Jiří Vokáč Čmolík seznamuje s Neuroleadershipem – využití poznatků o mozku pro osobní rozvoj. Záznam z fóra Mozek v práci na festivalu INNER WINNER jaro 2012. Více na www.innerwinner.cz