohem.

Možná žijeme ve vleku práce, která nás již nenaplňuje, ale nedokážeme se od ní odpoutat. Ať je to cokoli, co potřebujeme přijmout nebo tomu říci sbohem, Alan nám svým citlivým avšak hlubokým vedením pomáhá nalézt v sobě upřímné přijetí, klid a uvolnění, a znovuobnovit radost ze života.

alan2

Oficiální popis tohoto kurzu je následující:

Je to jeden z nejkrásnějších a hluboce transformačních workshopů o smrti, umírání, ztrátě a odpoutání se. Tato pozoruhodně skutečná cesta do největšího životního mystéria již pomohla obnovit životní důvěru a porozumění nespočtu lidí.

The Universal Experience je již mnoho let Alanovým nejpopulárnějším krátkým workshopem. Je to neobyčejně krásné třídenní setkání se svou vlastní smrtí. Průběh workshopu je uchvacující, překvapivý a tajuplný. Žádná teorie, žádná dogmata; pouze dobrodružství odpoutávání se, které již mnoha lidem přineslo novou životní radost, současně s hlubokým přijetím tohoto univerzálního prožitku, který čeká nás všechny.
Snad ani nelze říci jak důležitý tento workshop je. Jeho dary přijmeš do svého vlastního bytí a od tebe pak mohou plynout do celé existence.

univerzalni zkusenost2

Můžeme být zoufalí ze ztráty svých blízkých, ať už z důvodu smrti či odloučení. Také ztráta majetku, zaměstnání a našich jistot může vážně narušit pocit duševní pohody. Dokonce i když se nám daří dobře, žijeme často se skrytými obavami o budoucnost. Kořenem toho všeho je náš strach z nějvětšího životního odpoutání se – ze své vlastní smrti.

Všechna rozloučení, která bolí, všechno, co nechceme nechat odejít, nám ukazuje náš strach. Ve skutečnosti nás smrt může učit jak žít šťastně!

The Universal Experience ti umožní důvěrné setkání s tvou vlastní smrtí. Během tohoto prožitku můžeš objevit svobodu, jež k tobě přichází, když se naučíš říkat sbohem a obejmeš všechna tajemství smrti. Je to krásné a dojemné objevování, které ti pomůže rozpoznat skutečný význam vztahů a vůbec všeho v tém životě.

univerzalni zkusenost3

Jádrem zkušenosti je přitom “pouštění”, odpoutání se, jakožto cesta k uvolnění strachů a rozšíření svobody. Současně přitom dochází i k léčbě starých zranění a vnitřních sporů. Můžeš se tak plně odevzdat plynutí života, odehrávajícího se tady a teď, a žít s větší lehkostí, hravostí, moudrostí, soucitem i živostí!

The Universal Experience téměř jistě změní tvůj vztah ke smrti. Jeho největším přínosem je však efekt, který zanechá na tvém každodenním životě!

Podrobnější informace o tomto kurzu – včetně harmonogramu a registračního formuláře – nalezneteZDE

V tomto roce se u nás opět uskuteční nádherné kurzy a semináře s výbornými lektory, které vnímáme jako velmi přínosné a podnětné pro náš osobní rozvoj.

Vzhledem k tomu, že těchto programů je u nás čím dál víc, přikládám zdepro přehled odkaz na KALENDÁŘ AKCÍ NA KUBASOVĚ CHALUPĚ.

Máme Vás moc rádi, vážíme si Vás a těšíme se na případné setkání s Vámi.
S láskou
Michal a Monika Kubasovi