Zdeněk Ordelt
Cesta k obnově naší keltské a slovanské tradice

views 0 datum 14. 10. 2014 délka 01:10:44

Cesta návratu našich domorodých tradic, co se odehrálo na kongresů zástupců evropských domorodých kultur.

www.okobohu.cz

 

 

 Celá tato akce byla velikým překvapením. V roce 2013 jsem na zasvěcení u Mayů potkal litevskou šamanku, se kterou jsem se dohodl na návštěvě a exkurzi do její místní, živé arijsko-baltské tradice, která má prakticky stejné prvky, jako naše tradice středoevropská slovanská.

 Návštěva proběhala v červnu tohoto roku a byli jsme tam pouze tři, bylo to tedy velice intimní setkání. Zúčastnili jsme se několika nádherných ceremonií, Rasos Svente - letní slunovrat a několika potních rituálů Pirtys. Během návštěvy mě jeden z lídrů litevské tradice pozval na mezinárodní kongres evropských nativních kultur ( eurpean indigenous native cultures ).

Byla to pro mě veliká pocta, tak jsem pozvání přijal a týden po návratu z Litvy do ČR jsem zase letěl zpět reprezentovat naší zemi.

Kongres je pod záštitou organizace ECER ( European Congress of the Ethnic Religions ) trval 4 dny. Sjeli se k přátelskému setkání zástupci Slovanů, Germánů, Vikingů, Árijsko-Baltských kmenů, Keltů, Hinduistů atd. ze zemí Litva, Bělorusko, Polsko, ČR :-), Belgie, Dánska, Norska, Anglie, Itálie, Řecka.

Za Čechy jsem tam byl já a Mariana spřízněná s českou organizací Rodná Víra. Nakonec se dohodlo, že ve vnitřním kruhu zástupců budu sedět, já a prezentovat české Slovany. Jednání, které probíhalo 4 dny ukázalo mnoho zásadních věcí, které shrnu pro dobrou přehlednost do několika bodů:

1. Jasná represe ze strany křesťanských organizací vedla od roku 900 ke zničujícímu impaktu jak politickou, tak i vojenskou formou, která způsobila úmrtí tisíců členů nativních evropských kultur a potlačení přírodních tradic. V mnoha územích takřka vykořenění nativní kultury způsobilo poškození společenských vazeb a hluboké újmy na lokální kultuře. Tento útlak pokračuje různými prostředky do dnes a proto je potřeba naše strácející se duchovní dědictví nativních tradic chránit a obnovit ho pro nás i pro naše děti a budoucí generace.

2. Toto dědictví je formou kontaktu se silou naší spirituální kultury, která má hluboké kořeny v nativních tradicích indo- evropských národů. Tato učení mají stáří více než 4 000 let. Za tuto dobu tyto tradice vyvinuly důmyslný spirituální a neinvazivní systém nauk, který má nezměrnou lokální hodnotu a dává každému jednotlivci svobodu a léčivou energii. Proto byly tyto tradice tak persekuovány a participace na nich trestána od žaláře až po trest smrti. Dnes toto bohatství můžeme znovu obnovit a získat ztracenou spirituální sílu a spojení se zemí zpět.

3. V Litvě proběhlo hluboké obnovování tradice již v roce 1967. Dnes je jejich tradice znovu živá a má velikou sílu a kulturní hodnotu. Na ceremoniích, které jsou pořádány při přírodních svátcích, se sejde mnoho lidí a jsou aplikovány staré postupy, stejně jak je tomu třeba u amerických indiánů, nebo třeba v Indii. Proto se již po mnoho let používá termín Evropská indiánská kultura, který nás pomáhá přivést k té pravé esenci, kterou celé dění vyjadřuje. Jde o hluboké spojení s matkou zemí, přírodou, láskou mezi lidmi a napojení na vesmír, skrze tradiční instrumenty dané lokalitou.

4. V Litvě proběhlo jednání v parlamentu a došlo k tiskové konferenci, ze které byl ozřejmé hned několik věcí. Proto aby se s lidmi jejich vláda vůbec zabývala a nestírala je omletými frázemi, je třeba vybudovat oficiální organizaci, které celé dění zaštítí a její hlas už nebudou moci ignorovat. Jinak budeme pravděpodobně čelit postupnému úpadku těchto tradic. Vláda by měla celé dění podpořit na různých rovinách, protože jde o záchraně kultůrního národního dědictví země. V Litvě to tak udělali a vláda, i když asi jen okrajově celé hnutí podporuje. Což je v porovnání s dění u nás doma fantastické.

5. V parlamentu byl přednesena deklarace, kterou jsme společně sepsali, která vyjadřuje požadavky pro ochranu tradic a jejich obnovu pro všechny lidi, kteří žjí v zemi a příroda je zajímá. Tato deklarace je mi k dispozici a po nutných přípravách se chystám s ní vyrazit i k nám do vlády a dát informace do médii a tisku.

6. Objevil se jasný cíl. Získat podporu pro podrobný výzkum styčných bodů staré šamanské tradice Slovanů a Keltů s dnešním folklórem, udělat hloubkovou komparativní studii, díky které dojde k rozšifrování původních nativních prvků. Rád bych vám oznámil, že mám po výzkumu v Litvě některé klíče v ruce a tato vzrušující práce brzy započne. Stejně jako to udělali Májové, či Aztéci, budeme moci odlepit synkterickou šlupku z naší staré tradice a zrodí se nám pod rukama stará nativní tradice naší země, která, jak věřím je velice bohatá a je naším přímým kulturním dědictvím.

7. Pro tuto rozsáhlou a náročnou práci budu hledat podporu v různých organizacích, jak soukromých, tak i státních, protože tento výzkum a obnova bude trvat dalších mnoho let. Já osobně na obnově pracuji již 7 let a je to jako nepatrná vrstva času oproti tomu, co vše bude ještě potřeba udělat.

8. Důležitým bodem jednání zástupců národů bylo, jak sdílet tyto informace a otevřít je lidem. Nejpraktičtějším se ukázalo být společná práce na rituálech v přírodě a přímé předávání moudrosti předků. Z mé strany ale dojde k napsání knihy, která bude shrnovat dosavadní výzkum a bude průběžně doplňována o nové informace. Mým cílem bude dát k dispozici co nejvěrnější podobu, která bude reflektovat jak dávný svět, tak i svět dnešní a dojde k jejich propojení. Toto propojení všem přinese jistě mnoho moudrosti a vnitřní síly.

9. Důležitým bodem bylo také, kde bude další konference. A nyní to vypadá, že to bude možná Praha. O všem se bude nyní jednat. O výsledcích vás budu informovat, bylo by to úžasné přivítat tak vzácné lidi v naší zemi.

Praha by se tak opět stala centrem duchovního odkazu, který byl kdysi u nás násilně přerušen křesťanskými náboženskými skupinami, což by mohlo být symbolem pro vstup do nového věku, věku lásky, vzájemné tolerance a úctě k učení zachovaných pro nás našimi dávnými předky. Posledním z cílů je dosažení vzájemné tolerance a úcty mezi všemi duchovními směry, které u nás doma žijí.

K fotografiím z kongresu nativních kultur ECER se dostanete kliknutím zde.

Přeji všem krásný den a přeji mnoho pohody.

S úctou, Zdeněk Ordelt.

Oko Bohů

www.okobohu.cz

sdílet:
přehrát:
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě