ZAŽIJ * PROŽIJ * ŽIJ

KNIHA MOUDROSTI PRAVÍ:

TY JSI RADOST VĚČNÁ

TY JSI LÁSKA

TY JSI DŮVĚRA

KDYŽ člověk prožívá radost, lásku a cítí důvěru, znamená to, že je v absolutním spojení sám se sebou.

Lidství znamená také prožít dualitu, aby bylo snadno rozeznatelné, co je Světlo a Tma. Mnoho lidí si už nepřeje žít v dualitě, protože jim to nepřináší uvědomění, které jejich Duše potřebují.

Duše, která již poznala Dualitu a poznala, co je to čisté uvědomění si přirozeně přeje přejít do pole zkušeností, které přináší pouze čisté uvědomění.

V tomto poli už některé Duše jsou. Neboj se žádat svoji Duši, aby ti podávala zprávy o jejím životě i o tom, po čem touží ve skutečnosti. Co jí přináší čisté uvědomění?

Každý den můžeš v srdci číst, co nového se Duše naučila, pochopila, zažila.

Duše se učí prožitkem.

ZAŽIJ * PROŽIJ * ŽIJ

Prožitkem dochází k uvědomění v celém systému bytí člověka *bytosti.

Člověk jako bytost žije více bytost, když se vymaní ze systému duality. Bytosti více vnímají jemněhmotné stránky života. Jejich intuice je otevřená, srdcem proudí Láska a Duše prožívá vnitřní radost. Vnitřní radost si můžeme představit jako mír a klid plynoucí ze spojení s Vesmírnou Jednotou. Za Vesmírnou Jednotu se považuje Svatá rodina, celý systém bytí bytosti na Nebi i Zemi, ve hmotném těle.

Svatá rodina je soustava Světelných těl bytostí žijících v nehmotném těle, které podporují inkarnující se bytost, její Duši procházející zkušeností ve hmotném těle na tomto světě. Světelná rodina podporuje Duši i její celek, pomáhá jí procházet životem v těle na všech úrovních.

Chceme-li, aby se soustavě těl člověka jako bytosti něco změnilo, zde rozhodnutí náleží pouze Duši! Žádná podporující bytost nesmí zasahovat do vůle Božího Plánu. Informace Velkého Ducha (Boha) sama Duše zná. Nese kódy Božích myšlenek (semínek). Úkolem Duše je postupně tyto kódy aktivovat: otevírat, oživit. Můžeme si to představit jako semínko ve slupce. Když dostane žádoucí pozornost Světla a Lásky, začne se postupně aktivně probouzet v život a růst. Během růstu si člověk všimne, že se v něm něco děje, probouzí, vnímá intuici, nové schopnosti, dostává inspirující myšlenky a znamení, udělat něco výjimečného. I malé činy jsou z hlediska vesmíru považovány za výjimečné.

Jakmile semínko dozraje v hotovou rostlinu, čeká se na rozhodnutí Duše, jak se svou sklizní naloží. Zde ještě nemůžeme hovořit o plodech práce. Zde se jedná spíše o projevení charakteru a kvalit Duše, prožitek sebe sama = poznání se.

Poté, co došlo k prožitku sebe sama, svých kvalit, je to jako test odolnosti, kvality, hodnot, předností i slabin a následnému dozrávání celku. O sklizni můžeme hovořit po dozrání celku. Sklizeň na nehmotné úrovni.

Je jedno, zda se Duše projevila ve hmotných činech navenek nebo zda zůstalo jen u vnitřního růstu a dozrání. Ne každá bytost je předurčená k tomu, aby udělala „do světa díru“.

Jsou bytosti, které mají a potřebují svá poselství předávat dál, jsou bytosti, které tuto potřebu nemají. Chtějí se prožít v sobě, ve svém tichu. Veřejně působící Duše bývají většinou Průvodci Světla. Bytosti Světla rozeznáte podle toho, zda k nim cítíte opravdovou úctu. Veřejně působící Světlo projevuje kvality Světla: MÍR, LÁSKU, KLID, VNITŘNÍ RADOST, HOJNOST. Vědomě zažehává v lidských srdcích mír a Světlo. Doteky Světla jsou cítit.

Bytosti v lidském těle, které ještě nemají otevřené srdce, touží po Světle. Jen obal jejich zkušeností způsobené nevědomím jím brání, aby Světlo proniklo. Vypadá to jako temná krusta ve vědomí, kolem srdce a Duše. I když k rozsvícení nedojde, nevědomý člověk Světlo cítí buď jako rušivý element nebo jako něco nepochopitelného či nedosažitelného.

Ne každá Duše si předsevzala prožít sebe ve hmotném těle ve Světle. Jsou Duše, které lpí na tom, že Tma je jejich domovem a přístavem, obranou. Duše žijící ve vnitřním vězení tmy uvěřily ve věčný strach, vzdálily se Lásce.

Vyvstávají otázky:

Jestli a jak pomáhat Duším, které žijí ve vnitřní Tmě? Jednoznačně NE! Ony se rozhodly prožít ve Tmě. Je Duše Světla bezmocná vůči tmě v tomto případě? NE! Duše Světla je tu proto, aby zvyšovala vibrace Země a podílela se na integraci Lásky i Světla.

Co dělat, když spolu žijí partneři, které bychom mohli nazvat: Duše Tmy a Duše Světla? Oba mají svobodnou vůli a rozhodovací práva = spravedlnost. Nikdo a nic je nezavazuje k tomu, že spolu musí žít a tvořit pár, pokud to necítí jako nadále prospěšné.

Co je prospěšné pro vztah Duší?

SVOBODA, RADOST ze společného soužití, SDÍLENÍ Lásky, něha, POZORNOST jeden ke druhému, vzájemná PODPORA, POROZUMĚNÍ, SYNCHRONICITA, doplňování se a SOULAD i přes rozdílnost povah.

Je schopna Duše Tmy projevovat kvality hodné Ducha? ANO! Kvality Ducha je schopna je projevovat každá Duše, jen ne každý člověk si to přes svoje Ego dovolí projevit. Ego způsobuje odpojení od Ducha. Život ega je věčný zápas a boj nesoucí Duši utrpení, zotročování, nízké vibrace, nesmysluplný život a chybějící potenci Lásky.

Překonáním sebe – ega otevře se Duši brána do světa Lásky. Pokud se to nepodaří v těle, postupuje Duše po smrti těla dál do Tmy.

Vibrační úroveň každého jedince se podílí na vibracích Země. Proto udržujte své vibrace pomocí Dechu a myšlenek Dobra ve spojení s Duchem každý Den.

Oldřiška, 2016

www.alternativnistudio.cz