ŽENY ÚTĚCHY – NEJDÉLE UTAJOVANÝ ZLOČIN DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY
Císařské Japonsko během svých dobyvačných válek v Číně a v jihovýchodní Asii udělalo v letech 1937 až 1945 sexuální otrokyně z desetitisíců mladých žen, zejména z Koreje a Číny. Jejich úkolem bylo v praporech útěchy uspokojovat vojáky a námořníky císařské armády. Stud a ponížení nedovolil ženám po válce o svých útrapách mluvit, první výpovědi se objevily až v osmdesátých letech minulého století – čtyřicet let po konci války.

Celý článek zde: http://m.novinky.cz/articleDetails?aId=352048&sId=&mId=