ZNÁMÁ KOMUNIKÁTORKA SE ZVÍŘATY Z JIŽNÍ AFRIKY BUDE V ČESKÉ REPUBLICE

Zaříkávači koní, psů, šamani, ti všichni jsou vyhledáváni a obdivováni pro svou schopnost komunikovat se zvířaty. Profesionální komunikátorka se zvířaty Wynter Worsthorne z Kapského města tvrdí, že tuto schopnost máme všichni, jen jsme zapomněli, jak ji používat.

, lektorka a úspěšná autorka několika knih a DVD o komunikaci se zvířaty.

Mezidruhová komunikace, komunikace mezi člověkem a zvířaty, je unikátní příležitost nejen k pochopení jeden druhého, ale může nám sloužit k učení, poznávání či uzdravování. „Prostřednictvím oboustranné výměny informací se zvyšuje vzájemné porozumění. Psychická komunikace se zvířaty je přirozená každému a není pouze pro vyvolené. Všichni tuto schopnost máme, jen většina z nás ji zapomněla,“ říká Wynter Worsthorne. Profesi komunikace se zvířaty, dá-li se tomu tak říkat, se Wynter aktivně věnuje již 15 let a začátkem prázdnin se s ní budou moci setkat i zájemci v České republice. „Univerzální jazyk telepatie nám umožňuje znovu začít používat naši přirozenou a intuitivní schopnost mimosmyslového vnímání věcí. Stačí si pouze vzpomenout, jak naslouchat a přijímat pravou přirozenost a esenci unikátní zvířecí osobnosti a duše,“ pokračuje Worsthorne.

Jak taková mezidruhová komunikace vlastně funguje?

Prvním krokem je příprava na energetické úrovni a záměr spojení. „Telepatie umožňuje jakoukoliv senzorickou zkušenost, proto informace mohou přicházet v různých podobách – myšlenka, nápad, obrázek, pocit v těle, zvuk v mysli, emoce apod.,“ vysvětluje lektorka. Přesto, že byla telepatie ověřována v rámci experimentální psychologie a je rovněž interpretována v psychiatrii, psychologii či hlubinné psychologii, vědci se zatím neshodli na jednotném mechanismu, jak funguje. Nicméně má se za to, že se jedná o reálné vnímání elektromagnetických energetických konsekvencí. V praxi je klíčem pro přijímání záměr, což je především věcí srdce, nikoliv mysli. Jelikož mezidruhová komunikace je telepatickým fenoménem, děje se bez ohledu na vzdálenost konverzujících stran a tedy formou, která nevyžaduje vzájemnou přítomnost. „Samozřejmě jako vše i tento způsob komunikace vyžaduje trénink,“ vysvětluje Wynter Worsthorne s tím, že základem je naučit se zklidnit naši mysl a „naladit“ se na stejnou „frekvenci“ daného zvířete. Lektorka k tomu využívá techniky, které se naučila, či sama za svou praxi v této oblasti vytvořila.

Deprese, smutek, nejrůznější traumata – negativní situace a události, které člověk v životě projde, se v těle mohou energeticky v podobě vzpomínek „naskládat“, vrstvit, či vytvářet nepřirozené napětí a to postupem času způsobuje změny chování, které mohou vést až k fyzickým symptomům, či dokonce nemoci. U zvířat je tomu stejně. A to je jedna z oblastí, kde může být mezidruhová komunikace prospěšná, neboť umožňuje zvýšené sdílení znalostí spolu s oboustranným porozuměním mezi lidmi a zvířaty. „Smysluplná komunikace o těchto záležitostech může být velkou pomocí. Příkladem může být třeba diagnostický proces u veterináře. Rovněž specifické problémy chování, nebo neřešitelné stavy, mohu být snadněji objeveny, pochopeny a vést ke zlepšení rovnováhy a životní pohody lidí i zvířat,“ uzavírá Wynter Worsthorne.

_____________________________________________________________________________

Wynther Whorsthorne

Vyučuje rozvoj schopností komunikace se zvířaty po celé Jižní Africe a ve Velké Británii od roku 2000. Jako konzultant pro potíže zvířat spolupracuje s neziskovými organizacemi zaměřených na ochranu divoké přírody a zachování původní krajiny pro divoká zvířata. Velmi blízce je spojena s Nadací pro globální ochranu bílých lvů Star Lion Journeys a je ve správní radě Akademie Bílý lev.

www.krasnacarodejka.cz; www.animaltalkafrica.org; www.starlionjourneys.org